Prejsť na hlavný obsah
Logo Európskej komisie
Zastúpenie na Slovensku
Novinový článok24. septembra 2020

Hľadáme asistenta pre účtovníctvo

bratislava_building_outside.jpg
© EU
Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku so sídlom v Bratislave, ktoré je súčasťou Generálneho riaditeľstva pre komunikáciu (GR COMM), hľadá na pozíciu zmluvného zamestnanca asistenta pre účtovníctvo. Termín na podanie prihlášky je 30. septembra 2020.

VÝZVA NA VYJADRENIE ZÁUJMU NA POZÍCIU ZMLUVNÉHO ZAMESTNANCA v anglickom jazyku

Náplň práce zmluvného zamestnanca:

 • zástupca majiteľa zálohového účtu (ak sa stanovuje v akte, ktorým sa stanovujú povinnosti týkajúce sa správy zálohového účtu); 
 • účasť na správe zálohového účtu a vykonávaní súvisiacich operácií;
 • realizácia a sledovanie finančných transakcií (záväzky, platby, DPH atď.) a súvisiacich operácií; 
 • príprava objednávok a následné spracovanie; 
 • pomoc so správou inventára; 
 • pomoc prevádzkovým útvarom pri vypracúvaní, správe a monitorovaní výziev na predkladanie ponúk a výziev na predkladanie návrhov; 
 • zabezpečenie správneho uplatňovania postupov a príslušných ustanovení (kritériá oprávnenosti, podmienky účasti a kritériá na vyhodnotenie ponúk); 
 • účasť na otváraní výziev na predkladanie ponúk a výziev na predkladanie návrhov, ako aj v hodnotiacich výboroch; 
 • monitorovanie postupov týkajúcich sa dotácií a pomoc pri správe zmlúv a dohovorov; 
 • účasť na správe organizačnej štruktúry a presunoch zamestnancov; 
 • pomoc pri výmene zamestnancov (príchody/odchody);
 • podpora pri sledovaní zmluvného postavenia zamestnancov; 
 • účasť na uplatňovaní postupov súvisiacich s právami zamestnancov a s následnými opatreniami (neprítomnosť, dovolenka,...); 
 • spolupráca pri správe administratívnych spisov zamestnancov. 

Ako podať prihlášku:

Prihlášku (životopis a motivačný list v anglickom jazyku) by ste mali poslať v uvedenej lehote e-mailom na adresu Orsolya [dot] HIDVEGIatec [dot] europa [dot] eu (subject: FG%20III%20Accounting%20Assistant%20%28Post%20Number%20292201%29) (Orsolya[dot]HIDVEGI[at]ec[dot]europa[dot]eu), pričom v predmete e-mailu musí byť uvedený Názov (FG III Accounting Assistant) a kód pozície (292201).

Politika náboru zamestnancov: 

Uchádzači musia byť zaregistrovaní vo výberovom konaní CAST FS III https://epso.europa.eu/home_en

Prezentácia zamestnávateľa (kto sme):

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu (GR COMM) ako útvar pre korporátnu komunikáciu informuje o politických prioritách Európskej komisie a prispieva k priblíženiu Európy občanom. V tejto súvislosti zohrávajú kľúčovú úlohu zastúpenia Európskej komisie vo všetkých členských štátoch. Ich hlavnými úlohami sú:
•    Poskytovanie podpory predsedníčke Komisie a jej členom. Zastúpenia posilňujú politický a mediálny profil Európskej komisie v členských štátoch ako jej hlavní zástupcovia okrem iného tým, že prispievajú k príprave, organizácii a výstupom návštev členov kolégia komisárov v členských štátoch. Zastúpenia slúžia Európskej komisii v členských štátoch ako medzičlánok pri kontaktoch s vnútroštátnymi, regionálnymi a miestnymi orgánmi, médiami, zainteresovanými stranami a občanmi.
•    Hospodárske a politické informácie a analýzy špecifické pre jednotlivé krajiny: zastúpenia poskytujú Komisii podrobné, presné a včasné informácie a analýzy týkajúce sa relevantného vývoja v členských štátoch a názorov vlády a politických strán, think tankov a občianskej spoločnosti.
•    Komunikácia s tlačou a médiami: v spolupráci s útvarom hovorcu zastúpenia komunikujú v mene Komisie.
•    Kontakt s občanmi: riadením informačných sietí a vysvetľovaním politík EÚ v miestnych súvislostiach zastúpenia poskytujú kontakt a komunikačné služby občanom, zainteresovaným stranám a informačným subjektom v členských štátoch. 

Podrobnosti

Dátum uverejnenia
24. septembra 2020