Prejsť na hlavný obsah
Logo Európskej komisie
Zastúpenie na Slovensku
Novinový článok14. mája 2020

Inovačný a modernizačný fond

seminar.jpg
© EU
Napriek tomu, že naša ekonomika čelí bezprecedentnej výzve spôsobenej pandémiou COVID-19 a jej priamymi dôsledkami, pri procese opätovného naštartovania nášho hospodárstva nesmieme zabúdať na pretrvávajúcu klimatickú krízu a vyžiť všetky nástroje na posilnenie zelenej obnovy a oživenie ekonomiky cez projekty nízko-uhlíkovej či zelenej ekonomiky. Európska zelená dohoda zostáva aj naďalej kľúčovou prioritou EÚ a predstavuje jednu z dvoch nosných tém postupného hospodárskeho oživenia. 

Práve predstaveniu nástrojov a konkrétnych možností pre slovenský priemysel v súvislosti s dekarbonizáciou sektoru energetiky a podporou zavádzania nových nízko-uhlíkových technológií na trh, sa venoval online seminár s názvom Inovačný a modernizačný fond, ktorý zorganizovalo Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku so záštitou Ministerstva životného prostredia SR a Ministerstva hospodárstva SR, dňa 13. mája 2020. 

„Súčasná COVID-19 kríza dokazuje možnosť zmeniť správanie, ak je to nevyhnutné a zmena klímy je minimálne rovnaká, ak nie väčšia hrozba pre ľudstvo. Preto by sme mali potrebu obnovy ekonomiky chápať aj ako príležitosť neopakovať staré chyby a sústrediť sa na aktivity s významným prínosom pre nízko-uhlíkovú budúcnosť Slovenska,“ povedal na úvod seminára štátny tajomník Ministerstva životného prostredia SR Juraj Smatana

Štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR, Karol Galek, potvrdil, že „súčasná kríza prináša nové výzvy, ktoré je potrebné využiť na posilnenie obnovy a oživenie ekonomiky cez projekty nízko-uhlíkovej či zelenej ekonomiky. Prostriedky z modernizačného fondu bude preto dôležité využiť na pokrytie investícií v sektore energetiky vrátane sektora teplárenstva, kde bude predovšetkým potrebné rýchlo a efektívne riešiť zásobovanie teplom v regióne Hornej Nitry.“   

„Európska komisia pripravuje už v júli 2020 spustenie prvej výzvy na predkladanie projektov v rámci  inovačného fondu, ktorý bude s objemom okolo 10 mld EUR podporovať inovatívne technológie zamerané na radikálne znižovanie emisii skleníkových plynov pri investíciách v oblastiach obnoviteľných zdrojov energie, v priemysle, skladovaní energie a sekvestrácii uhlíka. Druhý významný podporný mechanizmus otvorený pre Slovensko je modernizačný fond, ktorý bude spustený v roku 2021 a bude zameraný na dekarbonizáciu energetiky, energetickú efektívnosť, obnoviteľné zdroje energie, cestnú dopravu a podporu transformácie ekonomiky smerom k udržateľnému rozvoju, uviedol vo svojej prezentácií Roman Doubrava, zástupca vedúceho oddelenia z Generálneho riaditeľstva Európskej komisie pre oblasť klímy (GR CLIMA).

K modernizačnému fondu, ktorého spustenie je plánované až od budúceho roka, štátni tajomníci uviedli, že by fond mal podporiť len transformatívne, dlhodobé projekty, ktoré reálne znížia emisie skleníkových plynov. Obe ministerstvá už teraz intenzívne spolupracujú na príprave fungovania nového fondu a systému prvej selekcie projektov, pričom sa bude vychádzať zo zákonom ustanoveného prahu, že dve tretiny projektov sa budú týkať výrobcov tepla a elektrickej energie. Oba fondy majú pritom potenciál adresovať podporu pre projekty prinášajúce pridanú hodnotu a to zvlášť v prípade modernizačného fondu, ktorý je osobitne určený predovšetkým pre krajiny z východnej časti Európskej únie.

 

Záznam z podujatia nájdete na tomto linku

Prezentáciu Európskej komisie k Inovačnému a Modernizačnému fondu nájdete tu.Viac informácií môžete nájsť na nasledujúcich linkoch:
https://ec.europa.eu/clima/policies/innovation-fund_en ;   
https://ec.europa.eu/clima/policies/budget/modernisation-fund_en ;

Podrobnosti

Dátum uverejnenia
14. mája 2020