Prejsť na hlavný obsah
Zastúpenie na Slovensku
Novinový článok30. júna 2017

Jednota prostredníctvom rovnováhy

estonsko_web.jpg
© EU
Od 1. júla 2017 preberá Estónsko od Malty rotujúce predsedníctvo Rady EÚ. Estónsko bude viesť EÚ prvýkrát vo svojej histórii, mottom predsedníctva je "Jednota prostredníctvom rovnováhy".

Estónsko si zvolilo štyri hlavné priority v oblastiach, v ktorých sa bude snažiť do decembra 2017 urobiť čo najväčší pokrok. Ide o tieto priority:

  • otvorená a inovatívna ekonomika;
  • bezpečná a dobre chránená Európa;
  • digitálna Európa s voľným tokom dát;
  • inkluzívna a udržateľná Európa.

Estónsko v rámci predsedníckeho tria bude úzko spolupracovať s Bulharskom a Rakúskom.

Niekoľko faktov o Estónsku

Hlavné mesto: Tallinn

Rozloha: 45 227 km2

Obyvateľstvo: 1 315 944 (2016)

Obyvateľstvo ako % z celkového počtu obyvateľov EÚ: 0,3 % (2016)

Hrubý domáci produkt (HDP): 20,916 miliardy EUR (2016)

Úradný jazyk: estónčina

Politický systém: parlamentná republika

Členstvo v EÚ od: 1. mája 2004

Počet poslancov v Európskom parlamente: 6

Komisárom nominovaným za Estónsko do Európskej komisie je Andrus Ansip, ktorý je podpredsedom Komisie pre jednotný digitálny trh.

Estónsko je v schengenskom priestore od 21 decembra 2007 a za svoju menu prijalo euro od 1. januára 2011.

Estónsko je najsevernejšie z troch baltských štátov. Ide prevažne o rovinatú krajinu na východnom pobreží Baltského mora. Najdôležitejšími sektormi hospodárstva Estónska v roku 2015 boli veľkoobchod a maloobchod, doprava, ubytovacie a stravovacie služby (22,3 %), priemysel (20,4 %) a verejná správa, obrana, vzdelávanie, zdravotníctvo a sociálna pomoc (15,5 %). Hlavnými vývoznými partnermi Estónska sú Švédsko, Fínsko a Lotyšsko, zatiaľ čo jeho hlavnými dovoznými partnermi sú Fínsko, Nemecko a Litva.

Ďalšie súvislosti

Predsedníctvo Rady rotuje medzi členskými štátmi EÚ každých 6 mesiacov. Počas tohto polročného obdobia vedie predsedajúca krajina zasadnutia na všetkých úrovniach Rady, pričom pomáha zabezpečiť kontinuitu práce EÚ v Rade.

Členské štáty, ktoré vykonávajú predsedníctvo, úzko spolupracujú v trojčlenných skupinách, ktoré sa nazývajú „triá“ či „trojice“. Tento systém sa zaviedol Lisabonskou zmluvou v roku 2009. Trio predsedníctiev stanovuje dlhodobé ciele a pripravuje spoločný program, v ktorom určuje témy a hlavné otázky, ktorými sa bude Rada zaoberať počas 18 mesiacov. Na základe tohto programu potom každá z troch krajín vypracuje vlastný podrobnejší 6-mesačný program.

Podrobnosti

Dátum uverejnenia
30. júna 2017