Prejsť na hlavný obsah
Zastúpenie na Slovensku
Novinový článok30. marca 2016Odhadovaný čas čítania: 4 min

Jednotný digitálny trh – hrozba alebo šanca pre slovenských podnikateľov?

shutterstock-107997179_1.jpg
© EU
IT Asociácia Slovenska v spolupráci so Zastúpením Európskej komisie na Slovensku, Ministerstvom hospodárstva a partnermi pripravujú na mesiac apríl v šiestich slovenských mestách sériu podujatí pod názvom Digital Single Market Road Show 2016. Hlavnou témou týchto stretnutí sú príležitosti a ohrozenia, ktoré môžu jednotný digitálny trh Európy a štvrtá priemyselná revolúcia (Smart Industry) priniesť pre slovenské podniky.

Digitálny trh je jednou z oblastí, kde v rámci EÚ pretrvávajú bariéry a nejednotnosť medzi národnými trhmi a regulačnými rámcami jednotlivých členských štátov. Európska komisia preto v snahe zosúladiť tieto pravidlá prišla v máji 2015 s návrhom na vytvorenie Jednotného digitálneho trhu.

„Základnou myšlienkou Jednotného digitálneho trhu je, že ľudia a podniky musia mať slobodu a možnosť plne využívať príležitosti, ktoré ponúka rýchly internet a moderné digitálne technológie. Odstránenie prekážok na digitálnom trhu by do európskeho hospodárstva prinieslo ročne až 415 mld. eur a vytvorilo státisíce nových pracovných miest,“ uviedol vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Dušan Chrenek.

Komisia sa zaviazala, že do konca roka 2016 predstaví 16 kľúčových opatrení v tejto oblasti, vrátane voľného pohybu tovaru a služieb on-line. Cieľom je dosiahnuť okrem iného aj to, aby  nakupovanie cez internet v inom štáte EÚ bolo rovnako bezproblémové a jednoduché ako nakupovanie v rámci krajiny. V ceste zatiaľ stoja napríklad problematické zabezpečovanie autorských práv, spotrebiteľské zmluvné právo, systém výberu daní pri on-line službách, či výška poštovného.

Aj preto v súčasnosti nakupuje on-line z inej krajiny EÚ len 16 percent spotrebiteľov a svoje produkty ponúka do zahraničia len 7,5 percent malých a stredných podnikov. Ak by si pritom spotrebitelia mohli vyberať z kompletnej ponuky tovarov a služieb v celej Únii, mohli by ročne ušetriť až 11,7 miliardy eur.

Jednotný digitálny trh však nemôže fungovať bez špičkových sietí a telekomunikačných služieb. V decembri 2015 sa preto európske inštitúcie dohodli na veľkej reforme systému ochrany osobných údajov v EÚ a od júna 2017 EÚ pristúpi k zrušeniu roamingových poplatkov.

Jednotný digitálny trh by sa mal zároveň stať jednou zo strategických priorít slovenského predsedníctva v Rade EÚ a počas jeho trvania sa uskutočnia rokovania o legislatívnych návrhoch, ktoré budú tvoriť stavebné bloky tejto iniciatívy. 

Využívanie digitálnych technológií si však vyžaduje aj dobré IT zručnosti a dostatok odborníkov v tejto oblasti. „Už dnes si takmer 90 percent všetkých pracovných miest vyžaduje aspoň základný stupeň digitálnych zručností. Záujem o IT odborníkov bude ďalej rásť, už teraz nám v EÚ chýbajú státisíce IT expertov,“ hovorí Chrenek.

Samotné Slovensko má na využitie jednotného digitálneho trhu dobrý potenciál a v porovnaní s ostatnými členskými štátmi dosahuje relatívne dobrú digitálnu gramotnosť. Viaceré Slovenské IT firmy navyše patria medzi najrýchlejšie rastúce v regióne strednej a východnej Európy.

Na druhej strane má však Slovensko nedostatky v pokrytí územia modernými IKT sieťami (14 percent domácností stále nemá prístup k broadbandu), vo využívaní eGovernmentu (EÚ 33 percent - SR 20 percent), či v elektronizácii verejnej správy. Pri porovnaní s ostatnými krajinami EÚ pri rozvoji digitálnej spoločnosti bolo Slovensko zaradené na 21. miesto z 28.

Digital Single Market Roadshow 2016

Tento problém má pomôcť riešiť chystaná Digital Single Market Roadshow, kde budú odprezentované príklady firiem, ktoré sa úspešne vydali na cestu digitalizácie a taktiež úplne nový webový portál, cez ktorý je možné získavať kontakty a odporúčania pre finančnú podporu podnikov v oblastiach inovácií, rastu výroby, digitalizácie a automatizácie výroby.

„Chceme na nej podnikateľom a manažérom ukázať, ako sa na nastupujúce trendy pripraviť a čo by mali urobiť, aby nielenže zvýšili svoje šance na prežitie, ale aj na úspech v novodobej digitálnej ekonomike,“ hovorí prezident IT Asociácie Slovenska (ITAS) Mário Lelovský.

Pri odstraňovaní nedostatkov v oblasti elektronizácie a digitalizácie sa môže Slovensko spoľahnúť aj na značnú finančnú podporu EÚ, či na nástroje, ktoré sú pre verejné správy vyvinuté na európskej úrovni.

V programovom období 2007-2013 bolo len na informatizáciu spoločnosti vyčlenených  845 mil. EUR, no výsledky stále nie sú dostatočne viditeľné. Podpora EÚ bude pokračovať aj v období 2014-2020, kedy je k dispozícií opätovne viac ako 805 mil. EUR.

Okrem toho má Slovensko možnosť využívať celoeurópske programy ako je CEF, Horizont 2020, COSME, či Kreatívna Európa. Investície je takisto možné realizovať aj pomocou návratných foriem financovania - cez inovatívne finančné nástroje. Veľké očakávania sú v tejto vzbudzuje Slovenský investičný holding vytvorený z európskych prostriedkov. Kľúčové investície s rizikovejším profilom na celoeurópskej úrovni zase podporí Európsky fond pre strategické investície, ktorý má v najbližších 3 rokoch podporiť v EÚ investície minimálne vo výške 315 miliárd.

Viac informácií o Digital Single Market Roadshow 2016 nájdete na tejto webovej stránke: www.dsmroadshow.sk.

Podrobnosti

Dátum uverejnenia
30. marca 2016