Prejsť na hlavný obsah
Zastúpenie na Slovensku
Novinový článok1. marca 2021Odhadovaný čas čítania: 4 min

Koľko dosiaľ investovala EÚ do výskumu a vývoja vakcín proti COVID-19?

p044671-308293_s.jpg
© EU
EÚ podporuje výskum a vývoj účinných a bezpečných vakcín. Po vypuknutí pandémie ochorenia COVID-19 svoju podporu ešte zintenzívnila. Koľko teda Únia dosiaľ investovala do toho, aby vedci a výskumníci v Európe mohli vyvíjať účinné a bezpečné očkovacie látky proti COVID-19? 

Pri vynaložených prostriedkoch na získanie očkovacích látok proti COVID-19 je nutné rozlišovať medzi financovaním výskumu vakcín, investíciami do výroby vakcín a platbami za ne.

Po prvé, EÚ dosiaľ vynaložila viac ako 1 miliardu eur na výskum vakcín z programu Horizont 2020. Podporila napríklad spoločnosti ako BioNTech a CureVac.  

Po druhé, v rámci rozpočtu EÚ sa zatiaľ investovalo 2,7 miliardy eur do rozvoja výrobných kapacít pre očkovacie látky COVID-19 prostredníctvom nástroja núdzovej podpory

Po tretie, EÚ zabezpečila celkovo 2,6 miliárd dávok vakcín. Európska komisia uzatvorila v mene členských štátov dohody o predbežnom nákupe s jednotlivým výrobcami vakcín. Výmenou za právo kúpiť určitý počet dávok vakcín v stanovenom časovom rámci a za stanovenú cenu Komisia financovala z nástroja núdzovej podpory časť počiatočných nákladov výrobcov vakcín. Toto financovanie sa považuje za zálohové platby na vakcíny, ktoré členské štáty nakupujú.

Bližšie k výskumu očkovacej látky 

Pred vyčlenením investícií na COVID-19 sa prostredníctvom programu Horizont 2020 (v období rokov 2014 – 2020) investovalo viac ako 650 miliónov eur do výskumu a inovácií vakcín a vakcinácie. Vychádzalo sa aj z úsilia predchádzajúcich výskumných a inovačných programov. 
V rámci globálnej reakcie Komisia prisľúbila na boj proti COVID-19 1,4 miardy eur. 1 miliarda eur pochádza z programu Horizont 2020, z čoho 350 mil. € je určených na podporu vývoja očkovacej látky proti koronavírusu. To zahŕňa okrem iného 178,5 milióna eur už zmobilizovaných na posilnenie finančného nástroja InnovFin Infekčné choroby (IDFF): okrem iného 75 miliónov eur na financovanie spoločnosti CureVac; financovanie spoločnosti BioNTech vo výške 30 miliónov eur. BioNTech okrem toho získal 70 miliónov eur z EFSI (spolu teda 100 miliónov eur) na výskum a vývoj očkovacej látky proti COVID-19, pričom vychádzal aj z finančnej podpory EFSI vo výške 50 miliónov eur v roku 2019. EÚ podporovala prácu profesora Sahina a Dr. Türeciovej (zakladateľov firmy BioNTech) už v predchádzajúcom období sumou 9 miliónov eur v rámci niekoľkých programov na podporu výskumu a inovácií. 
EÚ pokračovala aj v podpore vývoja ďalších očkovacích látok proti COVID-19, ktoré pridelili 100 miliónov eur Koalícii pre inováciu v oblasti pripravenosti na epidémie (CEPI), ktorá je globálnym partnerstvom vytvoreným v roku 2017 za účelom vývoja vakcín na prevenciu epidémií.  

Komisia vyčlenila aj 123 miliónov EUR z programu Horizont Európa na výskum a inovácie s cieľom bojovať proti hrozbe variantov

Komisia vyhlásila nové výzvy, ktoré dopĺňajú predchádzajúce opatrenia zamerané na vývoj liečebných postupov a vakcín prostredníctvom klinických skúšok s cieľom pokročiť vo vývoji sľubných liečebných prípravkov a vakcín proti ochoreniu COVID-19. Tieto núdzové výzvy sa budú zaoberať krátkodobými až strednodobými hrozbami, ako aj prípravou na budúcnosť. Prispejú k vytvoreniu Úradu EÚ pre pripravenosť a reakciu na núdzové situácie v oblasti zdravia (HERA), ktorý EÚ umožní predvídať budúce pandémie a lepšie ich riešiť. Návrhy v rámci týchto výziev možno predkladať od 13. apríla do 6. mája 2021. V súlade so zásadami globálnej reakcie na koronavírus musia byť nové riešenia dostupné a cenovo prijateľné pre všetkých. Očakáva sa, že úspešné konzorciá budú spolupracovať s inými príslušnými iniciatívami a projektmi na vnútroštátnej, regionálnej a medzinárodnej úrovni, aby maximalizovali synergie, vzájomne sa dopĺňali a zabránili zdvojeniu výskumného úsilia.

Viac informácií k téme nájdete aj na týchto odkazoch: 
Výskum a inovácie v oblasti koronavírusu
Podpora výskumu a inovácií 
Informačný prehľad: Výskum a inovácie EÚ v boji proti koronavírusu – financovanie, výsledky a vplyv
 

Podrobnosti

Dátum uverejnenia
1. marca 2021