Prejsť na hlavný obsah
Zastúpenie na Slovensku
Novinový článok25. septembra 2019Odhadovaný čas čítania: 2 min

Koľko prostriedkov vyčlenili vlády na rekreáciu a šport?

action-activity-balls-296302.jpg
© EU
Koľko investujú členské štáty EÚ do odvetvia rekreácie a športu? Koľko míňa Slovensko na reakreáciu a šport svojich občanov? Informácie prináša najnovší prieskum Eurobarometra.  

V roku 2017 vyčlenili členské štáty EÚ 51,3 miliardy eur na rekreáciu a šport z výdavkov verejnej správy. Celkové výdavky verejnej správy na rekreáciu a šport v EÚ sú ako percentuálny podiel celkových výdavkov od začiatku roku 2004 stabilné. 

Výdavky verejnej správy na rekreáciu a šport v roku 2017

 

 

sport_1_2019.png
© EU

 

Najväčší podiel výdavkov na rekreáciu a šport má Maďarsko, najnižší Chorvátsko

V roku 2017 sa pomer výdavkov verejnej správy na rekreáciu a šport z celkových výdavkov jednotlivých členských štátov EÚ pohyboval od 0,2 % v Chorvátsku, 0,4 % v Írsku, na Malte, na Slovensku a v Spojenom kráľovstve až do výšky 1,2 % v Luxembursku, 1,4 % v Estónsku a 2,5 % v Maďarsku. 

Celkové výdavky verejnej správy na rekreáciu a šport v EÚ v roku 2017

 

 

sport_2.png
© EU

 

 

Luxembursko použilo v prepočte na jedného obyvateľa na rekreáciu a šport najviac prostriedkov, naopak najmenej to bolo v Chorvátsku a Bulharsku


Výška výdavkov členských štátov EÚ sa odvíja od počtu obyvateľov danej krajiny. V roku 2017 prekročili výdavky verejnej správy na rekreáciu a šport hranicu 200 € na jedného obyvateľa v troch štátoch EÚ: Luxembursko (492 € na obyvateľa), Švédsko (256 €) a Fínsko (206 €), tesne za nimi sa umiestnilo Holandsko (199 €), Dánsko (192 €) a Francúzsko (183 €). 
Naopak najnižšie rekreačné a športové výdavky na obyvateľa zaznamenali v Chorvátsku (13 € na obyvateľa) a Bulharsku (16 €), o čosi vyššie boli na Slovensku (23 €), v Rumunsku (25 €), v Litve (31 €) a na Malte (32 €). 

Celkové výdavky verejnej správy na rekreáciu a šport v EÚ v prepočte na jedného obyvateľa v roku 2017

Informácie pochádzajú z výdavkov verejnej správy určených na rekreačné a športové služby (podľa klasifikácie výdavkov verejnej správy –

 

 

sport_3.png
© EU

 

 

Informácie pochádzajú z výdavkov verejnej správy určených na rekreačné a športové služby (podľa klasifikácie výdavkov verejnej správy - COFOG).

Viac informácií nájdete v súbore štatistických článkov o výdavkoch verejnej správy rozdelených podľa funkcie. Interaktívna infografika je dostupná aj na webovej stránke Eurostatu.

 

 

 

 


 

 

Podrobnosti

Dátum uverejnenia
25. septembra 2019