Prejsť na hlavný obsah
Logo Európskej komisie
Zastúpenie na Slovensku
Novinový článok28. mája 2018

Komisia navrhuje nové pravidlá na obmedzenie jednorazových plastov

plasticsstrategy_0.jpg
© EU
Plasty tvoria vo svete až 85 % morského odpadu. V podobe mikroplastov, ktorých účinok na zdravie občanov nepoznáme, sa vzduchom, vodou a jedlom dokonca dostávajú do našich pľúc a na naše stoly. Riešenie tohto problému je nevyhnutnosťou a môže priniesť nové príležitosti v oblasti inovácie, konkurencieschopnosti a tvorby pracovných miest.

Európska komisia navrhuje nové pravidlá na úrovni EÚ s cieľom zamerať sa na 10 druhov jednorazových plastových výrobkov, ktoré sa najčastejšie vyskytujú na európskych plážach a v moriach.

Inými slovami, na rôzne výrobky sa budú uplatňovať rôzne opatrenia. Ak existujú dostupné a cenovo prijateľné alternatívy, predaj jednorazových plastových výrobkov bude zakázaný. Ak však neexistuje priama alternatíva, opatrenie sa zameria na obmedzenie používania výrobku prostredníctvom vnútroštátnych cieľov znižovania spotreby takýchto výrobkov, požiadaviek na dizajn a označovanie a povinností výrobcov v oblasti nakladania s odpadom a čistením. Nové pravidlá pomôžu Európe udržať si náskok v tejto problematike, ktorá má celosvetový dosah.

Podpredseda Komisie pre trvalo udržateľný rozvoj Frans Timmermans uviedol: „Táto Komisia sľúbila, že bude venovať pozornosť zásadným otázkam a zvyšok ponechá v kompetencii členských štátov. Plastový odpad je nesporne dôležitou otázkou a Európania musia konať spoločne v záujme riešenia tohto problému, pretože plastový odpad končí v našom ovzduší, pôde, našich oceánoch a potravinách. Cieľom dnešných návrhov je obmedziť výskyt jednorazových plastov v obchodoch prostredníctvom celej škály opatrení. Niektoré výrobky zakážeme, iné nahradíme ekologickejšími alternatívami tak, aby ľudia mohli naďalej používať svoje obľúbené výrobky.“

Podpredseda Jyrki Katainen, zodpovedný za pracovné miesta, rast, investície a konkurencieschopnosť, k tomu dodal: Plasty môžu byť super, ale musíme ich používať zodpovednejšie. Plasty na jedno použitie nie sú ekonomicky ani ekologicky ideálne a dnešné návrhy pomôžu podnikom a spotrebiteľom prejsť na trvalo udržateľné alternatívy. Európa sa tak môže dostať do popredia, môže vytvárať výrobky, po ktorých bude v nasledujúcich desaťročiach dopyt a získavať zo vzácnych a obmedzených zdrojov, ktoré máme k dispozícii, vyššiu hospodársku hodnotu. Náš cieľ pre zber plastových fliaš zároveň prispeje k vytvoreniu potrebného objemu pre prosperujúce odvetvie recyklácie plastov.“

 

plastic_factsheet_final_sk01.png
© EU

 

Rôzne opatrenia pre rôzne výrobky

72 % Európanov uvádza, že obmedzilo používanie plastových tašiek po tom, ako boli v roku 2015 prijaté súvisiace opatrenia (Eurobarometer). EÚ teraz obracia svoju pozornosť na 10 druhov jednorazových plastových výrobkov a rybársky výstroj, ktoré spolu tvoria 70 % morského odpadu v Európe. Novými pravidlami sa zavedú tieto opatrenia:

  • Zákaz niektorých plastových výrobkov: Ak existujú dostupné a cenovo prijateľné alternatívy, predaj jednorazových plastových výrobkov bude zakázaný. Zákaz sa bude vzťahovať na plastové vatové tyčinky, príbory, taniere, slamky, miešadlá a paličky na balóny, ktoré budú musieť byť vyrábané výlučne z udržateľnejších materiálov. Jednorazové nádoby na nápoje vyrobené z plastov budú na trhu povolené len vtedy, ak ich viečka a uzávery zostanú pripevnené k nádobe.
  • Ciele zníženia spotreby: Členské štáty budú musieť obmedziť používanie plastových nádob na potraviny a pohárov.Môžu napríklad stanoviť vnútroštátne ciele zníženia spotreby, poskytovať na mieste predaja alternatívne výrobky alebo zabezpečiť, aby sa plastové výrobky na jedno použitie neposkytovali zdarma.
  • Povinnosti výrobcov: Výrobcovia pomôžu pokryť náklady na nakladanie s odpadom a čistenie odpadu, ako aj na opatrenia na zvyšovanie povedomia o jednorazových plastoch, ako sú nádoby na potraviny, sáčky a obaly potravín (napr. zo zemiakových lupienkov a sladkostí), nádoby na nápoje a poháre, tabakové výrobky s filtrami (napr. cigaretové ohorky), vlhčené utierky, balóny a ľahké plastové tašky. Podniky zároveň dostanú stimuly, aby vyvíjali menej znečisťujúce alternatívy týchto výrobkov.
  • Ciele v oblasti zberu: Členské štáty budú povinné do roku 2025 zabezpečiť zber 90 % jednorazových plastových fliaš z nápojov, napríklad prostredníctvom systémov zálohovania.
  • Požiadavky na označovanie: Niektoré výrobky budú musieť mať jasné a štandardizované označenie, ktoré obsahuje informácie o tom, ako odpad triediť, o negatívnom vplyve výrobku na životné prostredie a o prítomnosti plastov v ňom. Táto požiadavka sa bude vzťahovať na hygienické vložky, vlhčené utierky a balóny.
  • Opatrenia na zvyšovanie povedomia: Členské štáty budú musieť zvýšiť povedomie spotrebiteľov o negatívnom vplyve odpadu z jednorazových plastov a rybárskeho výstroja, ako aj o dostupných systémoch opakovaného použitia a možnostiach nakladania s odpadom pre všetky tieto výrobky.

Jednorazové plasty: nové pravidlá EÚ na obmedzenie morského odpadu

Podrobnosti

Dátum uverejnenia
28. mája 2018