Prejsť na hlavný obsah
Zastúpenie na Slovensku
Novinový článok3. mája 2017Odhadovaný čas čítania: 2 min

Komisia odporučila návrh smerníc na rokovania o Brexite

uk-eu-flag-istock-thinkstock-web.jpg
© EU
Európska komisia zaslala 3. mája 2017 Rade odporúčanie na začatie rokovaní podľa článku 50 so Spojeným kráľovstvom. Odporúčanie obsahuje návrh smerníc na rokovania o Brexite. Prvou z priorít týchto rokovaní je ochrana postavenia a práv občanov.

Tento text zohľadňuje dvojfázový prístup, ktorý navrhli vedúci predstavitelia 27 členských štátov (29. apríla 2017), a kladie dôraz na tie aspekty, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie riadeného vystúpenia Spojeného kráľovstva z Únie.

Smernice na rokovania sa týkajú štyroch hlavných oblastí. Prvou z priorít týchto rokovaní je ochrana postavenia a práv občanov – a to tak občanov krajín EÚ-27 v Spojenom kráľovstve, ako aj občanov Spojeného kráľovstva v krajinách EÚ-27 – a ich rodinných príslušníkov. V odporúčaní Komisie sa zároveň jasne uvádza, že pred tým, ako bude možné pristúpiť k druhej fáze rokovaní, sa musí dosiahnuť dohoda o zásadách finančného vyrovnania. Rokovania by nemali nijako ohroziť Veľkopiatkovú dohodu. Aby sa predišlo vytvoreniu pevnej hranice na ostrove Írsko, mali by sa nájsť vhodné riešenia. Napokon sa musí dospieť k dohode, pokiaľ ide o urovnávanie sporov a zabezpečenie plnenia dohody o vystúpení.

Vyjednávač Únie pre rokovania so Spojeným kráľovstvom podľa článku 50 Michel Barnier v tejto súvislosti uviedol: „Prijatím dnešného odporúčania sme začali proces, ktorý má zaistiť, že vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie prebehne riadeným spôsobom. Je to v najlepšom záujme všetkých strán. Hneď, ako bude Spojené kráľovstvo pripravené, začneme konštruktívne rokovania.“

Ďalšie kroky
Prijaté odporúčanie bude následne zaslané Rade, kde má byť prijaté 22. mája na zasadnutí Rady pre všeobecné záležitosti.

Súvislosti
Spojené kráľovstvo oznámilo 29. marca 2017 Európskej rade svoj úmysel vystúpiť z Európskej únie. Európska rada prijala svoje politické usmernenia 29. apríla 2017. Rokovania sa budú viesť výlučne v zmysle usmernení Európskej rady, v súlade so smernicami Rady na rokovania a s náležitým ohľadom na uznesenie Európskeho parlamentu z 5. apríla 2017.

Podrobnosti

Dátum uverejnenia
3. mája 2017