Prejsť na hlavný obsah
Logo Európskej komisie
Zastúpenie na Slovensku
Novinový článok20. septembra 2023Zastúpenie na Slovensku

Komisia pomáha Slovensku lepšie využívať kohézne fondy

Projekt pomôže krajine zlepšiť čerpanie finančných prostriedkov EÚ.

Bratislava

Komisia včera v Bratislave spustila projekt, ktorý pomáha Slovensku zjednodušiť a urýchliť využívanie kohéznych fondov. Projekt preskúma, ako znížiť byrokraciu, zvýšiť zodpovednosť, posilniť administratívne kapacity zainteresovaných strán a lepšie uspokojiť potreby príjemcov finančných prostriedkov EÚ.

Táto podpora nadväzuje na žiadosť vlády Slovenskej republiky o využitie Nástroja technickej podpory Komisie (TSI). Slovensko chce preskúmať svoj existujúci právny rámec pre implementáciu fondov politiky súdržnosti vrátane súčasných systémov riadenia a kontroly. Tieto fondy majú zásadný význam pre posilnenie hospodárskeho a sociálneho rozvoja, zníženie regionálnych rozdielov a prispievajú k inteligentnému, udržateľnému a inkluzívnemu rastu.

Projekt pomôže slovenským orgánom vypracovať a realizovať akčný plán, ktorého cieľom je zlepšiť čerpanie finančných prostriedkov EÚ. Projekt má osloviť širokú škálu zainteresovaných strán zapojených do riadenia a implementácie fondov, ale aj kľúčových verejných príjemcov prostriedkov z kohéznych fondov. Projekt skončí v marci 2025 a jeho výsledky budú k dispozícii ostatným členským štátom.

TSI je hlavným nástrojom Komisie na poskytovanie technickej podpory reformám v EÚ na základe žiadostí vnútroštátnych orgánov. Je súčasťou viacročného finančného rámca na roky 2021 – 2027 a plánu obnovy pre Európu. Vychádza z úspechu svojho predchodcu, programu na podporu štrukturálnych reforiem, cez ktorý sa od roku 2017 spolu s TSI zrealizovalo viac ako 1 500 projektov technickej podpory vo všetkých členských štátoch. Viac informácií nájdete tu.

Podrobnosti

Dátum uverejnenia
20. septembra 2023
Autor/autorka
Zastúpenie na Slovensku