Prejsť na hlavný obsah
Zastúpenie na Slovensku
Novinový článok12. januára 2016Odhadovaný čas čítania: 2 min

Komisia spúšťa Európsky adresár investičných projektov

eipp.png
© EU
Európska komisia v roku 2014 predstavila ambiciózny plán na podporu investícií v Európskej únií – takzvaný Investičný plán pre Európu. Ten pozostáva z Európskeho fondu pre strategické investície (EFSI), Európskeho centra investičného poradenstva (EIAH), Európskeho adresára investičných projektov (EIPP), ako aj systematickej snahy o odstránenie regulačných bariér pre investície v EÚ a v jednotlivých členských štátoch.

Realizácia investičného plánu pre Európu je v súčasnej dobe v plnom prúde: mnohé projekty sú už financované Európskou investičnou bankou v rámci Európskeho fondu pre strategické investície. Druhý pilier Investičného plánu, Európske centrum investičného poradenstva (EIAH), je v prevádzke od septembra 2015 a pomáha investorom s prípravou a rozvojom ich podnikateľských plánov.

Zriadenie tretieho piliera, Európskeho adresára investičných projektov (EIPP), bude predstavovať ďalší významný krok v realizácií Investičného plánu a výrazne pomôže zlepšeniu fungovania investičného trhu. EIPP ponúkne na jednej webovej stránke štandardizované a transparentné informácie o investičných príležitostiach v celej EÚ. Prehľad bude rýchlo prístupný prostredníctvom jednoduchej interaktívnej mapy EÚ. Cieľom EIPP je prepojiť investorov z celého sveta s promotérmi projektov v EÚ, a tým napomôcť zvyšovaniu hospodárskeho rastu a zamestnanosti.

Európsky adresár investičných projektov je určený pre investičné projekty, ktoré sú:

  • vo výške viac ako 10 miliónov EUR;
  • v nasledujúcich oblastiach: výskum, vývoj a inovácie, rozvoj odvetvia energetiky v súlade s prioritami energetickej únie, rozvoj dopravných infraštruktúr a vybavenia a inovačných technológií pre dopravu, rozvoj a zavádzanie IKT, životné prostredie a efektívne využívanie zdrojov, ľudský kapitál, kultúra a zdravie;
  • v súlade s právom EÚ aj národným právom;
  • schopné realizácie do troch rokov;
  • predkladané právnou entitou založenou v členskom štáte (nie jednotlivcom).

Spustenie EIPP sa očakáva od februára 2016, ale projekty je možné do systému vkladať už v predstihu. Pripojený je informačný materiál, podrobné informácie o tom, akým spôsobom a za akých okolností je možné investičný projekt zadať do adresára, ako aj prihlasovací formulár.

Podrobnosti

Dátum uverejnenia
12. januára 2016