Prejsť na hlavný obsah
Zastúpenie na Slovensku
Novinový článok17. septembra 2019Odhadovaný čas čítania: 2 min

Komisia uverejňuje svoju výročnú správu o systéme rýchleho varovania pre potraviny a krmivá

aisle-backpack-buyer-2292919.jpg
© EU
Nová ročná správa o používaní systému rýchleho varovania pre potraviny a krmivá za rok 2018 je na svete. Aké sú jej hlavné zistenia? 

Dnes bola uverejnená ročná správa z roku 2018 o používaní systému rýchleho varovania pre potraviny a krmivá, z ktorej vyplýva, že členské štáty Európskej komisii v minulom roku nahlásili celkovo 3 699 oznámení o rizikách potravín alebo krmív. Z nich bolo 1 118 klasifikovaných ako „výstražné“, čo naznačuje vážne zdravotné riziko, ktoré si vyžadujú rýchle opatrenia od prevádzkovateľov alebo príslušných orgánov. Aflatoxíny v orechoch a ortuť v mečiaroch veľkých boli dva najčastejšie uvádzané problémy s potravinami kontrolovanými na hraniciach EÚ a na trhu EÚ. V 2018 sa na Slovensku zdvojnásobil počet oznámení v porovnaní s rokom 2017, pričom najviac oznámení sa týka ovocia a zeleniny, hneď nasledované dietetickými potravinami a potravinovými doplnkami. 
 
Rovnako ako v predchádzajúcich rokoch sa len malé percento oznámení v roku 2018 týkalo krmív (9 %) a materiálov prichádzajúcich do styku s potravinami (4 %). Aj v roku 2018 sa značné množstvo oznámení týkalo viacnárodného potravinového ohniska listeriózy (Listeria monocytogenes) v súvislosti so zmrazenou kukuricou. Systém RASFF bol kľúčový pri nájdení a odstránení poškodených produktov z trhu.
 
Incidenty RASFF sa skladajú z viacerých oznámení. Na identifikáciu takéhoto incidentu je potrebné, aby oznámenia obsahovali „silnú väzbu“, napr. zdieľajú rovnakú spätnú sledovateľnosť pre dva podobné výrobky alebo pre identické výrobky, ale o rôznych dávkach. Zistenia týkajúce sa tej istej šarže výrobku by sa mali v zásade zoskupiť do jedného oznámenia s novými zisteniami.
RASFF podporuje rýchlu výmenu informácií medzi orgánmi verejného zdravotníctva o rizikách súvisiacich s potravinami a krmivami. Tento nástroj umožňuje všetkým členom RASFF prijímať koordinované, koherentné a simultánne opatrenia s cieľom zabezpečiť najvyššiu možnú úroveň ochrany spotrebiteľa.
 
Komisár Vytenis Andriukaitis, zodpovedný za zdravie a bezpečnosť potravín, uviedol: „V roku 2019 si pripomíname 40. výročie systému RASFF, ktorý je uznávaný vo všetkých smeroch, v rámci aj mimo EÚ, ako kľúčový nástroj na zabezpečenie toho, aby potraviny uvádzané na trh v EÚ boli bezpečné. Vysledovateľnosť potravín a v prípade potreby rýchle odstránenie tovaru z trhu sú naše záväzky voči spotrebiteľom. Ako sa uvádza v tohtoročnej správe, zvýšená aktivita siete RASFF je potvrdením posilnenej spolupráce v oblasti potravín prevádzkovateľmi a orgánmi členských štátov, čo predstavuje pozitívnu správu pre spotrebiteľov. “
 

Podrobnosti

Dátum uverejnenia
17. septembra 2019