Prejsť na hlavný obsah
Zastúpenie na Slovensku
Novinový článok22. mája 2017Odhadovaný čas čítania: 4 min

Komisia vydala odporúčania pre Slovensko

european_semester.jpg
© EU
V tomto roku sa odporúčania adresované Slovensku týkajú udržateľnosti verejných financií, politík zamestnanosti a vzdelávania a kvality podnikateľského prostredia a verejnej správy. 

Európska komisia každoročne prostredníctvom takzvaného Európskeho semestra komplexne hodnotí hospodársku situáciu v členských štátoch (najnovšia Správa o Slovensku bola zverejnená tento rok vo februári) a na základe tohto hodnotenia následne prichádza so zoznamom špecifických odporúčaní šitých na mieru každej krajine. Tieto by mali členské štáty v záujme zvyšovania vlastnej konkurencieschopnosti premietnuť do praxe v priebehu nasledujúcich 12-18 mesiacov.

Nedávno zverejnená Jarná hospodárska prognóza Európskej komisie potvrdila, že Slovensko je vo veľmi dobrej makroekonomickej kondícií. Vďaka stabilným výdavkom domácností a rozbiehajúcim sa súkromným a verejným investíciám, nás v tomto a budúcom roku čaká rast HDP nad 3 percentá, koncom budúceho roku by mala miera nezamestnanosti klesnúť pod 8 percent a zároveň je na dobrej ceste aj konsolidácia verejných financií. V budúcom roku Európska komisia očakáva, že Slovensko bude hospodáriť s deficitom 0,6 percenta HDP a dlh sa dostane pod 50 percent HDP (viď tabuľka v dolnej časti správy).

Tento pozitívny vývoj však neznamená, že môžeme poľaviť v reformnom úsilí. Slovensko, ale aj iné členské štáty, musia systematicky pracovať na tom, aby sa dobré makroekonomické výsledky pretavili aj do rastúcej životnej úrovne obyvateľov. Zároveň treba myslieť aj na konkurencieschopnosť krajiny do budúcnosti a na to, aby bola plne pripravená čeliť výzvam, akými sú zmeny v demografii, technologická revolúcia charakterizovaná veľkou mierou automatizácie či klimatické zmeny.

V tomto roku sa odporúčania adresované Slovensku týkajú udržateľnosti verejných financií, politík zamestnanosti a vzdelávania a kvality podnikateľského prostredia a verejnej správy.

  • V oblasti verejných financií Európska komisia odporúča Slovensku posilniť konsolidáciu a zabezpečiť udržateľnosť verejných financií v súlade s požiadavkami Paktu rastu a stability a zároveň navrhuje zlepšiť efektívnosť výdavkov na zdravotníctvo okrem iného aj implementáciou projektu Hodnota za peniaze.
  • V oblasti politík zamestnanosti a vzdelávania Komisia odporúča Slovensku zvýšiť úsilie v aktívnych opatreniach trhu práce za účelom zníženia počtu dlhodobo nezamestnaných prostredníctvom individualizovaných služieb zamestnanosti a cielených školení;  zabezpečiť väčšiu účasť žien na trhu práce aj prostredníctvom rozširovania dostupnej a kvalitnej starostlivosti o deti a zlepšiť výsledky v oblasti vzdelávania ako aj inkluzívnosť školstva hlavne v oblasti začlenenia rómskych detí do hlavného vzdelávacieho prúdu.
  • Kvalita podnikateľského prostredia a verejnej správy je treťou oblasťou kde Komisia odporúča reformy. Ide najmä o zvýšenie úrovne hospodárskej súťaže a transparentnosti vo verejnom obstarávaní, prijatie opatrení na zníženie administratívnej a regulačnej záťaže, zníženie dĺžky súdnych konaní či ráznejšie zakročenie proti korupcií, ktorá bráni efektívnemu využívaniu verejných prostriedkov a deformuje hospodársku súťaž.

 

Podpredseda Európskej komisie pre Energetickú úniu a slovenský eurokomisár Maroš Šefčovič v tejto súvislosti uviedol: ,,Už jarná prognóza naznačila, že Slovensko má veľmi dobré makroekonomické výsledky. Patríme k tým ekonomikám, ktoré sa rozvíjajú najrýchlejšie v celej Európskej únii. Máme piaty najväčší rast HDP. V čase, keď sme pred trinástimi rokmi vstúpili do EÚ, tak sa Slovensko pohybovalo niekde na hranici 57 percent európskeho priemeru, teraz sa približujeme k 80 percentám.  Často sa nám Česká republika zdala nedozerne ďaleko a dnes máme vyššiu minimálnu mzdu a životná úroveň je úplne porovnateľná.

Dnešné odporúčania sa však skôr zameriavajú na oblasti, kde by každá z členských krajín mala pridať. Pokiaľ ide o Slovensko, Európska komisia odporúča v oblasti verejných financií posilniť konsolidáciu a zabezpečiť ich udržateľnosť v súlade s požiadavkami Paktu rastu a stability, pričom zároveň navrhuje zlepšiť efektívnosť výdavkov na zdravotníctvo, okrem iného, aj implementáciou projektu Hodnota za peniaze.

Druhé odporúčanie sa týka kvality školstva, kvality učiteľského zboru, lepšej inklúzie hlavne detí so slabším rodinným zázemím, aby sme zastavili pokles kvality školských výsledkov, ktoré potvrdili medzinárodné testovania a vrátili ich do úrovní spred niekoľkých rokov.

Ďalšia oblasť sa týka zamestnanosti. Som rád, že pokiaľ ide o celkovú úroveň nezamestnanosti, tak sme sa dostali pod úroveň eurozóny. Slovensko ale naďalej bude zápasiť s dlhodobou nezamestnanosťou a tomu je potrebné prispôsobiť rôzne podporné programy, špeciálne zacielené školenia, širšiu prácu s rómskou komunitou, aby sme ich vedeli do tohto procesu začleniť.

Posledné odporúčanie sa týka kvality podnikateľského prostredia, vymožiteľnosti práva a vysokej vnímavosti korupcie na Slovensku zo strany občanov. Posledné opatrenia, ktoré boli v tejto oblasti prijaté vládou, budú určite veľmi dôležité pre to, ako občania vnímajú kvalitu služieb, ktoré štát poskytuje. Zo strany Komisie je veľká pripravenosť pomôcť rôznymi finančnými nástrojmi a expertíznymi tímami, aby sme v tejto oblasti dosiahli potrebný pokrok.“

 

Podrobnosti

Dátum uverejnenia
22. mája 2017