Prejsť na hlavný obsah
Zastúpenie na Slovensku
Novinový článok24. januára 2022Zastúpenie na SlovenskuOdhadovaný čas čítania: 3 min

Konferencia o budúcnosti Európy - odporúčania občanov boli prediskutované v pléne

V piatok a sobotu (21. - 22.1.2022) sa na plenárnom zasadnutí konferencie zhodnotili odporúčania, ktoré vyplynuli z dvoch európskych a národných panelových diskusií občanov.

Konferencia o budúcnosti Európy

V poradí tretie plenárne zasadnutie konferencie zhodnotilo 90 odporúčaní týkajúcich sa európskej demokracie, hodnôt a práv, právneho štátu a bezpečnosti a zmeny klímy, životného prostredia a zdravia. Približne 200 Európanov rôznych vekových a vzdelanostných kategórií zo všetkých členských štátov sa stretlo (osobne aj virtuálne), aby prediskutovali a prijali odporúčania, ako riešiť výzvy, ktorým Európa čelí v súčasnosti a bude čeliť v budúcnosti.

Panel o európskej demokracii, hodnotách a právach, právnom štáte a bezpečnosti prijal na svojom záverečnom zasadnutí, ktoré v decembri usporiadal Európsky univerzitný inštitút v talianskej Florencii 39 odporúčaní. Zasadnutie panelu o zmene klímy, životnom prostredí a zdraví v januári zorganizovala College of Europe v Natoline a poľské mesto Varšava a panel na ňom sfinalizoval svojich 51 odporúčaní.

Zostávajúce dve európske panelové diskusie občanov, ktoré svoje odporúčania ešte nepredložili, majú dokončiť svoju prácu vo februári. Zasadnutie panelu na tému EÚ vo svete/migrácia (naplánované na 11. – 13. februára 2022) usporiada Európsky inštitút verejnej správy v holandskom Maastrichte. Zasadnutie na tému silnejšia ekonomika, sociálna spravodlivosť a pracovné miesta/vzdelávanie, kultúra, mládež a šport/digitálna transformácia (naplánované na 25. – 27. februára 2022) usporiada Inštitút pre medzinárodné a európske záležitosti v írskom Dubline. O ich odporúčaniach sa bude diskutovať na nasledujúcom plenárnom zasadnutí konferencie.

Na plenárnom zasadnutí konferencie sa zúčastňujú zástupcovia Európskeho parlamentu (108), Rady (54 alebo dvaja za každý členský štát) a Európskej komisie (3) a za rovnakých podmienok aj zástupcovia všetkých národných parlamentov (108) a občanov (108). Medzi občanmi, ktorí sa zúčastňujú na rokovaniach, sú zástupcovia európskych panelových diskusií občanov (80), zástupcovia národných podujatí alebo národných panelových diskusií občanov (27 alebo jeden za každý členský štát) a predseda Európskeho fóra mládeže. Okrem toho sa ako členovia zúčastňujú zástupcovia Výboru regiónov a Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (18 z každého), volení zástupcovia miestnych a regionálnych samospráv (6 z každej) a zástupcovia sociálnych partnerov (12) a občianskej spoločnosti (8). Ostatní členovia kolégia komisárov vrátane vysokého predstaviteľa Únie sú z času na čas pozvaní zúčastniť sa na diskusii, keď sa diskutuje o témach v rámci ich príslušných portfólií. Môžu byť pozvaní aj zástupcovia kľúčových zainteresovaných strán, ako to bolo 21. – 22. januára v prípade zástupcov krajín západného Balkánu, agentúr a orgánov EÚ, ako je ombudsmanka EÚ Emily O'Reillyová, a dialógu medzi európskymi inštitúciami a cirkvami, náboženskými združeniami alebo spoločenstvami, ako aj filozofickými a nekonfesionálnymi organizáciami.

Na plenárnom zasadnutí konferencie sa diskutuje o odporúčaniach z diskusií národných aj európskych občianskych panelov a o príspevkoch získaných na viacjazyčnej digitálnej platforme podľa jednotlivých tém. Výsledok diskusie nemožno vopred predpokladať. Plénum sa zhodne na návrhoch, ktoré predloží výkonnej rade. Tá úplne transparentne vypracuje v úzkej spolupráci s plenárnym zhromaždením správu. Panely vybrali 80 občanov (20 za každý panel), aby ich zastupovali na plenárnom zasadnutí konferencie. Títo zástupcovia sú členmi plenárneho zasadnutia od jeho druhého zasadnutia, ktoré sa konalo v októbri v Štrasburgu. Ďalšie informácie o zložení, účele a práci plenárneho zasadnutia nájdete na webovej stránke plenárneho zasadnutia konferencie, z ktorej si môžete stiahnuť všetky dokumenty relevantné pre nadchádzajúci víkend.

Všetci Európania môžu naďalej prispievať do diskusie na viacjazyčnej digitálnej platforme.

Viac informácií nájdete v tlačovej správe

Podrobnosti

Dátum uverejnenia
24. januára 2022
Autor/autorka
Zastúpenie na Slovensku