Prejsť na hlavný obsah
Zastúpenie na Slovensku
Novinový článok4. mája 2022Zastúpenie na SlovenskuOdhadovaný čas čítania: 3 min

Konferencia o budúcnosti Európy pozná konečný súbor návrhov

Inovatívny a nezvyčajný proces participatívnej demokracie v Európe v podobe Konferencie o budúcnosti Európy priniesol mnohé podnetné návrhy. Ktoré to sú a čo s nimi bude ďalej? 

Konferencia o budúcnosti Európy

Účastníci plenárneho zasadnutia Konferencie o budúcnosti Európy sa naposledy stretli 29. a 30. apríla a dohodli sa na súbore 49 podrobných návrhov, ktoré sa týkajú širokej škály tém od zmeny klímy po zdravie, migráciu a EÚ vo svete. Predchádzala tomu ročná výnimočná séria diskusií, debát a spolupráce občanov z celej Európy o tom, v akej Európe by chceli žiť.

Zástupcovia Európskeho parlamentu, Rady, Komisie a zástupcovia národných parlamentov vyjadrili svoj súhlas s danými návrhmi. Občania, ktorí sa na plenárnom zasadnutí zúčastnili, takisto vyjadrili svoje stanoviská k týmto návrhom.

Podpredsedníčka Komisie pre demokraciu a demografiu Dubravka Šuicová ako spolupredsedníčka konferencie stála na čele príspevku Komisie k realizácii tohto hlavného výsledku súčasného mandátu. Uviedla: „Píše sa posledná kapitola našej konferencie. Som hrdá na to, že spoluprácou počas tohto inovatívneho procesu v rámci deliberatívnej demokracie spoločne prinášame konkrétne výsledky. Naši angažovaní a inšpirujúci občania nám ukázali, aké smerovanie Európy by si želali. Teraz je našou úlohou, úlohou inštitúcií EÚ, aby sa to naplnilo. V dôsledku pandémie a vzhľadom na brutálnu agresívnu vojnu na európskej pôde bolo dôležitejšie ako kedykoľvek predtým byť svedkom uplatňovania demokracie v praxi a činov občanov.“

Podpredseda Komisie Maroš Šefčovič, ktorý predsedá pracovnej skupine pre zdravie, uviedol: „Nikdy si nemôžeme byť istí budúcnosťou. Nedávne udalosti – celosvetová pandémia, nezákonná vojna v našej bezprostrednej blízkosti, preteky o zastavenie zmeny klímy pred tým, než bude neskoro – ukazujú, až do akej miery neistá môže byť. Sila Európy, s ktorou čelí akýmkoľvek výzvam, spočíva v našej schopnosti diskutovať a vymieňať si názory, zjednotiť sa v súvislosti s našimi základnými hodnotami, čo následne posilňuje našu demokraciu a demokratické inštitúcie. Konferencia je toho pozoruhodným príkladom. Chcel by som sa osobitne poďakovať našim účastníkom z radov občanov, ktorí sa do tohto procesu zapojili s odhodlaním a nadšením. Spolupráca s občanmi na budúcich politikách EÚ je veľmi osobitnou skúsenosťou, ktorá pomáha rozvinúť naše myslenie. Bez nich by konferencia nemohla byť úspešná.

Podpredsedníčka Komisie Věra Jourová, ktorá predsedá pracovnej skupine pre hodnoty, právny štát, základné práva a bezpečnosť, uviedla: „Predovšetkým chcem zablahoželať občanom, ktorých energia a tvorivosť prispeli k úspechu konferencie. Občania ukázali smer, akým chcú, aby sa EÚ uberala. Chcú ambicióznejšiu, rozhodnejšiu a asertívnejšiu EÚ, ktorá sa viac zameriava na problémy ľudí a menej na svoje procesy. Ľudia chcú, aby sa demokracia a jej hodnoty aktívne chránili a presadzovali. Teraz musíme zabezpečiť, aby sa tieto požiadavky stali skutočnosťou. Všetky inštitúcie EÚ a členské štáty ich musia brať vážne. Nemôžeme si dovoliť plytvať dôverou, ktorú občania vložili do formovania budúcnosti Európy.“

Konferencia o budúcnosti Európy sa oficiálne uzavrie 9. mája – v Deň Európy – v Štrasburgu, keď spolupredsedovia výkonnej rady konferencie predložia záverečnú správu obsahujúcu tieto návrhy predsedom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie. Tieto tri inštitúcie, každá v rámci svojich právomocí a v súlade so zmluvami, následne preskúmajú, ako účinne nadviazať na uvedené návrhy.

Viac informácií nájdete aj na mnohojazyčnej digitálnej platforme Konferencie o budúcnosti Európy.

Podrobnosti

Dátum uverejnenia
4. mája 2022
Autor/autorka
Zastúpenie na Slovensku