Prejsť na hlavný obsah
Zastúpenie na Slovensku
Novinový článok11. januára 2017Odhadovaný čas čítania: 2 min

Lepšia ochrana súkromia nás čaká aj v online svete

mobile_chat_web_2.jpeg
© EU
92 % Európanov považuje za dôležité, aby ich emaily a online správy zostali dôverné. Nové európske pravidlá ochrany súkromia budú platiť napr. aj pre nové služby elektronickej komunikácie, ako sú WhatsApp, Facebook Messenger, Skype, Gmail, iMessage alebo Viber. 

Stále viac Európanov komunikuje elektronicky. Až 74 % na dennej alebo takmer dennej báze používa mobil na telefonovanie a písanie správ, 60 % Európanov denne využíva internet, 46 % posiela a odosiela emaily. Aj na tento trend reagujú najnovšie návrhy Európskej komisie lepšou ochranou online, zjednodušením pravidiel pre cookies, prísnejšou ochranou pred spamom, či napríklad väčšou transparentnosťou v rámci reklamných hovorov.

Ochrana súkromia online

Obsah vašich súkromných chatových správ bude chránený.

92 % Európanov považuje za dôležité, aby ich emaily a online správy zostali dôverné. Súčasné pravidlá o súkromí v elektronických komunikáciách sa vzťahuje len na tradičných telekomunikačných operátorov. Odteraz budú pravidlá ochrany súkromia platiť aj pre nové služby elektronickej komunikácie, ako sú WhatsApp, Facebook Messenger, Skype, Gmail, iMessage alebo Viber.

Metaúdaje sú tiež súkromného charakteru

Údaj o tom, odkiaľ a kedy telefonujete, je vašou osobnou vecou.

Súkromie bude garantované v prípade obsahu, ale aj metaúdajov získaných v rámci elektronickej komunikácie (napr. čas a miesto hovoru). Obe v sebe majú zložky rýdzo súkromného charakteru, ktoré budú musieť byť podľa navrhovaných pravidiel anonymizované alebo vymazané, pokiaľ používatelia nesúhlasili s ich využitím a nejde o údaje potrebné napríklad k fakturácii.

Jednoduchšie pravidlá pre cookies

Nové pravidlá umožnia používateľom lepšiu kontrolu ich nastavení tým, že v prípade rizika ohrozenia súkromia budú môcť jednoduchým spôsobom prijať alebo odmietnuť permanentné súbory „cookies“ a iné identifikátory.

Menej spamov, transparentnosť pre reklamné hovory

59 % Európanov by ocenilo špeciálnu predvoľbu pre reklamné hovory. Návrh zakazuje akúkoľvek formu nevyžiadanej elektronickej komunikácie, napr. v podobe emailu, SMS správy a vo všeobecnosti aj v podobe telefonického hovoru, ak používatelia nesúhlasili s ich prijímaním. Členské štáty môžu využiť možnosť, ktorá dáva spotrebiteľom právo odmietnuť prijímanie hlasových reklamných hovorov, napr. zaradením svojho čísla do zoznamu neželaných volaných. Pri reklamných hovoroch bude povinné zobrazenie čísla volajúceho alebo použitie osobitnej predvoľby, ktorá upozorní na reklamný hovor.

Podrobnosti

Dátum uverejnenia
11. januára 2017