Prejsť na hlavný obsah
Zastúpenie na Slovensku
Tlačové oznámenie13. decembra 2023Zastúpenie na SlovenskuOdhadovaný čas čítania: 2 min

Michaela Kršková sa stáva členkou rady Európskej rady pre inovácie

Európska rada pre inovácie (EIC) je hlavným inovačným programom Európy, ktorý pomáha identifikovať, vyvíjať a rozširovať prelomové technológie a inovácie.

Michaela Kršková
Forbes, archív M. Krškovej

Európska komisia dnes vymenovala desať nových členov, ktorí sa ujmú svojich úloh ako členovia rady EIC. Na druhé obdobie bolo vymenovaných desať predchádzajúcich členov. Jednou z novovymenovaných členiek je aj Slovenka Michaela Kršková. 

V rôznych formách s Európskou inovačnou radou, najväčším európskym nástrojom na financovanie deeptech firiem, spolupracujem už takmer desať rokov. Najskôr ako hodnotiteľka projektov, neskôr ako členka poroty. V posledných rokoch v rámci mojej práce vnímam Európsku inovačnú radu najmä cez tvorbu inovačných politík v slovenskom, ale aj európskom kontexte. Veľmi sa teším z tejto príležitosti spolupracovať s ďalšími členmi poradnej rady EIC na tvorbe nástrojov pre podporu konkurencieschopnosti európskych inovatívnych firiem, možnosti získavať know-how od kolegov z rozvinutejších inovačných ekosystémov, ako aj z možnosti prinášať do práce rady EIC špecifický stredoeurópsky pohľad, a to vzhľadom na zatiaľ mimoriadne nízku úspešnosť našich firiem v rámci tohto nástroja,“ hovorí Michaela Kršková.

Michaela Kršková je prvou Chief Innovation Officer slovenskej vlády a zároveň tajomníčkou Rady vlády Slovenskej republiky pre vedu, techniku a inovácie. Ako generálna riaditeľka Výskumnej a inovačnej autority (VAIA) je zodpovedná za implementáciu Národnej stratégie vedy, výskumu a inovácií 2030, medzirezortnú koordináciu výskumných a inovačných politík, ako aj implementáciu reforiem a investícií z Plánu obnovy a odolnosti vo výške 572 miliónov eur.

Michaela spoluzakladala jeden z prvých slovenských fondov seed a venture kapitálu a bola tiež spoluzakladateľkou súťaže Startup Awards, ktorá zohrávala dôležitú úlohu v rozvoji slovenského inovačného ekosystému. Pôsobila tiež ako inovačná konzultantka pre spoločnosť Civitta a projeková manažérka v Oxford University Innovation, kancelárii pre technologický transfer Univerzity v Oxforde.

Michaela absolvovala štúdium na Princetonskej univerzite (B.A.) a Graduate Institute of International and Development Studies v Ženeve (M.A.).

Podľa právnych predpisov programu Horizont Európa má rada EIC ústrednú úlohu pri usmerňovaní stratégie EIC ako hlavného európskeho inovačného programu s rozpočtom viac ako 10 miliárd eur. Rada EIC pod vedením svojho predsedu poskytuje poradenstvo v oblasti stratégie, pracovného programu a tematických portfólií a Komisia ju môže požiadať o poradenstvo v súvislosti so širšími otázkami inovačnej politiky.

Členovia rady konajú osobne a vymenúvajú sa na dvojročné funkčné obdobie, ktoré možno dvakrát obnoviť (s cieľom rotovať približne jednu tretinu členov každé dva roky). Aktuálny mandát nových a obnovených členov je dva roky, do decembra 2025. Prvé zasadnutie obnovenej rady sa má konať 10. a 11. januára 2024 v Leuvene.

Podrobnosti

Dátum uverejnenia
13. decembra 2023
Autor/autorka
Zastúpenie na Slovensku