Prejsť na hlavný obsah
Zastúpenie na Slovensku
Novinový článok9. decembra 2021Zastúpenie na SlovenskuOdhadovaný čas čítania: 1 min

Monitor vzdelávania a odbornej prípravy 2021

Máme k dispozícii čerstvé zistenia Monitora vzdelávania a odbornej prípravy 2021. Čo sme zistili o kvalite a trendoch vo vzdelávaní a odbornej príprave v EÚ a na Slovensku? 

Education
European Union, 2020

Európska komisia dnes zverejnila Monitor vzdelávania a odbornej prípravy 2021 a to na štvrtom Európskom samite vzdelávania, ktorý je vlajkovým podujatím Európskeho vzdelávacieho priestoru.

Monitor vzdelávania a odbornej prípravy sa uverejňuje každoročne a je hlavným dokumentom o vzdelávaní a odbornej príprave v Európskej únii. Monitor analyzuje vývoj EÚ a jej členských štátov v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy a podáva správy o pokroku pri dosahovaní spoločných cieľov na úrovni EÚ.

V desiatom ročníku hodnotenia sú stredobodom hodnotenia dobré životné podmienky žiakov a učiteľov, ktorých dôležitosť zdôraznila pandémia COVID-19. Monitor poskytuje prehľad aj o tom, ako budú členské štáty využívať „Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti“ na modernizáciu systémov vzdelávania a odbornej prípravy.

Hlavné body správy Monitora o Slovensku, ktorej celé znenie je dostupné pod týmto odkazom, sú:

  • Slovensko podniká významné kroky na zlepšenie výsledkov v oblasti vzdelávania, a to aj prostredníctvom kurikulárnej reformy a opatrení na posilnenie inkluzívnosti a zmiernenie vplyvu pandémie COVID 19. Je potrebné dosiahnuť zlepšenie podmienok pre učiteľov a študentov.
  • Slovensko zaviedlo od septembra 2021 povinné predškolské vzdelávanie pre deti od piatich rokov.
  • Miera dosiahnutého terciárneho vzdelávania sa približuje priemeru EÚ. Prijímajú sa opatrenia na zlepšenie kvality, riadenia a internacionalizácie vysokoškolského vzdelávania.
  • Slovensko pokračuje v reformách odborného vzdelávania a prípravy (OVP), zatiaľ čo vzdelávanie dospelých si naďalej vyžaduje politickú pozornosť.

Kompletný súbor dokumentov týkajúcich sa Monitora vzdelávania a odbornej prípravy za rok 2021 je dostupný v slovenskom jazyku na webovom sídle Úradu pre vydávanie publikácií Európskej únie.

Podrobnosti

Dátum uverejnenia
9. decembra 2021
Autor/autorka
Zastúpenie na Slovensku