Prejsť na hlavný obsah
Zastúpenie na Slovensku
Informačný prehľad3. apríla 2024Zastúpenie na SlovenskuOdhadovaný čas čítania: 2 min

MÝTUS: Brusel nám chce zakázať opravy starých áut

Internetom sa šíria zavádzajúce informácie o tom, že EÚ zakáže opravovať autá staršie ako 15 rokov. Vysvetľujeme ďalší euromýtus. 

Vehicle Emissions Laboratories of the Joint Research Centre (JRC)

NEPRAVDA: Euroúradníci chcú vraj zakázať opravy starých vozidiel. Má to súvisieť s príchodom ďalšieho ekologického nariadenia, ktoré kladie dôraz na obehovosť automobilového priemyslu a hovorí tiež o nakladaní s vozidlami s ukončenou životnosťou. Únia údajne zakáže opravovať autá, ktoré sú staršie ako 15 rokov. 

FAKTY: Pravdou je, že Európska komisia nenavrhla žiadny právny predpis, ktorý by zakazoval opravu alebo dokonca používanie vozidiel starších ako 15 rokov alebo akéhokoľvek iného veku. Žiadna pätnásťročná lehota v navrhovanom texte neexistuje. Ide preto o zavádzajúce tvrdenia. 

Naopak, zámerom návrhu z dielne Európskej komisie je poskytnúť lepší rámec pre nakladanie s vozidlami po dobe životnosti s cieľom zefektívniť ich zber, spracovanie a recykláciu. Je na rozhodnutí každého majiteľa, ako naloží so svojím vozidlom. Ak chcete, vždy môžete svoje auto opraviť, hoci to nemusí byť nákladovo efektívne. Navrhovaný právny predpis hovorí, že ak ste vlastníkom vozidla, ktoré sa už opraviť nedá, musíte sa ho zbaviť zodpovedne, a to tak, že ho pošlete do spracovateľského závodu na zošrotovanie, čím prispejete k ochrane životného prostredia.  

Európska únia je za to, aby sa vozidlá dali opravovať. Preto viaceré navrhované ustanovenia prispievajú práve k uľahčeniu samotnej opravy vozidiel. Napríklad tým, že výrobcovia poskytnú podrobný návod na opravu alebo výmenu určitých častí automobilov.  

Hlavným cieľom návrhu Európskej komisie je zlepšiť spôsob nakladania s poškodenými alebo neopraviteľnými automobilmi, aby sa zabránilo znečisťovaniu životného prostredia a plytvaniu vzácnymi surovinami. Návrh tiež mieri na nekalé praktiky, kedy sú z častí havarovaných áut zmontované celé vozidlá a tie sú následne predávané ako jazdené vozidlá s falošnou dokumentáciou. Podľa návrhu Európskej komisie by sa v prípadoch, keď chýba identifikácia vozidla alebo podvozku, je neúplná, nečitateľná alebo zjavne sfalšovaná, malo vozidlo považovať za vozidlo po dobe životnosti. 

Súvislosti 

Každý rok viac ako šesť miliónov vozidiel v Európe dosiahne koniec svojej životnosti. Nedostatočná manipulácia s vozidlami na konci ich životnosti má za následok stratu hodnoty, stojí peniaze a spôsobuje znečistenie. Európska komisia preto v júni 2023 prišla s návrhom revízie pôvodnej smernice 2000/53/ES o vozidlách po dobe životnosti. Dôvodom je uľahčenie riadenia zberu a recyklácie motorových vozidiel po skončení ich životnosti, ale aj posilnenie obehovosti automobilového priemyslu. 

Spomínaná revízia pravidiel o vozidlách s obmedzenou životnosťou je zatiaľ len vo fáze návrhu. Návrh nariadenia Komisie o požiadavkách na obehovosť pri projektovaní vozidiel a o riadení vozidiel po dobe životnosti musí teraz posúdiť Európsky parlament a Rada (členské štáty) v rámci riadneho legislatívneho postupu. 

Viac informácií  

End-of-Life Vehicles - European Commission (europa.eu) 

End of Life Vehicles Regulation - details of the proposal - European Commission (europa.eu) 

Podrobnosti

Dátum uverejnenia
3. apríla 2024
Autor/autorka
Zastúpenie na Slovensku