Prejsť na hlavný obsah
Zastúpenie na Slovensku
Informačný prehľad22. mája 2024Zastúpenie na SlovenskuOdhadovaný čas čítania: 3 min

MÝTUS: Brusel nás vydiera eurofondmi

Na sociálnych sieťach sa opäť šíria nepravdivé tvrdenia, že EÚ vydiera členské štáty zastavením eurofondov a neprimerane zasahuje do ich vnútorných záležitostí. Radi by sme tieto tvrdenia objasnili a poskytli verejnosti niekoľko faktov. 

Europe Day 2021 celebration in Brussels

MÝTUS: Brusel vydiera členské štáty EÚ zastavením eurofondov.  

FAKTY: Je veľmi dôležité, aby sa krajiny EÚ riadili spoločnými zásadami a pravidlami, ktorými sa zaviazali pri vstupe do Únie. EÚ má mechanizmy na vymáhanie dodržiavania týchto pravidiel ako aj  základných hodnôt ukotvených v Zmluve o EÚ. Jedným z najsilnejších nástrojov na ochranu zásad právneho štátu je článok 7 Zmluvy o EÚ, ktorý môže viesť až k pozastaveniu hlasovacích práv v Rade. Od roku 2021 platí aj mechanizmus, ktorý podmieňuje prístup k financovaniu z rozpočtu EÚ dodržiavaním zásad právneho štátu zo strany členských štátov EÚ. Ide o dodatočnú úroveň ochrany rozpočtu, ktorá dopĺňa už existujúce nástroje na ochranu finančných záujmov Únie. O tom, či bude tento mechanizmus použitý, rozhodujú samotné členské štáty EÚ hlasovaním kvalifikovanou väčšinou. Ak Európska komisia zistí, že niektorá krajina porušuje zásady právneho štátu, môže ho aktivovať. Komisia najprv vyzve krajinu, aby situáciu napravila.  

Ak krajina neprijme potrebné opatrenia, Komisia môže rozhodnúť o pozastavení alebo zastavení čerpania eurofondov. Tento mechanizmus sa vzťahuje na všetky programy financovania EÚ, vrátane Plánu obnovy. Je to nástroj na zabezpečenie zodpovedného používania peňazí daňových poplatníkov EÚ, nie na trestanie členských štátov. Komisia vždy uprednostňuje dialóg a riešenie problémov s členskými štátmi skôr, ako pristúpi k aktivácii tohto mechanizmu. V praxi bol zatiaľ aktivovaný voči Maďarsku a Poľsku. Viac informácií nájdete tu: https://bit.ly/porušovaniehodnôtEÚ.   

MÝTUS: Požiadavky Bruselu na záležitosti právneho štátu sú neprimeraným zasahovaním do vnútorných záležitostí členských štátov. EÚ by sa nemala starať do slovenského súdnictva.   

FAKTY: Slovensko ako členská krajina EÚ čerpá významné finančné prostriedky z jej zdrojov, a preto je v záujme EÚ zabezpečiť, aby tieto financie boli používané zodpovedne a efektívne. EÚ dohliada na dodržiavanie pravidiel, aby sa predišlo zneužívaniu prostriedkov daňových poplatníkov. Európska komisia sa napríklad zaujíma o to, či po zrušení Úradu špeciálnej prokuratúry bude na Slovenku dostatočne zaručené vyšetrovanie prípadných podvodov s európskymi financiami. Dodržiavanie pravidiel a zásad EÚ zabezpečuje transparentnosť a spravodlivosť pri využívaní finančných zdrojov. 

Členské štáty môžu mať  rôzne právne systémy, ale existuje pomerne široký konsenzus o základných princípoch právneho štátu, ktoré by mali byť dodržiavané vo všetkých členských štátoch.  Európska komisia tieto princípy monitoruje vo svojej správe o právnom štáte, ktorá hodnotí fungovanie viacerých pilierov právneho štátu v jednotlivých členských štátoch a ich zhodu  s európskymi štandardmi. Európska komisia nič neprikazuje, iba hodnotí a odporúča.  

Komisia v správe z roku 2023 zhodnotila, že právny štát na Slovensku funguje, ale poskytla Slovensku sedem konkrétnych odporúčaní v oblastiach,  v ktorých sa slovenský právny systém vymyká európskym štandardom. Správa sa zameriava na štyri oblasti: justičné systémy, rámec boja proti korupcii, pluralita a sloboda médií a ďalšie inštitucionálne otázky súvisiace so systémom bŕzd a protiváh. 

Podrobnosti

Dátum uverejnenia
22. mája 2024
Autor/autorka
Zastúpenie na Slovensku