Prejsť na hlavný obsah
Zastúpenie na Slovensku
Informačný prehľad24. júla 2017Odhadovaný čas čítania: 3 min

MÝTUS: Brusel zbytočne reguluje roaming, utrpia najmä tí, ktorí necestujú

roaming-680x360.jpg
© EU
EÚ siahla na roaming. Čo to pre Európanov znamená? Sú pravdivé správy o tom, že to poškodí ľudí, ktorí málo cestujú?

Nie je to tak. Keďže sa od 15. júna zrušili poplatky za roaming, váš operátor by vás mal informovať o ukončení poplatkov za roaming, ale ak necestujete do zahraničia, nemusíte im venovať zvláštnu pozornosť.

Ak vás pri tejto príležitosti operátor upozorní na zmeny iných podmienok vašej zmluvy a vy tieto zmeny neakceptujete, máte právo vypovedať zmluvu bez pokuty.

Navyše je dôležité pripomenúť, že slovenský regulačný úrad už vopred avizoval pozorné monitorovanie európskych pravidiel. Jednoznačne sa tiež vyjadril, že v prípade nedodržiavania alebo porušenia príslušných ustanovení Nariadenia o roamingu hrozí mobilným operátorom pokuta až do výšky 5% z obratu za predchádzajúce účtovné obdobie.

Čo sa týka argumentu o „zbytočnej regulácii“, treba určite spomenúť, že odkedy Európska komisia začala úspešne pracovať na znižovaní roamingových poplatkov (od roku 2007), klesli ceny za roamingové hovory o 92%, ceny za dáta dokonca o 96% v porovnaní s rokom 2012 (kedy sa prvýkrát začal uplatňovať strop na maloobchodné ceny dátového roamingu) a klesajú aj domáce ceny za mobilné služby. Tento trend bude zrejme pokračovať. Nižšie ceny dávajú väčšiu voľnosť európskym spotrebiteľom využívať všetky výhody jednotného trhu, aj toho digitálneho – medzi rokmi 2008 a 2015 sa objem dátového roamingu zvýšil viac než stonásobne.

Aby sa zabránilo narušeniam na domácich trhoch, stanovili sa dve záruky:

1. pravidlo primeraného využívania, aby mobilní operátori mohli predísť zneužívaniu alebo neštandardnému využívaniu roamingových služieb, ako napr. trvalý roaming. To znamená, že na využívanie služby roaming za domáce ceny musíte tráviť viac času a využívať mobilný telefón viac doma ako v zahraničí. Ak je to inak, váš mobilný operátor sa s vami môže spojiť.

Tzv. limit primeraného využívania sa tiež vzťahuje na prípad, ak ste v inej krajine EÚ a prečerpáte svoje domáce limity. Vtedy si môže operátor za spotrebu roamingu žiadať malý doplatok: 3,2 centa za minútu hovoru (+DPH); 1 cent za textovú správu (+DPH) a 7,7 eur za GB prenesených dát (+DPH) (menej ako 1 cent za MB).

Čo sa týka dát, ak vás operátor neinformoval o obmedzení prenosu v roamingu, môžete v zahraničí využívať rovnaké množstvo dát, ako sa uvádza vo vašej domácej zmluve. Operátor môže obmedziť dátový prenos v roamingu v roku 2017, ak platíte menej ako 3,85 eur (bez DPH) za GB spotrebovaných dát (v roku 2018 to bude menej ako 3 eurá za GB, v roku 2019 menej ako 2,25 eura za GB). Limit závisí od výšky vášho mesačného paušálu. Limity primeraného využívania sa tiež vzťahujú na prípady, ak doma využívate neobmedzené množstvo dát.

2. existuje tzv. mimoriadny a dočasný systém výnimiek, po ktorom môžu operátori siahnuť len ak to povolí národný regulačný orgán, a to za prísnych podmienok, keď by odstránenie poplatkov za roaming na špecifickom trhu mohlo viesť k zvýšeniu cien na domácom trhu.

Chcete vedieť o roamingu viac? Čítajte.

Podrobnosti

Dátum uverejnenia
24. júla 2017