Prejsť na hlavný obsah
Zastúpenie na Slovensku
Informačný prehľad22. apríla 2016Odhadovaný čas čítania: 2 min

MÝTUS: Veľká časť rozpočtu EÚ smeruje na administratívu

euro-symbol-at-schuman.jpg
© EU
Táto predstava nie je pravdivá. Náklady EÚ na administratívu dosahujú menej ako 6 % celkového rozpočtu, pričom platy tvoria z týchto 6 % približne polovicu.

Viac ako 94 % rozpočtu EÚ smeruje k občanom, do regiónov, miest, k poľnohospodárom a podnikateľom. Rozpočet EÚ sa sústreďuje na podporu rastu a tvorbu pracovných miest, riešenie problémov súvisiacich so zmenou klímy, migráciu, cezhraničnú trestnú činnosť a ďalšie problémy nás všetkých. Prispieva k zvyšovaniu prosperity, a to napríklad zlepšovaním vzájomného prepojenia Európanov cez energetiku, dopravu a informačné a komunikačné technológie, ďalej cez podporu menej rozvinutých regiónov tým, že sa v nich, ako aj vo zvyšku EÚ, podporuje rast a tvorba pracovných miest. Z rozpočtu sa podporuje aj výskum. Takisto sa zameriava na našu potravinovú bezpečnosť. V neposlednom rade EÚ smeruje svoju podporu do rozvojových krajín a pomáha obyvateľom v najchudobnejších oblastiach sveta.

Zo zvyšných 6 % je polovica pridelená na mzdy pracovníkov, ktorí vypracúvajú a riadia politiky EÚ s priamym pozitívnym dosahom na jej občanov. Vezmime si napríklad liberalizáciu dopravy, práva cestujúcich alebo nižšie poplatky za roamingové hovory. Alebo spomeňme rozhodnutia Komisie v antitrastových a kartelových prípadoch, ktoré v dôsledku umelo zvyšovaných cien stáli spotrebiteľov milióny eur. Odhaduje sa, že v roku 2010 priniesli rozhodnutia Komisie vo veciach kartelov spotrebiteľom najmenej 7,2 miliardy eur.

Pracovníci Európskej komisie sú zodpovední za rokovania o obchodných dohodách, ktoré pomáhajú znižovať ceny spotrebiteľského tovaru a ponúkajú širší výber cenovo dostupných produktov. Prostredníctvom vylepšených právnych predpisov a dohľadom nad finančnými trhmi sa tiež usilujú o to, aby sme sa poučili z finančnej a hospodárskej krízy. Náklady na administratívu sú dlhodobo stabilné a posledných 5 rokov je prioritou udržať ich na nízkej úrovni. Komisia uplatňuje politiku nulového rastu počtu zamestnancov. To znamená, že nové kompetencie a priority rieši preskupovaním súčasných zamestnancov a okrem pracovníkov, ktorých musela prijať v súvislosti s rozšírením EÚ, nežiada žiadnych nových ľudí. Komisia sa okrem toho rozhodla v roku 2012 zmraziť svoje administratívne výdavky.

V súvislosti so znižovaním administratívnych nákladov uskutočnila Európska komisia v roku 2004 a 2011 zásadné reformy administratívy. Ich súčasťou boli nižšie nástupné platy, vytvorenie kategórie zmluvných zamestnancov s nižšími mzdami, vyšší vek odchodu do dôchodku, nižšie dôchodky a vyššie príspevky na dôchodok. Reforma z roku 2004 už ušetrila daňovému poplatníkovi EÚ 3 miliardy eur a do roku 2020 má ušetriť ďalších 5 miliárd eur. Administratívne náklady sú naďalej znižované, vďaka čomu by sa do roku 2020 mala ušetriť ďalšia miliarda eur a následne v dlhodobom hľadisku miliarda ročne.

Podrobnosti

Dátum uverejnenia
22. apríla 2016