Prejsť na hlavný obsah
Zastúpenie na Slovensku
Novinový článok4. januára 2018Odhadovaný čas čítania: 1 min

"Naša sila je v jednote" je motto bulharského predsedníctva Rady EÚ

bulharske_predsednictvo.png
© EU
Od 1. január2018 prebralo Bulharsko predsedníctvo Rady EÚ. Jeho priority sú: budúcnosť Európy a mladých ľudí, západný Balkán, bezpečnosť a stabilitu a digitálne hospodárstvo.

Priority bulharského predsedníctva sa riadia jeho mottom: „Naša sila je v jednote“, ktoré je tiež mottom štátneho znaku Bulharskej republiky. Predsedníctvo bude spolupracovať so svojimi partnermi na jednote medzi členskými štátmi a inštitúciami EÚ s cieľom nájsť konkrétne riešenia na vybudovanie silnejšej, bezpečnejšej a solidárnej Európy.

Počas nasledujúcich 6 mesiacov sa predsedníctvo zameria na štyri kľúčové oblasti: budúcnosť Európy a mladých ľudí, západný Balkán, bezpečnosť a stabilitu a digitálne hospodárstvo.

Každá členská krajina EÚ vykonáva polročné rotujúce predsedníctvo v Rade EÚ. Slovensko predsedalo Rade Európskej únie nedávno, v druhej polovici roku 2016. Od júla 2018 vystrieda Bulharsko pri predsedníckom kormidle Rakúsko.

Súvislosti

Predsedníctvo Rady EÚ rotuje medzi členskými štátmi EÚ každých 6 mesiacov. Počas tohto polročného obdobia vedie predsedajúca krajina zasadnutia na všetkých úrovniach Rady, pričom pomáha zabezpečiť kontinuitu práce EÚ v Rade.

Členské štáty, ktoré vykonávajú predsedníctvo, úzko spolupracujú v trojčlenných skupinách, ktoré sa nazývajú „triá“ či „trojice“. Tento systém sa zaviedol Lisabonskou zmluvou v roku 2009. Trio predsedníctiev stanovuje dlhodobé ciele a pripravuje spoločný program, v ktorom určuje témy a hlavné otázky, ktorými sa bude Rada zaoberať počas 18 mesiacov. Na základe tohto programu potom každá z troch krajín vypracuje vlastný podrobnejší 6-mesačný program.

Súčasné trio tvorí estónske, bulharské a rakúske predsedníctvo.

Pozrite si tiež prehľadnú infografiku o tom, ako sa v Európskej únii rodí rozhodnutie tu.

Podrobnosti

Dátum uverejnenia
4. januára 2018