Prejsť na hlavný obsah
Zastúpenie na Slovensku
Novinový článok28. novembra 2022Zastúpenie na SlovenskuOdhadovaný čas čítania: 3 min

Návšteva Košíc podčiarkla odhodlanie Európskeho sociálneho fondu bojovať proti bezdomovectvu

Komisár Schmit navštívil 25. novembra slovenské Košice s cieľom spoznať projekt, ktorý inovatívnym spôsobom pomáha rodinám bez domova.

Komisár Schmit na návšteve Slovenska

Projekt v roku 2020 spustila nadácia DEDO a je postavený na princípe Housing First (bývanie ako priorita). Pomáha ľuďom nájsť a udržať si bývanie, čím im zabezpečuje ľudské práva a sociálnu spravodlivosť. Zatiaľ čo doteraz sa problém bezdomovectva riešil, tento projekt predstavuje výrazný posun, pretože ukončuje bezdomovectvo a navyše mu predchádza.

Úspechy nadácie DEDO boli nápomocné pri navrhovaní národnej stratégie Slovenska na prevenciu a ukončenie bezdomovectva. Nadácia zaviedla množstvo sociálnych inovácií zameraných na blaho rodín bez domova a mladých ľudí, ktoré sa odvtedy stali súčasťou vnútroštátnych právnych predpisov a sú financované z verejných zdrojov. Novoprijatá partnerská dohoda Slovenska na roky 2021 – 2027 a program politiky súdržnosti, ktorý ju implementuje, prinesú aj dodatočné zdroje z ESF+ na posilnenie princípu Housing First na Slovensku na základe úspechu košického projektu. Zahŕňa to ďalšie financovanie integračného centra nadácie, ktoré v spolupráci s verejnými orgánmi a mimovládnymi organizáciami podporuje utečencov z Ukrajiny.

Housing First

Košický projekt s pomocou Európskeho sociálneho fondu v súčasnosti poskytuje cenovo dostupné bývanie a širokú škálu podporných opatrení 23 rodinám s plánom zdvojnásobiť ich počet, čo by znamenalo umožniť 150 ľuďom, rodičom a deťom, žiť bezpečnejší, stabilnejší a zdravší život bez stigmy bezdomovectva. Projekt postavený na princípoch Housing First sa zameriava na budovanie miestnych odborných kompetencií a zhromažďovanie údajov o vplyve tohto prístupu na kvalitu života zúčastnených rodín. Realizátori projektu chcú zabezpečiť čo najefektívnejšie využívanie zdrojov v tejto oblasti. V súlade s princípom Housing First vybuduje nadácia DEDO integrovaný mestský systém, ktorý efektívnym spôsobom poskytne mladým ľuďom a rodinám prístup k vhodnému bývaniu, sociálnym službám, zdravotnej starostlivosti a právnu podporu.

Služby na mieru pre jednotlivcov a rodiny

Nadácia DEDO bola založená v roku 1997 a jej poslaním je poskytnúť rodinám domov. Zameriava sa na zlepšovanie systémov miestnej samosprávy s cieľom predchádzať bezdomovectvu, ako aj na riešenie materiálnych, sociálnych a psychologických potrieb jednotlivcov a rodín bez domova. Nadácia Dedo má za cieľ poskytovať personalizovanú podporu, priraďovať zraniteľným osobám a rodinám vhodné bývanie a umožňovať im prístup k sociálnym službám a zdravotnej starostlivosti, ktoré potrebujú na to, aby si našli a udržali domov. Pomáha tiež podporovaným rodinám orientovať sa v možnostiach zamestnania a vzdelávania.

Komisár Schmit bol projektom nadšený: „Nadácia DEDO dosiahla v Košiciach  pozoruhodný úspech. Pomohla rodinám vystúpiť zo začarovaného kruhu bezdomovectva a opätovne ich začleniť do spoločnosti. Veľmi vítam ambiciózny plán na ukončenie bezdomovectva rodín v Košiciach do roku 2030. Tento boj za inklúziu je okrem iného aj investíciou do stability spoločnosti.“

Integračné centrum pre utečencov z Ukrajiny

DEDO tiež aktívne reaguje na prílev vysídlených osôb z Ukrajiny na Slovensko, iniciuje a koordinuje konzorcium občianskych organizácií. Konzorcium v spolupráci s miestnou samosprávou prevádzkuje integračné centrum Košického kraja, ktoré predstavuje jednotné kontaktné miesto na poskytovanie dlhodobej podpory ľuďom, ktorí utekajú pred vojnou na Ukrajine. Približne 350 ľudí doteraz dostalo životne dôležitú pomoc v podobe bývania, práce, zdravotnej starostlivosti, psychologickej podpory, vzdelávania a asistencie s administratívnymi úkonmi.

Takéto projekty budú ťažiť z nových príležitostí FAST – CARE (Flexibilná pomoc územiam) na poskytovanie finančných prostriedkov z Európskeho sociálneho fondu mimovládnym organizáciám a miestnym samosprávam, ktoré sa aktívne podieľajú na podpore vysídlených osôb z Ukrajiny.

Súvisiace odkazy

Nadácia DEDO

Článok: Integračné centrum Košice

Housing first v Európe

Flexibilná pomoc územiam (FAST - CARE)

Európsky sociálny fond plus (ESF+)

Podrobnosti

Dátum uverejnenia
28. novembra 2022
Autor/autorka
Zastúpenie na Slovensku