Prejsť na hlavný obsah
Zastúpenie na Slovensku
Novinový článok12. mája 2021Odhadovaný čas čítania: 2 min

Nová dohoda medzi EÚ a Organizáciou afrických, karibských a tichomorských štátov

p050916-18363.jpg
© EU
Po dva a pol roku intenzívnych rokovaní sa na obzore črtá dohoda, ktorá nahradí Dohodu z Cotonou. Ako hlavní vyjednávači sme 15. apríla ukončili rokovania, ktoré povedú k podpísaniu novej dohody o pridružení medzi 79 členmi Organizácie afrických, karibských a tichomorských štátov a Európskou úniou. Komentár Jutty Urpilainen a Profesora Roberta Dusseyho

Táto dohoda obnovuje, modernizuje a prehlbuje osobitný vzťah, ktorý si africké, karibské a tichomorské štáty a Európska únia za viac ako 40 rokov vybudovali. Vytvára rámec pre našu spoluprácu na nasledujúcich dvadsať rokov.

Spoločne predstavujeme 1,5 miliardy ľudí na štyroch kontinentoch a v 106 krajinách a patrí nám viac ako polovica kresiel vo Valnom zhromaždení Organizácie Spojených národov. Máme spoločné hodnoty, ale aj spoločnú víziu: prosperujúce spoločnosti, ktoré žijú v mieri a na nikoho nezabúdajú.

V nepokojnom svete, ktorý sa potýka s bezprecedentnou environmentálnou krízou, zničujúcou pandémiou a návratom unilateralistických tendencií, predstavuje vzťah medzi našimi dvoma skupinami krajín pilier stability a maják nádeje. Volíme si cestu spolupráce.

Nová dohoda posunie naše partnerstvo na vyššiu úroveň. Je ambicióznejšia, komplexnejšia a pružnejšia ako predchádzajúce dohody, a to z hľadiska pracovných miest, globálnych výziev, práv, multilateralizmu aj diferenciácie. V rôznych oblastiach skutočne prekračuje rámec Dohody z Cotonou. Spomeňme len tri z týchto aspektov.

Z geopolitického hľadiska budeme spolu silnejší na globálnej scéne a budeme sa zo všetkých síl snažiť vykonávať Agendu 2030 Organizácie Spojených národov a Parížsku dohodu, teda zastrešujúce rámce, ktorými sa riadi naše partnerstvo.
    
Z hľadiska partnerstva obsahuje text po prvýkrát za viac ako štyridsať rokov spolupráce silné regionálne prvky. Vzťahy EÚ s jednotlivými regiónmi sa tak posilnia prostredníctvom troch prispôsobených regionálnych protokolov so špecifickými prioritami.

Z hľadiska obsahu dohoda stavia do centra nášho partnerstva ľudské práva, rodovú rovnosť, demokraciu a dobrú správu vecí verejných. Osobitne sa zameriame na ľudský rozvoj, podporu hospodárskych príležitostí pre všetkých a ochranu životného prostredia. 

Výsledok našich rokovaní svedčí o životaschopnosti našich vzťahov. Predstavuje skutočný medzník, významný politický úspech a mocný nástroj na presadzovanie cieľov OSN v oblasti udržateľného rozvoja.

Naša mládež volá po spravodlivejšom, ekologickejšom a mierumilovnejšom svete. Budúca generácia si zaslúži globálny poriadok založený na pravidlách, ktorý usmerní mocenskú politiku, ochráni zraniteľných a podporí otvorené spoločnosti, pričom na nikoho nezabudne. Práve to je cieľom našej novej dohody.

Tento komentár napísali Jutta Urpilainen (eurokomisárka pre medzinárodné partnerstvá) a Profesor Robert Dussey (minister zahraničných vecí, africkej integrácie a Togčanov v zahraničí).
 

Podrobnosti

Dátum uverejnenia
12. mája 2021