Prejsť na hlavný obsah
Zastúpenie na Slovensku
Denné spravodajstvo29. januára 2024Zastúpenie na Slovensku

Nové nástroje na posilnenie hospodárskej bezpečnosti EÚ

Komisia prijala iniciatívy, ktoré majú v čase rastúceho geopolitického napätia a intenzívnych technologických zmien zvýšiť hospodársku bezpečnosť EÚ.

ECT - Europe Container Terminals in Rotterdam

Komisia predložila niekoľko návrhov na posilnenie hospodárskej bezpečnosti EÚ. Podobne ako mnohé časti sveta aj Európa zažíva rastúce geopolitické napätie a hlboké technologické zmeny. To so sebou prináša množstvo výziev. Zároveň chceme zabezpečiť, aby EÚ zostala jednou z najotvorenejších a najatraktívnejších destinácií pre podnikanie a investície. Komisia preto načrtla niekoľko nových opatrení pre oblasť obchodu a výskumu.

Medzi opatrenia v oblasti obchodu patria:

  • zlepšenie preverovania zahraničných investícií smerujúcich do EÚ s cieľom zabrániť investíciám, ktoré by mohli predstavovať riziko pre bezpečnosť EÚ. To zahŕňa napríklad kontrolu toho, či všetky členské štáty majú zavedený mechanizmus preverovania a harmonizovanejšie vnútroštátne pravidlá, ako aj rozšírenie rozsahu investícií, ktoré by sa mali preverovať,
  • koordinovanejší prístup k vývozu tovaru s dvojakým použitím z EÚ, t. j. tovaru, ktorý možno použiť na civilné aj vojenské účely (napríklad vyspelá elektronika), s cieľom zabrániť tomu, aby sa dostal do nesprávnych rúk,
  • pochopenie potenciálnych rizík spojených s určitými investíciami EÚ v zahraničí. Ide napríklad o pochopenie toho, ako možno využiť pokročilé technológie na posilnenie vojenských kapacít aktérov, ktorí by ich mohli použiť proti EÚ.

Pokiaľ ide o výskum, Komisia skúma spôsoby, ako podporovať výskum a vývoj technológií, ktoré možno použiť na rôzne účely, a ako zvýšiť bezpečnosť výskumu v celej EÚ.

Tento balík nadväzuje na Európsku stratégiu hospodárskej bezpečnosti z júna 2023, ktorá položila základ rozvoja komplexného prístupu EÚ k ochrane hospodárskej bezpečnosti Únie.

Ďalšie informácie

Investičná politika EÚ

Vývoz položiek s dvojakým použitím mimo EÚ

Strategická autonómia a bezpečnosť európskeho hospodárstva a výskumu

Hospodárstvo, ktoré pracuje v prospech ľudí

Tlačová správa: Komisia navrhuje nové iniciatívy na zvýšenie hospodárskej bezpečnosti

Európska stratégia hospodárskej bezpečnosti – tlačová správa

Podrobnosti

Dátum uverejnenia
29. januára 2024
Autor/autorka
Zastúpenie na Slovensku