Prejsť na hlavný obsah
Zastúpenie na Slovensku
Novinový článok28. júna 2023Zastúpenie na SlovenskuOdhadovaný čas čítania: 7 min

Nové návrhy na podporu používania hotovosti a digitálneho eura

Komisia predložila dva návrhy s cieľom zabezpečiť, aby ľudia a podniky mohli naďalej platiť eurobankovkami a euromincami a mať prístup k nim v celej eurozóne, ako aj stanoviť rámec pre možnú novú digitálnu formu eura.

euro

Euro je naďalej symbolom jednoty a sily Európy. V celej eurozóne a mimo nej sú ľudia a podniky už viac ako dve desaťročia zvyknutí platiť euromincami a eurobankovkami. Zatiaľ čo 60 % opýtaných ľudí by chcelo mať naďalej možnosť používať hotovosť, čoraz väčší počet ľudí platí digitálne, pričom používa karty a aplikácie vydané bankami a inými digitálnymi a finančnými spoločnosťami. Tento trend urýchlila pandémia ochorenia COVID-19.

"Spolu s naším návrhom právneho rámca pre digitálne euro dnes prijímame aj opatrenia na ochranu úlohy hotovosti v našej spoločnosti. Šesťdesiat percent Európanov si myslí, že je dôležité zachovať hotovosť ako platobnú možnosť, ale čoraz častejšie sa vyskytujú problémy s prijímaním hotovosti, ako aj s prístupom k nej. Preto konáme, aby sme do práva EÚ zakotvili vymedzenie zákonného platidla s cieľom zabezpečiť, aby naši občania mohli naďalej platiť v hotovosti v celej eurozóne za každodenné transakcie," hovorí komisár pre hospodárstvo Paolo Gentiloni. 

S cieľom zohľadniť tieto trendy Komisia dnes navrhla dva súbory opatrení, ktoré sa navzájom podporujú, aby sa zabezpečilo, že občania budú mať obe platobné možnosti – hotovostným eurom aj digitálnym eurom, ak chcú platiť peniazmi centrálnej banky:

  • Legislatívny návrh týkajúci sa postavenia eurovej hotovosti ako zákonného platidla s cieľom chrániť úlohu hotovosti, ako aj zabezpečiť, aby bola všeobecne akceptovaná ako platobný prostriedok a aby zostala ľahko prístupná pre ľudí a podniky v celej eurozóne.
  • Legislatívny návrh, ktorým sa stanovuje právny rámec pre možné digitálne euro ako doplnok k eurobankovkám a eurominciam. Týmto by sa zabezpečilo, aby ľudia a podniky mali okrem súčasných súkromných možností aj ďalšiu alternatívu, ktorá im umožní digitálne platiť všeobecne akceptovanou, lacnou, bezpečnou a odolnou formou verejných peňazí v eurozóne (doplňujúcu súkromné riešenia, ktoré existujú v súčasnosti). Zatiaľ čo dnešným návrhom by sa – po tom, ako ho prijmú Európsky parlament a Rada – stanovil právny rámec pre digitálne euro, rozhodnutie o tom, či a kedy sa emituje digitálne euro, bude v konečnom dôsledku úlohou Európskej centrálnej banky.
euro

Postavenie eurobankoviek a euromincí ako zákonného platidla

Hotovostné euro je „zákonným platidlom“ v eurozóne. Cieľom tohto návrhu je stanoviť v právnych predpisoch, čo to vlastne znamená, so zameraním na dva aspekty: akceptácia hotovosti a prístup k nej. Hoci je akceptácia hotovosti v celej eurozóne v priemere vysoká, v niektorých členských štátoch a odvetviach sa vynorili problémy. Niektorí ľudia majú problémy s prístupom k hotovosti, napríklad v dôsledku zatvorenia bankomatov a pobočiek bánk.

Cieľom dnešného návrhu je zabezpečiť pokračujúcu a rozšírenú akceptáciu hotovosti v celej eurozóne a zároveň zaistiť, aby ľudia mali dostatočný prístup k hotovosti, aby mohli v nej podľa želania platiť.

Členské štáty budú musieť zabezpečiť rozsiahlu akceptáciu platieb v hotovosti, ako aj dostatočný a účinný prístup k nej. Budú musieť monitorovať situáciu a podávať o nej správy, ako aj prijímať opatrenia na riešenie všetkých identifikovaných problémov. Komisia by mohla v prípade potreby pristúpiť k stanoveniu opatrení.

Návrhom sa zabezpečí, aby si každý v eurozóne mohol slobodne vybrať uprednostňovaný spôsob platby a mal prístup k základným hotovostným službám. Zabezpečí sa ním finančné začlenenie zraniteľných skupín, ktoré majú tendenciu viac sa spoliehať na hotovostné platby, ako sú napríklad starší ľudia.

Digitálne euro

S cieľom prispôsobiť sa rastúcej digitalizácii hospodárstva Európska centrálna banka (ECB), podobne ako mnohé iné centrálne banky na celom svete, skúma možnosť zavedenia digitálneho eura ako doplnku k hotovosti. Digitálne euro by spotrebiteľom poskytlo okrem súčasných možností aj alternatívne celoeurópske platobné riešenie. Znamená to väčší výber pre spotrebiteľov a silnejšiu medzinárodnú úlohu eura.

Digitálne euro by bolo, podobne ako v súčasnosti hotovostné euro, k dispozícii popri existujúcich vnútroštátnych a medzinárodných súkromných platobných prostriedkoch, ako sú karty alebo aplikácie. Fungovalo by ako digitálna peňaženka. Ľudia a podniky by mohli platiť digitálnym eurom kedykoľvek a kdekoľvek v eurozóne.

Je dôležité, aby digitálne euro bolo k dispozícii na platby online aj offline, t. j. platby by sa mohli uskutočňovať zo zariadenia na zariadenie bez internetového pripojenia, zo vzdialenej oblasti alebo podzemného parkoviska. Zatiaľ čo online transakcie by poskytovali tú istú úroveň ochrany osobných údajov, akú poskytujú existujúce digitálne platobné prostriedky, platby offline by zabezpečovali vysoký stupeň ochrany súkromia a údajov pre používateľov: umožňovali by používateľom, aby digitálne platili a súčasne zverejňovali menej osobných údajov, ako je tomu dnes, keď platia kartou; zverejňovali by rovnako málo osobných údajov ako pri platbe v hotovosti alebo pri vyberaní hotovosti z bankomatov. Nikto by nebol schopný vidieť, čo ľudia platia, keď používajú digitálne euro offline.

"Digitálne euro ďalej posilní medzinárodnú úlohu eura a poskytne spotrebiteľom a podnikom ďalšie univerzálne digitálne platobné riešenie. Prinesie nové príležitosti, pokiaľ ide o rýchlejšie, bezpečnejšie a inovatívnejšie platby, pričom zároveň zabezpečí najvyššiu úroveň súkromia pre používateľov," uviedol v tejto súvislosti komisár pre vnútorný trh Thierry Breton.

Banky a iní poskytovatelia platobných služieb v celej EÚ by digitálne euro distribuovali ľuďom a podnikom. Základné služby v digitálnom eure by sa jednotlivcom poskytovali bezplatne. Na podporu finančného začlenenia by si jednotlivci, ktorí nemajú bankový účet, mohli otvoriť a mať účet na pošte alebo v inom verejnom subjekte, ako je napríklad miestny orgán. Bolo by tiež jednoduché používať ho, a to aj pre osoby so zdravotným postihnutím.

Obchodníci v celej eurozóne by boli povinní prijímať digitálne euro, s výnimkou veľmi malých obchodníkov, ktorí sa rozhodnú neprijímať digitálne platby (keďže náklady na zriadenie novej infraštruktúry na prijímanie platieb v digitálnom eure by boli neprimerané).

Digitálne euro by mohlo byť aj pevným základom pre ďalšie inovácie, ktoré by bankám napríklad umožnili poskytovať svojim klientom inovatívne riešenia.

Široká dostupnosť a používanie digitálnej formy peňazí centrálnych bánk by boli dôležité aj pre menovú suverenitu EÚ – najmä ak iné centrálne banky na celom svete začnú vyvíjať digitálne meny. Je to dôležité aj v kontexte rozvíjajúceho sa trhu s kryptomenami.

Dnešným návrhom sa stanovuje právny rámec a základné prvky digitálneho eura, čím by sa Európskej centrálnej banke umožnilo – po tom, ako návrh prijmú Európsky parlament a Rada – prípadne zaviesť všeobecne použiteľné a dostupné digitálne euro. ECB rozhodne, či a kedy emituje digitálne euro. Tento projekt si bude vyžadovať ďalšiu významnú technickú prácu zo strany ECB.

Súvislosti

Európska komisia v posledných rokoch úzko spolupracovala s Európskou centrálnou bankou na spoločnom preskúmaní širokej škály politických, právnych a technických otázok týkajúcich sa digitálneho eura na technickej úrovni.

Ďalšie informácie

Otázky a odpovede

Informačný prehľad

Právne texty

Podrobnosti

Dátum uverejnenia
28. júna 2023
Autor/autorka
Zastúpenie na Slovensku