Prejsť na hlavný obsah
Zastúpenie na Slovensku
Novinový článok12. júla 2022Zastúpenie na SlovenskuOdhadovaný čas čítania: 2 min

Nové pracovné príležitosti v ELA

Európsky orgán práce (ELA) so sídlom v Bratislave zverejnil informáciu o pracovných miestach s cieľom vytvoriť rezervný zoznam dočasných zamestnancov na rôzne pozície. Ak máte záujem zamestnať sa v ELA, vyberte si profil, ktorý vás zaujíma.

nové pracovné príležitosti v ELA
  • Administratívny asistent

Termín na podanie prihlášky je 5. augusta 2022, 12:00 (poludnie, SEČ)

Európsky orgán práce zverejňuje oznámenie o voľnom pracovnom mieste s cieľom vytvoriť rezervný zoznam dočasných zamestnancov na pozíciu administratívneho asistenta.

Administratívny asistent bude podporovať prípravu, vykonávanie a sledovanie cezhraničných kontrol vrátane organizovania súvisiacich misií.

Referencia: ELA/ASTSC/2022/07

 

  • Operačný asistent

Termín na podanie prihlášky je 5. august 2022, 12:00 (poludnie, SEČ)

Európsky orgán práce zverejňuje oznámenie o voľnom pracovnom mieste s cieľom vytvoriť rezervný zoznam dočasných zamestnancov na pozíciu operačného asistenta.

Operačný asistent bude poskytovať operačnú podporu práci riadiacej a koordinačnej jednotky. Zamestnanec bude predovšetkým podporovať organizovanie zasadnutí riadiacich orgánov Európskeho orgánu práce a iných interných a externých zasadnutí, poskytovať administratívnu podporu vedúcemu oddelenia a zamestnancom oddelenia, a to aj v súvislosti so služobnými cestami a správou dokumentov.

Referencia: ELA/AST/2022/05

 

  • Pracovník pre pracovnú mobilitu

Termín na podanie prihlášky je 5. august 2022, 12:00 (poludnie, SEČ)

Európsky orgán práce zverejňuje oznámenie o voľnom pracovnom mieste s cieľom vytvoriť rezervný zoznam dočasných zamestnancov na pozíciu úradníka pre pracovnú mobilitu.

Pracovník pre pracovnú mobilitu bude prispievať k úlohám a povinnostiam oddelenia riadenia a koordinácie. Zamestnanec bude najmä vypracúvať a vykonávať politické dokumenty, koordinovať zložité a horizontálne procesy a spolupracovať so zainteresovanými stranami interne aj externe.

Referencia: ELA/AD/2022/06

 

  • Vedúci pracovník pre rozvoj riešení ICT

Termín na podanie prihlášky je 17. júl 2022, 12:00 (poludnie, SEČ)

Európsky orgán práce zverejňuje oznámenie o voľnom pracovnom mieste s cieľom vytvoriť rezervný zoznam dočasných zamestnancov na pozíciu vyššieho úradníka pre rozvoj ICT riešení.

Vedúci pracovník oddelenia pre rozvoj ICT prispeje k architektúre, návrhu, vývoju, zavádzaniu, operáciám a podpore riešení ICT Európskeho orgánu práce.

Referencia: ELA/AD/2022/03

 

  • Vyslaný národný expert pre sektor budovania kapacít

Termín na podanie prihlášky je 5. august 2022, 12:00 (poludnie, SEČ)

Európsky orgán práce zverejňuje výzvu na vyjadrenie záujmu o pozíciu vyslaného národného experta pre sektor budovania kapacít.

Národný expert, ktorý podáva správy vedúcemu oddelenia na podporu spolupráce, prispeje k rozvoju činností ELA zameraných na budovanie kapacít.

Referencia: ELA/SNE/2022/08

Podrobnosti

Dátum uverejnenia
12. júla 2022
Autor/autorka
Zastúpenie na Slovensku