Prejsť na hlavný obsah
Zastúpenie na Slovensku
Denné spravodajstvo23. februára 2024Zastúpenie na SlovenskuOdhadovaný čas čítania: 2 min

Nové pravidlá na ochranu vašich práv a činností v online prostredí v EÚ

Online prostredie EÚ sa od 17. februára stalo bezpečnejším, spravodlivejším a transparentnejším priestorom. V ten deň totiž v plnej miere nadobudol účinnosť akt o digitálnych službách.

Internet security for children - Smartphone

Akt o digitálnych službách predstavuje prelomový súbor pravidiel. Na online platformy, ktoré majú používateľov v EÚ, sa budú vzťahovať nové povinnosti s cieľom lepšie chrániť týchto používateľov a ich práva.

Pravidlá, ktoré sa už od roku 2023 uplatňujú na niekoľko veľmi veľkých platforiem a vyhľadávačov, sa začnú uplatňovať na všetky platformy a hostingové služby. To znamená, že všetky platformy a hostingové služby budú musieť zaviesť rôzne opatrenia zamerané na posilnenie postavenia používateľov. To zahŕňa:

  • boj proti nezákonnému obsahu, tovaru a službám vďaka tomu, že používatelia budú mať k dispozícii prostriedky na nahlásenie takejto nezákonnej činnosti,
  • ochranu maloletých vrátane úplného zákazu reklamy zacielenej na maloletých na základe vytvárania ich profilov alebo ich osobných údajov,
  • poskytovanie doplňujúcich informácií používateľom o reklame, ktorú vidia, napríklad prečo sa im zobrazuje a kto za ňu zaplatil,
  • zákaz reklám zacielených na používateľov na základe citlivých údajov, ako sú politické alebo náboženské presvedčenie, sexuálne preferencie atď.,
  • uľahčenie podávania sťažností a možnosť kontaktovať platformy a hostingové služby.

Zodpovedné orgány pomôžu zabezpečiť, aby platformy dodržiavali pravidlá v každej krajine EÚ, a tak umožnia Komisii monitorovať a presadzovať povinnosti vyplývajúce z tohto nového aktu. Spolu s Komisiou vytvoria poradný orgán, ktorý bude dohliadať na to, aby sa pravidlá uplatňovali jednotne a aby používatelia v celej EÚ mali rovnaké práva.

Ďalšie informácie:

Akt o digitálnych službách

Veľmi veľké online platformy a vyhľadávače.

Koordinátori digitálnych služieb

Dbaj na svoju bezpečnosť online!

Tlačová správa: Akt o digitálnych službách začína v EÚ platiť pre všetky online platformy

Európa pripravená na digitálny vek

Podrobnosti

Dátum uverejnenia
23. februára 2024
Autor/autorka
Zastúpenie na Slovensku