Prejsť na hlavný obsah
Zastúpenie na Slovensku
Novinový článok21. júna 2017Odhadovaný čas čítania: 2 min

Nové transparentné pravidlá pre daňových poradcov

ddsgr1.jpg
© EU
Európska komisia dnes (21. júna 2017) navrhla nové, prísne pravidlá transparentnosti pre sprostredkovateľov daňového plánovania, ktorí pre svojich klientov navrhujú a odporúčajú im schémy daňového plánovania. Tieto pravidlá majú za cieľ zakročiť proti takémuto agresívnemu daňovému plánovaniu tým, že sa sprísni kontrola činností daňových plánovačov a poradcov, ktoré predtým ostávali nepovšimnuté.

Informácie, ktoré v poslednom čase unikli do médií, ako napríklad dokumenty Panama Papers, ukázali, ako niektorí sprostredkovatelia aktívne pomáhajú spoločnostiam a fyzickým osobám neplatiť dane, zvyčajne pomocou zložitých cezhraničných schém. 

Európska komisia preto navrhuje nové, prísne pravidlá transparentnosti pre sprostredkovateľov, ako sú daňoví poradcovia, účtovníci, banky a právnici, ktorí pre svojich klientov navrhujú a odporúčajú schémy daňového plánovania.

Komisia zároveň identifikovala kľúčové typické znaky tohto plánovania, medzi ktoré patrí používanie strát na zníženie daňovej povinnosti, využívanie osobitných priaznivých daňových režimov alebo daňové schémy cez krajiny, ktoré nedodržiavajú medzinárodné normy dobrej správy. Cezhraničné schémy daňového plánovania s týmito znakmi sa budú musieť automaticky oznamovať daňovým orgánom pred tým, ako sa použijú.

Členské štáty si tiež budú pomocou centralizovanej databázy automaticky vymieňať informácie o schémach daňového plánovania, ktoré dostávajú, vďaka čomu budú môcť proti týmto škodlivým schémam zakročiť. Povinnosť oznámiť schému však nemusí znamenať, že je škodlivá, ale len to, že je vhodné, aby ju preskúmali daňové orgány. Členské štáty zároveň budú mať povinnosť zaviesť účinné a odrádzajúce sankcie pre spoločnosti, ktoré transparentné opatrenia nedodržiavajú, aby sa tak vytvoril silný nový nástroj na odstrašenie tých, ktorí podporujú alebo uľahčujú zneužívanie daňového systému.

Valdis Dombrovskis, podpredseda Európskej komisie pre euro a sociálny dialóg, finančnú stabilitu, finančné služby a úniu kapitálových trhov, v tejto súvislosti uviedol: „EÚ sa stala lídrom, pokiaľ ide o zvyšovanie transparentnosti na poli agresívneho daňového plánovania. Toto úsilie už začína prinášať výsledky. Dnešným návrhom chceme docieliť, aby sa vyvodzovala zodpovednosť voči sprostredkovateľom, ktorí vytvárajú a predávajú schémy na vyhýbanie sa daňovým povinnostiam. Tento návrh v konečnom dôsledku povedie k vyšším daňovým príjmom členských štátov.“ 

Pierre Moscovici, komisár pre hospodárske a finančné záležitosti, dane a clá, dodal: „Pokračujeme v zintenzívňovaní nášho programu daňovej transparentnosti. Dnes sa naša pozornosť upriamuje na odborníkov, ktorí podporujú zneužívanie daňového systému. Daňové správy by mali mať všetky informácie, ktoré potrebujú na marenie schém agresívneho daňového plánovania. Náš návrh prinesie väčšiu istotu pre sprostredkovateľov, ktorí rešpektujú ducha a literu našich predpisov, a veľmi skomplikuje život tým, ktorí ich obchádzajú. Napredujeme tak v našom úsilí o spravodlivejšie zdaňovanie v celej Európe.“ 

Podrobnosti

Dátum uverejnenia
21. júna 2017