Prejsť na hlavný obsah
Zastúpenie na Slovensku
Novinový článok24. apríla 2017Odhadovaný čas čítania: 5 min

O budúcnosti EÚ sa diskutovalo aj na bratislavskom hrade

katainen_ba_2017.png
© EU
Jyrki Katainen, podpredseda Európskej komisie zodpovedný za pracovné miesta, rast, investície a konkurencieschopnosť, dnes (24. apríla 2017) vystúpil na pôde bratislavského hradu počas konferencie predsedov parlamentov členských štátov EÚ. Spoločná budúcnosť európskej 27-čky, mier a prosperita pre občanov EÚ - to boli jeho hlavné odkazy, o ktorých počas jeho vystúpenia pred zákonodarcami z celej EÚ hovoril. 

 

 

Katainen uistil zástupcov parlamentov, že prehĺbenie spolupráce s národnými parlamentmi je jednou z priorít Európskej komisie, nakoľko je žiaduce posilniť ich účasť na európskom projekte. Parlamenty označil za tých aktérov, ktorí budú vytvárať novú „EÚ 27“ po odchode Spojeného Kráľovstva, a preto podľa neho budúca EÚ potrebuje aktívnu účasť národných vlád a parlamentov: „Naši zástupcovia vytvoria novú EÚ 27 a tá potrebuje aktívnych účastníkov – národné vlády a parlamenty. Nová európska 27-čka potrebuje nové smerovanie, nový obsah a nové poslanie.

Podpredseda Európskej komisie nasledovne upozornil na skutočnosť, že aj napriek tomu, že EÚ čelila a naďalej čelí mnohým výzvam, bola vždy schopná nájsť spoločné riešenia na spoločné problémy. Ubezpečil prítomných, že Európska komisia bude aj napriek odchodu Spojeného kráľovstva z EÚ pokračovať vo svojej práci na zaistení bezpečnosti, mieru a blahobytu pre občanov EÚ. Reagoval na obavy z neistoty, ktorá medzi občanmi panuje: „Nesmieme pristúpiť na politiku netolerancie a nenávisti alebo na pokusy rozložiť Európsku úniu. Musíme čeliť našim výzvam v Európe spoločne.“

Katainen zdôraznil, že reformy a tvorba novej EÚ sa už začala v Bratislave, kde bol v septembri 2016 prijatý Bratislavský plán, ktorý načrtol základné úlohy EÚ – migráciu, vonkajšie hranice, vnútorná a vonkajšia bezpečnosť, hospodársky a sociálny rozvoj a mládež. Tento plán má podľa neho dvojitý význam a bude viesť činnosť EÚ v nasledujúcich mesiacoch: „Zjednocuje nás spoločnými prioritami a určuje oblasti, v ktorých občania očakávajú od EÚ konkrétne a badateľné výsledky.

Ďalej pripomenul, že táto iniciatíva pokračovala prijatím Bielej knihy o budúcnosti EÚ Európskou komisiou, kde je opísaných 5 možných scenárov budúceho fungovania spoločenstva. Podotkol, že neexistuje preferovaný scenár, pričom „základným východiskovým bodom každého je, že   európska 27-čka bude spoločne ako Únia napredovať.“ Katainen upozornil však na to, že tieto koncepty nemajú byť chápané ako niečo nové, čo podkopáva jednotu EÚ, nakoľko v súčasnosti už exituje mnoho rôznych úrovní a foriem spolupráce medzi členskými štátmi.

Katainen potom oznámil, že Komisia prispeje do diskusie sériou politicko-diskusných dokumentov schválených kolégiom komisárov na nasledovné témy: 1. Rozvoj sociálnej dimenzie Európy, 2. využívanie prínosov globalizácie, 3. prehĺbenie hospodárskej a menovej únie, 4. Budúcnosť európskej obrany, 5. budúcnosť financií EÚ. Za cieľ označil spustenie diskusie naprieč celým kontinentom zahrňujúc okrem národných a regionálnych administratív aj širokú občiansku spoločnosť: „Dúfam, že parlamenty zorganizujú politické diskusie o budúcnosti Európy, a že nájdu spôsob, ako do nich zapojiť aj občiansku spoločnosť.“ Tiež vyjadril očakávanie voči národným parlamentom a vládam, od ktorých požaduje do konca roka sformulovanie ich vlastných názorov na budúcnosť Európy: „Bolo by výnimočne prínosné, keby všetky národné parlamenty a vlády poskytli zoznam opatrení a zmien, ktoré očakávajú od budúcnosti Európy.“

V nadväznosti na to informoval, že predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker bude z týchto príspevkov čerpať pri tvorbe svojho osobného vstupu k danej téme vo svojom príhovore o Stave Únie v septembri 2017, čo by malo následne pomôcť Európskej rade rozhodnúť a pripraviť spôsob uskutočnenia zmien ešte pred voľbami do EP v júni 2019.

Katainen upozornil, že reforma priorít EÚ sa začala ešte pred odchodom Británie, keďže súčasná Európska komisia si na začiatku mandátu určila reformný program na obdobie 2014 – 2019, ktorý je zameraný na 10 priorít EÚ. Tieto priority sú podľa jeho vyjadrení stále aktuálne, pričom v prvých dvoch rokoch boli iniciované procesy ich plnenia a teraz by mali byť v spolupráci s EP a Radou realizované. „Ústredným cieľom je podporiť zamestnanosť a rast súčasne so zachovávaním spravodlivej a demokraticky legitímnej Európskej únie.“

Ako príklad Katainen uviedol Investičný plán pre Európu, ktorý plánujú vďaka jeho úspešnosti kapacitne zdvojnásobovať a ako ďalšie príklady menoval Európsku pohraničnú a pobrežnú stráž na ochranu vonkajších hraníc, Energetickú úniu s cieľom zvýšiť dostupnosť energií, Jednotný digitálny trh a tiež Akčný plán v oblasti európskej obrany. 

Na záver vyjadril Katainen oddanosť Európskej komisie princípom subsidiarity a proporcionality: „Naša logika a poslanie sa nesú naďalej v súlade s tým, že Európa by mala byť veľká vo veľkých veciach a malá v malých veciach.“ Ako jednu z priorít Komisie vyzdvihol snahu o zvýšenie demokratickosti EÚ a jej priblíženie občanom, kde je podľa neho práve spolupráca EP a národnými parlamentmi kľúčová a preto Komisia počíta s ich zapojením do budúcich diskusií.

Príhovor uzavrel zdôraznením toho, že „Komisia chce ambicióznu a pokrokovú Európu založenú na hodnotách a spoločných princípoch, EÚ hľadiacu do budúcnosti, schopnú prejaviť solidaritu a reagovať na výzvy, ktorým budeme čeliť.“

Viac informácii o diskusii o budúcnosti EÚ nájdete tu.

Podrobnosti

Dátum uverejnenia
24. apríla 2017