Prejsť na hlavný obsah
Zastúpenie na Slovensku
Novinový článok28. januára 2020Odhadovaný čas čítania: 3 min

Ochrana údajov nie je luxus, ale nevyhnutnosť

kroll.jpg
© EU
Údaje zohrávajú v našom hospodárstve a každodennom živote čoraz dôležitejšiu úlohu. Spoločné vyhlásenie podpredsedníčky Věry Jourovej a komisára Didiera Reyndersa pri príležitosti Dňa ochrany údajov (28. januára 2020).

Zavedenie 5G a využívanie technológií umelej inteligencie a internetu vecí zapríčiní nadbytok osobných údajov, ktorých potenciálne spôsoby využitia si ani nevieme predstaviť. A hoci ide o úžasné príležitosti, niektoré prípady poukazujú na potrebu prísnych pravidiel, ktoré by riešili jasné riziká pre jednotlivcov a naše demokracie. V Európe vieme, že prísne pravidlá ochrany údajov nie sú luxusom, ale nevyhnutnosťou.

V EÚ sme hrdí na to, že sme sa stali globálnym referenčným bodom pre prísne pravidlá ochrany údajov založených na vymáhateľných právach a ich nezávislom a dôraznom presadzovaní.

Dvadsať mesiacov po nadobudnutí účinnosti kľúčového všeobecného nariadenia o ochrane údajov vidíme, že pôsobí ako katalyzátor, vďaka ktorému sa ochrana údajov stala stredobodom mnohých prebiehajúcich politických diskusií. Predstavuje kľúčový aspekt európskeho prístupu, ktorý tvorí základ viacerých politických priorít novej Komisie, podporuje prístup k umelej inteligencii a iným digitálnym technológiám zameraný na človeka. Európske pravidlá ochrany údajov budú preto základom a inšpiráciou pre úspech kľúčových iniciatív, napríklad v oblasti umelej inteligencie, zdravia alebo mobility.

Občania si viac uvedomujú svoje práva a podniky častejšie využívajú ochranu údajov ako argument voči svojim zákazníkom. Vďaka kampaniam na zvýšenie povedomia o ochrane údajov navštívilo internetového sprievodcu o nových pravidlách, ktoré vypracovala Komisia, viac ako 1,7 milióna podnikov a občanov. Eurobarometer zaznamenal vo svojich výsledkoch najvyššiu úroveň informovanosti občanov v súvislosti s právom na prístup k vlastným údajom (65 %), právom na opravu údajov, ak sú nesprávne (61 %), právom odmietnuť priamy marketing (59 %) a s právom na vymazanie vlastných údajov (57 %).

Našou prioritou a prioritou všetkých zúčastnených by však mala byť podpora harmonizovaného a konzistentného vykonávania pravidiel ochrany údajov v celej EÚ.

Práca orgánov pre ochranu údajov, ich spolupráca a koordinácia ich činností v rámci Európskeho výboru pre ochranu údajov, je nevyhnutná. Je dôležité, aby im členské štáty poskytli potrebné ľudské, finančné a technické zdroje. Zo strany Komisie ich budeme aj naďalej podporovať z finančných prostriedkov EÚ.

Orgány pre ochranu údajov už prijali celý rad rozhodnutí o presadzovaní práva. V súčasnosti prebiehajú rozsiahle vyšetrovania cezhraničného rozmeru, ktoré ovplyvňujú jednotlivcov v mnohých členských štátoch. Rozhodnutia v týchto prípadoch sa očakávajú v nasledujúcich mesiacoch. Je však potrebné zintenzívniť presadzovanie práva, najmä posilnením spolupráce medzi orgánmi pre ochranu údajov. Nevyhnutným predpokladom účinnej ochrany osobných údajov je práve dôsledné a harmonizované presadzovanie práva.

Hodnotenie všeobecného nariadenia o ochrane údajov, ktoré Komisia vydá na jar, poskytne príležitosť na posúdenie účinnosti jeho uplatňovania, najmä pokiaľ ide o medzinárodné prevody a mechanizmus konzistentnosti a spolupráce medzi orgánmi pre ochranu údajov. Hodnotenie objasní aj určité aspekty nariadenia.

Dopyt po súkromí sa neobmedzuje iba na Európu. Počet zákonov, ktoré nariadenie inšpirovalo po celom svete, narastá a stáva sa globálnym štandardom. Komisia zintenzívni svoju medzinárodnú angažovanosť na základe úspešného príkladu prijatia dohody o vzájomnej primeranosti s Japonskom,  a tak podporí bezpečný tok údajov.

Podrobnosti

Dátum uverejnenia
28. januára 2020