Prejsť na hlavný obsah
Logo Európskej komisie
Zastúpenie na Slovensku
Novinový článok1. augusta 2016

Odštaroval ďalší ročník súťaže Europa Nostra 2017

europa_nostra.png
© EU
Do 1. októbra 2016 môžete prihlásiť seba alebo svoj projekt do významnej Ceny EÚ za kultúrne dedičstvo. Ide o ocenenie, ktoré organizuje paneurópska federácia mimovládnych a neziskových organizácií v oblasti kultúrneho dedičstva s názvom Europa Nostra v spolupráci s Európskou komisiou. Ocenenia sa rozdávajú v štyroch kategóriách: najlepšie projekty z oblasti pamiatkovej ochrany; výskumu; služby jednotlivcov a organizácií; vzdelávania a príprava ako aj zvyšovania povedomia.

Táto významná cena sa môže odovzdávať architektom, umelcom, expertom na kultúrne dedičstvo, odborníkom a dobrovoľníkom, verejným a súkromným inštitúciám a miestnym komunitám. Ocenených bude do 30 úspešných projektov v oblasti kultúrneho dedičstva. Sedem z nich dostane hlavnú cenu Grand Prix a 10 000 eur. Jeden tiež získa cenu publika prostredníctvom hlasovania na internete. Všetci víťazi budú vyhlásení na slávnostnom odovzdávaní cien v júni 2017 vo fínskom meste Turku.

Za niekoľko rokov túto prestížnu cenu získali najmä projekty, ktoré prepájajú kultúrne dedičstvo a iné oblasti, napríklad vzdelávanie, rozvoj mesta a výskum a taktiež zdôrazňujú kultúrne dedičstvo, pokiaľ ide o sociálne zaradenie a rýchlejší ekonomický rozvoj.

Oblasti, v rámci ktorých sa do súťaže môžete zapojiť:

  • architektonické dedičstvo: jednotlivé budovy alebo viac budov v dedinskom či mestskom prostredí;
  • prístavby, novostavby alebo iné zmeny v historickej oblasti;
  • priemyselné a inžinierske stavby;
  • kultúrne prostredie, okolie historických miest, mestské námestia a okolia ulíc;
  • historické parky a záhrady, väčšie naprojektované plochy kultúrneho, prírodného alebo iného významu;
  • archeologické nálezy, vrátane archeológie vykonávanej pod vodou;
  • umelecké diela a zbierky umeleckej a historickej hodnoty, alebo staré umelecké diela;
  • nehmotné kultúrne dedičstvo ako napríklad zvyky, obyčaje, výrazy ako aj vedomosti a zručnosti komunít, skupín a v niektorých prípadoch aj jednotlivcov, ktoré sú považované za kultúrne dedičstvo;
  • projekty digitalizácie kultúrneho dedičstva.

 

Súvislosti

Európska komisia už dlhodobo podporuje práve oblasť kultúrneho dedičstva, cena sa odovzdáva na jej podnet od roku 2002. V programovacom období 2014-2020 EÚ poskytla významné dotácie na podporu projektov v oblasti kultúrneho dedičstva so zameraním na reštaurovanie, digitalizáciu, infraštruktúru, vedu a výskum. Týmto prispieva k lepšej informovanosti verejnosti o kultúrnom dedičstve ako o strategickom zdroji európskej spoločnosti a ekonomiky.

Práve kultúrne dedičstvo je totiž hlavným zdrojom ekonomického rastu vďaka svojmu priamemu a nepriamemu ekonomickému potenciálu, vrátane podpory kultúrneho a kreatívneho priemyslu. Inšpiruje inovácie a láka turizmus, čím tvorí pracovné miesta. Hrá dôležitú úlohu v európskej zahraničnej politike, keďže je súčasťou interkultúrneho dialógu medzi ľuďmi a národmi. Práve ochrana svetového kultúrneho dedičstva je spoločným cieľom pre EÚ a aj UNESCO.

Komisia by chcela tiež Európskemu parlamentu a Rade navrhnúť organizáciu Európskeho roku kultúrneho dedičstva, a to na rok 2018.
 

Podrobnosti

Dátum uverejnenia
1. augusta 2016