Skip to main content
Logo Európskej komisie
Zastúpenie na Slovensku
Novinový článok7. októbra 2015

Platy učiteľov rastú

shutterstock-58483366_0.jpg
© EU
Podľa najnovšej správy EÚ, ktorá mapovala platovú situáciu učiteľov a riaditeľov škôl v Európe, platy učiteľov po rokoch stagnácie, či dokonca poklesu začali opäť rásť. K rastu došlo až v 23 krajinách EÚ.

Správa si všíma aj slovenskú reformu platov učiteľov. Namieste je však otázka, či úroveň platov učiteľov zodpovedá ekonomickej sile Slovenska. SR spolu s Estónskom, ČR, a Litvou patrí do skupiny krajín, kde je úroveň platov učiteľov na všetkých stupňoch vzdelávania pod hranicou HDP na obyvateľa. Na to, aby učiteľ na Slovensku dosiahol maximálnu pracovnú triedu, musí odpracovať v priemere 32 rokov.

Eurostat si všíma aj zastúpenie žien v školstve. Až 70 % pedagogických pracovníkov v EÚ tvoria ženy. Ženy dominujú v predškolskom vzdelávaní, na základných i stredných školách. Na vysokoškolskom stupni sa však misky váh nakláňajú na stranu mužov. Na vysokých školách v Európe majú muži 59 % podiel. Pokiaľ ide o Slovensko, ženy majú na základných školách podiel 89,5 %, na stredných školách 74,2 %.Na slovenských vysokých školách majú ženy medzi pedagogickými pracovníkmi podiel 44,7 %.

EÚ skúmala aj demografické výzvy. V rámci Európy má až 36 % učiteľov vek vyšší ako 50 rokov. Naopak len 10 % tvoria mladí učitelia do 30 rokov. V porovnaní s inými krajinami problém vysokého zastúpenia starších učiteľov na Slovensku nie je vypuklý. Je len tesne na európskym priemerom (SR 37,1 %, EÚ 35,9%). Najdramatickejšia situácia je v Taliansku, kde majú učitelia nad 50 rokov podiel takmer 62 %.

Tibor Navracsics, eurokomisár pre školstvo, kultúru, mládež a šport v tejto súvislosti uviedol: "Je potešujúce, že krajiny začali investovať do učiteľskej profesie. Európa sa spolieha na vysoko motivovaných a kvalifikovaných učiteľov. Bez nich môžu budúce generácie len ťažko pomýšľať na kvalitné vzdelanie".

Podrobnosti

Dátum uverejnenia
7. októbra 2015