Skip to main content
Logo Európskej komisie
Zastúpenie na Slovensku
Novinový článok20. januára 2023Zastúpenie na Slovensku

Podpora Ukrajiny bude jednou z priorít švédskeho predsedníctva v Rade EÚ

Švédsko bude predsedať Rade Európskej únie v prvom polroku 2023 už po tretíkrát. Predsednícku štafetu prevzalo od Českej republiky. 

Švédske predsedníctvo

Medzi hlavné priority aktuálneho švédskeho predsedníctva patria témy zelenšej ekonomiky, bezpečnosti a jednoty, ale aj podpora konkurencieschopnosti a posilňovanie demokratických hodnôt a právneho štátu.

"Naša jednota a pripravenosť konať zostáva kľúčom k bezpečnosti, odolnosti a prosperite EÚ. Švédsko preberá predsedníctvo v čase, keď Európska únia čelí bezprecedentným výzvam. Zelenšia, bezpečnejšia a slobodnejšia  Európa je základom našich priorít,” uviedol v tejto súvislosti švédsky premiér Ulf Kristersson. 

Švédsko sa bude počas svojho šesť mesačného predsedníctva sústrediť na pokračujúcu hospodársku, humanitárnu a vojenskú podporu Ukrajine. Počas tlačovej konferencie Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku to uviedla veľvyslankyňa Švédskeho kráľovstva Annika Markovicová. Zároveň sa bude Švédsko usilovať o silnú európsku bezpečnostnú a obrannú politiku, podporu krajín susediacich s EÚ a zvýšenú spoluprácu v boji proti cezhraničnému organizovanému zločinu.  

Švédske predsedníctvo

V rámci zelenej ekonomiky sa bude nové predsedníctvo Rady usilovať o zníženie závislosti členských štátov EÚ od fosílnych palív, ako aj spustenie plánu Fit For 55, ktorého cieľom je zníženie emisií skleníkových plynov do roku 2030 až o 55 %. V dôsledku vysokých cien energií zapríčinených energetickou krízou bude dôležitá aj očakávaná veľká reforma energetického trhu EÚ. 

V oblasti konkurencieschopnosti je ambíciou švédskeho predsedníctva trvalo udržateľný hospodársky rast a posilnenie vnútorného trhu EÚ pre služby a digitalizáciu. Táto oblasť je kľúčovou, pretože práve konkurencieschopné podniky sú kľúčové pre prechod k zelenej ekonomike a zvýšenie ekonomickej odolnosti.  

V oblasti podpory demokracie a právneho štátu sa Švédsko zameria na posilňovanie spoločných základov a sily EÚ. S tým súvisí podpora nezávislého súdnictva a zaistenie dobrého fungovania európskych inštitúcií, čo vplýva na dôveru medzi členskými štátmi a obyvateľmi EÚ. 

Švédske predsedníctvo

Vedeli ste o Švédsku, že... 

  • Na jeho severe máte počas letných mesiacov možnosť pozorovať prírodný úkaz známy ako tzv. „polnočné slnko“ alebo “polárny deň”, kedy je Slnko viditeľné 24 hodín denne? 

  • Za polárnym kruhom v obci Jukkasjärvi sa nachádza hotel postavený výlučne z ľadu? 

  • Rozlohou je Švédsko 3. najväčšou krajinou Európskej únie, no počtom obyvateľov je až na 11. mieste? 

  • Je 5. najšťastnejšou krajinou v rámci EÚ? 

Čo znamená predsedať Rade EÚ?  

Predsedníctvo v Rade Európskej únie prislúcha jej členským krajinám, ktoré sa pri tejto úlohe striedajú každých šesť mesiacov. Úlohou predsedajúcej krajiny je plánovať, organizovať a viesť zasadnutia členských krajín v Rade EÚ a príslušných prípravných orgánov. Predsednícka krajina rokuje v mene Rady, snaží sa o dosiahnutie zhody medzi krajinami pri prijímaní novej legislatívy a hľadá zhodu aj s ostatnými európskymi inštitúciami prostredníctvom trialógov a rokovaní. 

Dôležitou úlohou je zabezpečiť kontinuitu agendy EÚ. Prispieva k tomu úzka spolupráca predsedníckych krajín v trojčlenných skupinách, tzv. triách. Predsedajúce trio krajín si stanovuje dlhodobé ciele a pripravuje spoločný program, v ktorom určuje témy a hlavné otázky, ktorými sa bude Rada EÚ zaoberať počas najbližších 18 mesiacov. Každá predsedajúca krajina zodpovedá za prípravu vlastného 6-mesačného programu.  

Súčasné trio predsedajúcich krajín tvorí Francúzsko, Česko a Švédsko. Slovensko predsedalo Rade EÚ v roku 2016 a najbližšie ho takéto predsedníctvo čaká v prvej polovici roku 2030. Po Švédsku preberie štafetu v druhom polroku 2023 Španielsko, ktorého predsedníctvo bude v rámci tria spolupracovať s Belgickom a Maďarskom. 

Podrobnosti

Dátum uverejnenia
20. januára 2023
Autor/autorka
Zastúpenie na Slovensku