Prejsť na hlavný obsah
Zastúpenie na Slovensku
Novinový článok21. januára 2016Odhadovaný čas čítania: 4 min

Poľnohospodári si našu podporu zaslúžia

hogan.jpg
© EU
Keď sa školáka v niektorom z väčších európskych či slovenských miest spýtate, či ich láka práca farmára, pravdepodobne nedostanete príliš nadšenú odpoveď. Oveľa jasnejšiu predstavu majú trebárs o povolaní lekára, IT odborníka či módnej návrhárky, profesionálneho futbalistu alebo speváka. 

Poľnohospodárstvo pritom v Európskej únii zamestnáva vyše 10 miliónov ľudí a aj na Slovensku ich v tejto oblasti pôsobí viac ako 50-tisíc. Význam ich práce zostáva aj napriek rýchlej informatizácii  spoločnosti obrovský.

Poľnohospodárstvo už dnes zďaleka nie je iba o obrábaní pôdy a chove dobytka. Európa veľký dôraz kladie aj na vysokú kvalitu a rozmanitosť potravín, zabezpečenie potravinovej sebestačnosti, ochranu životného prostredia, agroturistiku, udržiavanie zamestnanosti na vidieku či jeho rozvoj. Farmári sa podieľajú aj na opatreniach na zmiernenie negatívnych dopadov klimatických zmien a na zachovanie biodiverzity. Navyše európske potraviny nám robia dobré meno po celom svete, o čom svedčí aj to, že výrazne viac výrobkov z Európy vyvážame ako dovážame.

Priorita aj pre budúcnosť

Nezastupiteľná úloha sektora sa prejavuje aj v prístupe Európskej únie, ktorá na poľnohospodárstvo vynakladá takmer 40 percent svojho rozpočtu.

Debata o tom, či je to veľa alebo málo, je samozrejme legitímna. Treba mať však pri nej na pamäti, že ide predovšetkým o investície, ktoré sa prejavujú aj v tom, aké potraviny jeme a  ako vyzerá krajina, v ktorej žijeme. Udržať konkurencieschopnosť nášho poľnohospodárstva a potravinárstva je nevyhnutné aj preto, aby sme na našich trhoch mali kvalitné, zdravé a bezpečné potraviny.  

Zdá sa, že väčšina z nás si tieto súvislosti uvedomuje. Viac ako deväť z desiatich opýtaných Európanov v októbrovom prieskume eurobarometer uviedlo, že rozvoj poľnohospodárstva a vidieku považuje za dôležitý pre našu budúcnosť.    Viac ako 70 percent Európanov v prieskume ocenilo aj úlohu, ktorú v tejto oblasti zohráva Spoločná poľnohospodárska politika. Iba 13 percent Európanov a tri percentá Slovákov si myslia, že farmárom poskytujeme príliš veľkú podporu.

Rastúca podpora

V rokoch 2014 až 2020 môžu slovenskí farmári získať priamu podporu až vo výške viac ako tri miliardy eur na stabilizáciu svojich príjmov, ďalších vyše 2,1 miliardy eur z programu rozvoja vidieka pomôže riešiť existujúce problémy ako sú nízka zamestnanosť v odvetví, málo mladých farmárov alebo menej slovenských produktov v obchodoch. Ďalšie financie môže sektor získať aj z programov ako je podpora vinárstva alebo ovocie a mlieko do škôl. V súčasnosti sú už celkové európske dotácie pre Slovensko v poľnohospodárstve nad priemerom EÚ.

Táto podpora je o to dôležitejšia, že slovenskí i európski farmári musia čeliť aj vážnym rizikám ako sú prírodné vplyvy, zmeny klímy, nestabilné ceny alebo ekonomická kríza. Minulý rok poľnohospodárstvo zasiahli celosvetové prebytky v mliečnom sektore, bravčovom mäse, dopady ruských dovozných reštrikcií a nižší dopyt v Číne. Prijatím série podporných opatrení Únia dokázala, že vie rýchlo konať a pomôcť farmárom aj v kritických situáciách.

Prioritou pre Európsku komisiu zostáva otváranie dverí pre našich farmárov na trhoch iných krajín, ochrana tradičných produktov (na Slovensku ich požíva celoeurópsku ochranu už 17) a podpora nových inovatívnych prístupov. Kľúčovou je aj podpora mladých farmárov a posilnenie poľnohospodárov v potravinovom reťazci. To všetko prispieva k modernizácii európskeho poľnohospodárstva, tak aby dokázalo plniť náročnejšie požiadavky ľudí v 21. storočí.

Výzvy pre Slovensko

Každá z 28 krajín Únie má však aj svoje špecifické výzvy. Na Slovensku je to napríklad stále pomerne nízka produktivita či nevyvážená štruktúra obchodu. Slovensko vyváža hlavne základné komodity a dováža finálne výrobky. Krajina sa tak oberá o možnosť príjmov z vyššej pridanej hodnoty. V sektore navyše pracuje málo ľudí a chýbajú aj mladí farmári. Aj to sa však dá zmeniť a na takúto zmenu má Slovensko aj významné prostriedky z Európskej únie.

Pri zvyšovaní produktivity a konkurencieschopnosti môže Slovensku pomôcť aj program rozvoja vidieka. Podporu z neho môže získať až 1250 fariem, 600 mladých poľnohospodárov a 330 malých rodinných poľnohospodárskych podnikov. Štartovací balík vo výške 50-tisíc eur sa  mladým začínajúcim farmárom nepochybne zíde. Podporených bude aj 400 slovenských potravinárskych podnikov.

Európske prostriedky ponúkajú príležitosť posilniť slovenské poľnohospodárstvo, pritiahnuť doň mladých ľudí, podporiť kvalitné lokálne potraviny, vzpružiť spracovateľský sektor a celkovo posilniť životaschopnosť vidieka.

Z týchto opatrení pritom nebudú profitovať len farmári, ale každý Európan. Hoci by sa aj rozhodol pre povolanie lekára, módnej návrhárky či futbalistu.

Phil Hogan, európsky komisár pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka

Podrobnosti

Dátum uverejnenia
21. januára 2016