Prejsť na hlavný obsah
Zastúpenie na Slovensku
Novinový článok26. februára 2024Zastúpenie na SlovenskuOdhadovaný čas čítania: 5 min

Posilnenie postavenia občanov pri formovaní energetickej budúcnosti Európy

Otvárame ďalšiu európsku panelovú diskusiu občanov, tentoraz o energetickej efektívnosti.

Diskusia o energetickej efektívnosti

Je to ďalší dôležitý krok na jedinečnej ceste, na ktorú sme vydali spoločne s ľuďmi zo všetkých kútov Európy a ktorej začiatkom bola Konferencia o budúcnosti Európy. Odvtedy pracujeme na budovaní inovatívneho demokratického ekosystému. Minulý rok sme odštartovali tri občianske panelové diskusie: o plytvaní potravinami, virtuálnych svetoch a vzdelávacej mobilite. Každá z nich mala rozhodujúci vplyv na politické iniciatívy. Cieľom týchto podujatí nie je len podpora diskusií a približovanie inštitúcií k občanom, ale aj skutočné zohľadnenie názorov občanov v štruktúre tvorby politík.

Konferencia o budúcnosti Európy bola prelomovým podujatím v oblasti participatívnej a deliberatívnej demokracie. Zapojila tisíce Európanov do zmysluplných diskusií o ich nádejach a snoch spojených s EÚ. Získané poznatky boli neoceniteľné a pomohli formovať naše chápanie a prístup k súdržnejšej, odolnejšej Európe orientovanej na budúcnosť. Práve v tomto duchu pokračujúcej angažovanosti a spolupráce otvárame európsku panelovú diskusiu občanov o energetickej efektívnosti.

Čo sú vlastne tieto panely a ako fungujú? Európske panelové diskusie občanov sú v prvom rade inovatívnymi bezpečnými a transparentnými priestormi pre deliberatívnu demokraciu. Spájajú Európanov všetkých generácií a z rôznych prostredí, aby si vymenili názory, debatovali a ponúkli svoje nápady ku konkrétnym oblastiam politiky. Panely nie sú poradnými orgánmi; sú to fóra na posilnenie postavenia Európanov, v rámci ktorých občania získavajú najnovšie informácie na danú tému, diskutujú o nej a potom predkladajú svoje myšlienky a návrhy. Práve takto môžu občania ovplyvňovať smerovanie politík EÚ. Snažíme sa tento dynamický priestor medzi voľbami v čo najväčšej miere využiť. Posilňujeme našu zastupiteľskú demokraciu. Pretože aj keď je účasť na voľbách dôležitá a všetkých vyzývam, aby šli v nadchádzajúcich voľbách do Európskeho parlamentu hlasovať, nemali by sme svoju demokratickú účasť obmedziť len na tento jediný akt raz za niekoľko rokov.

Účastníci panelových diskusií sa vyberajú na základe rigorózneho postupu náhodného výberu, ktorým sa zaručí široké demografické zastúpenie, a to nielen pokiaľ ide o vek, ale aj o geografickú polohu (všetky členské štáty a mestské/vidiecke regióny), sociálno-ekonomické zázemie a úroveň vzdelania. Táto rozmanitosť má zásadný význam, pretože sa ňou zabezpečuje množstvo rôznych perspektív a skúseností, ktorými sa obohacujú diskusie a ich výsledky. Tentokrát však budú o trochu viac zastúpení mladí ľudia. Podobne ako počas Konferencie o budúcnosti Európy, minimálne jednu tretinu každej panelovej diskusie budú tvoriť mladí ľudia vo veku 16 až 25 rokov.

Európska panelová diskusia občanov o energetickej efektívnosti je mimoriadne aktuálna. Európa musí riešiť dvojaké výzvy v podobe zmeny klímy a energetickej bezpečnosti, takže potreba inovatívnych a udržateľných riešení nebola nikdy naliehavejšia. Táto panelová diskusia poskytne občanom platformu, na ktorej budú môcť vyjadriť svoje nápady, obavy a vízie týkajúce sa energeticky efektívnejšej Európy. Príspevky účastníkov budú mať zásadný vplyv pri usmerňovaní úsilia EÚ o zníženie spotreby energie, prechod na čisté zdroje energie a zabezpečenie udržateľnej budúcnosti pre všetkých.

Tento nový demokratický ekosystém, ktorý budujeme, je potvrdením nášho záväzku, že budeme návrhy občanov nielen počúvať, ale na ich základe aj konať. Odráža našu vieru v silu kolektívnej, medzigeneračnej inteligencie a v úlohu participatívnej demokracie pri formovaní politík, ktoré budú inkluzívnejšie, spravodlivejšie a v ktorých sa budú odrážať rozmanité ambície Európanov. Veľa počúvame o tom, že občania musia dôverovať politikom. Ako bývalá starostka som presvedčená, že aj my politici musíme dôverovať občanom. Preto naliehavo vyzývam všetkých, aby nás pozorne sledovali, pretože tento dialóg je obojsmerný.

Pri príležitosti otvorenia panelu občanov o energetickej efektívnosti by som chcela opätovne zdôrazniť, že ide o oveľa viac než len diskusné fórum alebo špecializovanú skupinu. Musíme ukázať, že demokracia dokáže priniesť občanom úžitok, a to nielen tým, že budeme konať na základe výsledkov, ale aj tým, že využijeme náš spoľahlivý mechanizmus spätnej väzby. Občania, ktorí venujú svoj čas poskytovaniu cenných podkladov pre tvorbu našej politiky, si zaslúžia, aby sme im to aj my oplatili a informovali ich o tom, čo s ich návrhmi urobíme.

Panelové diskusie občanov sú odvážnym krokom k otvorenejšej, demokratickejšej a participatívnejšej Európskej únii zameranej na občanov. Ich cieľom je umožniť každému jednotlivcovi zohrať aktívnu úlohu v našej spoločnej budúcnosti a zabezpečiť, aby sa Európa zajtrajška stavala nielen pre ľudí, ale aj s účasťou ľudí. A to najmä ľudí, ktorí by sa zvyčajne do takéhoto procesu nezapojili – preto je ten náhodný výber taký dôležitý.

V nasledujúcich týždňoch, keď sa ponoríme do panelových diskusií, skúsme nadviazať na ducha spolupráce a angažovanosti, ktorý je jednou z hlavných čŕt nášho doterajšieho úsilia. Spoločne dokážeme nájsť cestu k udržateľnejšej, energeticky účinnejšej a odolnejšej Európe. A v budúcnosti zorganizujeme ďalšie panelové diskusie!

Diskusia o energetickej efektívnosti
Diskusia o energetickej efektívnosti
Diskusia o energetickej efektívnosti
Diskusia o energetickej efektívnosti
Diskusia o energetickej efektívnosti
Diskusia o energetickej efektívnosti

Podrobnosti

Platforma na zapojenie občanov - Európska komisia (europa.eu)

--

Komentár podpredsedníčky EK pre demokraciu a demografiu Dubravky Šuicovej

Podrobnosti

Dátum uverejnenia
26. februára 2024
Autor/autorka
Zastúpenie na Slovensku