Prejsť na hlavný obsah
Zastúpenie na Slovensku
Novinový článok3. septembra 2019Odhadovaný čas čítania: 2 min

Posledná výzva na predkladanie projektov v rámci Ceny EHSV pre občiansku spoločnosť za rok 2019 na tému rodovej rovnosti

zeny_web.jpg
© EU
Európsky hospodársky a sociálny výbor (EHSV) vyzýva organizácie občianskej spoločnosti a jednotlivcov v celej Európskej únii, aby sa uchádzali o jeho prestížnu Cenu pre občiansku spoločnosť. Tento rok sa ňou oceňujú iniciatívy, ktoré bojujú proti rodovým stereotypom presadzovaním rovnakých príležitostí pre ženy a mužov a ich rovnakého zaobchádzania vo všetkých sférach hospodárskeho a spoločenského života.

Termín na predloženie prihlášok je 6. septembra 2019, 10.00 hod.

EHSV – ktorý je hlasom odborových organizácií, mimovládnych organizácií a zamestnávateľských organizácií na úrovni EÚ – prvýkrát vyzval na uchádzanie sa o cenu v celkovej sume 50 000 EUR v júni. Cena sa udelí maximálne piatim víťazom na slávnostnom odovzdávaní cien, ktoré sa uskutoční 12. decembra 2019 v Bruseli.

O cenu EHSV pre občiansku spoločnosť sa môžu uchádzať všetky organizácie občianskej spoločnosti oficiálne zaregistrované v Európskej únii a pôsobiace na miestnej, regionálnej, národnej alebo európskej úrovni. Prihlásiť sa môžu aj jednotlivci. Prihlasovať sa môžu iba iniciatívy alebo projekty, ktoré sa už realizovali alebo ktoré ešte stále prebiehajú.

Úplný popis požiadaviek a prihlasovací formulár sú dostupné na internetovej stránke tu.

VIAC O TÉME TOHTOROČNEJ CENY

Tento rok EHSV udelí svoju Cenu pre občiansku spoločnosť výnimočným projektom a iniciatívam, ktoré sa týkajú aspoň jednej z nasledujúcich tém:

  • boj proti rodovým stereotypom alebo zvyšovanie povedomia o nich, diskriminačné sociálne správanie a predsudky vo všetkých sférach hospodárskeho a sociálneho života,
  • zvyšovanie povedomia o následkoch rodových stereotypov v mediálnom obsahu,
  • podpora účasti žien v povolaniach, v ktorých tradične dominujú muži, ako napríklad v odvetviach STEM a IKT, a boj proti rodovej segregácii vo vzdelávaní,
  • boj proti rozdielom v odmeňovaní a dôchodkoch mužov a žien,
  • podpora podnikania žien, rovnosť v rozhodovacom procese, ekonomická nezávislosť žien a zosúladenie pracovného a súkromného života,
  • riešenie osobitných problémov, ktorým čelia zraniteľné ženy, ako sú slobodné matky, ženy so zdravotným postihnutím, migrantky, príslušníčky etnických menšín alebo pracovníčky s nízkou kvalifikáciou.

O CENE PRE OBČIANSKU SPOLOČNOSŤ

Cenu pre občiansku spoločnosť, ktorá sa udeľuje už jedenásty rok, EHSV zaviedol s cieľom odmeniť a povzbudiť iniciatívy občianskej spoločnosti a/alebo jednotlivcov s hmatateľnými výsledkami, ktoré výrazne prispeli k propagácii spoločných hodnôt – pilierov európskej súdržnosti a integrácie. V roku 2018 sa cena zamerala na tému Identita, európske hodnoty a kultúrne dedičstvo v Európe.
Chceli by sme Vás požiadať, aby ste vo svojej krajine vyzvali organizácie občianskej spoločnosti, aby sa prihlásili do súťaže o Cenu EHSV pre občiansku spoločnosť za rok 2019, a tým pomohli cenným projektom získať uznanie.

Podrobnosti

Dátum uverejnenia
3. septembra 2019