Prejsť na hlavný obsah
Zastúpenie na Slovensku
Novinový článok9. júla 2020Odhadovaný čas čítania: 3 min

Poznajú Európania svoje práva?

p041444-45937_s.jpg
© EU
Od roku 1993 sú v skutočnosti všetci občania členských štátov EÚ „občanmi Európskej únie”. Poznajú však občania EÚ všetky svoje práva?

Z nového prieskumu Eurobarometra o občianstve EÚ a demokracii, ktorý dnes zverejnila Európska komisia, vyplýva, že veľká väčšina Európanov (EÚ 91 %, 95 % Slovákov) pozná pojem „občan Európskej únie“. Ide o najvyššiu úroveň informovanosti od roku 2007. Väčšina Európanov je dobre informovaná o svojich volebných právach vo svojej krajine, aj pokiaľ ide o európske voľby. 

 

Medzi hlavné zistenia prieskumu o občianstve EÚ a demokracii patria:

1. Vysoká úroveň informovanosti o právach vyplývajúcich z občianstva EÚ

Podľa prieskumu viac ako šesť z desiatich Európanov (EÚ - 65 %, 78 % Slovákov) pozná pojem „občianstvo Európskej únie“ a vie, čo znamená. Takmer každý tretí respondent (26 %) už o ňom počul. Občania poznajú najmä:

 

obcan_2_s.jpg
© EU

 


Hoci počet Európanov, ktorí vedia, čo robiť, keď sa nedodržiavajú ich práva ako občanov EÚ stále rastie, iba 37 % respondentov má pocit, že sú dostatočné informovaní. Oproti 26 % v roku 2015. Napokon, 92 % respondentov uviedlo, že ak by boli v krajine mimo EÚ, v ktorej ich krajina nemá konzulárny úrad ani veľvyslanectvo a potrebovali by pomoc, obrátili by sa na delegáciu EÚ.

2.    Celkový prínos voľného pohybu v EÚ

Na otázky o voľnom pohybe 84 % európskych respondentov (82 % slovenských respondentov) vyjadrilo názor, že voľný pohyb občanov EÚ v rámci Európskej únie predstavuje pre hospodárstvo ich krajiny celkový prínos. Tento prieskum Eurobarometra sa uskutočnil pred tým, ako väčšina členských štátov zaviedla opatrenia na obmedzenie pohybu v súvislosti s ochorením COVID-19.

3.    Dobrá znalosť volebných práv EÚ

Eurobarometer obsahoval aj otázky týkajúce sa volebných práv občanov EÚ. Len niečo viac ako sedem respondentov z desiatich  (EÚ - 71 %, 73 % Slovákov) vie, že európsky občan žijúci v inej krajine EÚ, než z ktorej pochádza, má právo voliť alebo byť volený vo voľbách do Európskeho parlamentu. Na otázku, pokiaľ ide o voľby do Európskeho parlamentu v roku 2019, sa veľká väčšina respondentov vyjadrila, že ak by mali lepšie informácie o voľbách vo všeobecnosti a o konkrétnom vplyve EÚ na každodenný život, viac by ich to motivovalo zúčastniť sa na voľbách.

 

obcan_1_s.jpg
© EU

 

Verejná konzultácia o občianstve EÚ

Európska komisia otvorila aj verejnú konzultáciu o právach vyplývajúcich z občianstva EÚ. Cieľom tejto konzultácie je zhromaždiť informácie, skúsenosti a názory na práva vyplývajúce z občianstva EÚ, ktoré sa premietnu do ďalšej správy o občianstve EÚ. V súvislosti s pandémiou COVID-19 táto konzultácia zahŕňa aj otázky týkajúce sa vplyvu núdzových opatrení na práva vyplývajúce z občianstva EÚ. V rámci konzultácie, ktorá potrvá do 1. októbra 2020, môžu svoje názory vyjadriť všetci občania a organizácie.

Správa o občianstve EÚ za rok 2020 doplní akčný plán pre európsku demokraciu. Oba dokumenty sa majú prijať do konca roku 2020 a ich cieľom bude prispieť k zlepšeniu odolnosti demokracií v EÚ.
 

Podrobnosti

Dátum uverejnenia
9. júla 2020