Prejsť na hlavný obsah
Zastúpenie na Slovensku
Novinový článok17. júla 2019

Poznáte ceny za európske dedičstvo – Ceny Europa Nostra?

europa-nostra-logo-1.jpg
© EU
Ceny za európske dedičstvo – Ceny Europa Nostra založila Európska komisia v roku 2002 a udeľuje ich organizácia Europa Nostra. Toto udeľovanie cien podporuje výnimočnosť v reštaurovaní pamiatok, vyzdvihuje ochranu, výskum, služby a vzdelávacie projekty venované kultúrnemu dedičstvu. Ceny teda týmto spôsobom propagujú strategický význam kultúrneho dedičstva pre európsku spoločnosť a ekonomiku.  

Každoročne je ocenených až 30 výnimočných projektov v oblasti kultúrneho dedičstva z celej Európy – štyria z nich získajú hlavnú cenu Grand Prix a jeden sa stane víťazom Ceny publika, o ktorej sa rozhoduje v online ankete. Všetci ocenení dostanú certifikát a plaketu. Každý z víťazov hlavnej ceny Grand Prix dostane 10 000 eur. V rokoch 2020 a 2021 budú spomedzi podaných prihlášok udelené aj dve nové Špeciálne ceny Ilucidare. O aké ocenenie pôjde? 

Ilucidare je projekt financovaný zo zdrojov Európskej únie v rámci Rámcového programu pre výskum a inovácie Horizont 2020. Cieľom je vytvorenie medzinárodnej siete propagujúcej kultúrne dedičstvo ako zdroj inovácie a medzinárodnej spolupráce. Ceny Europa Nostra podporujú prostredníctvom tejto Špeciálnej ceny výnimočné projekty a novinky v oblasti kultúrneho dedičstva a diplomacie. 

V rámci prebiehajúcej súťaže o Cenu publika Europa Nostra 2019 je možné zahlasovať za súťažné projekty na tejto adrese, hlasovanie sa končí 15. septembra 2019. Zároveň je už teraz možné uchádzať sa o Ceny Europa Nostra 2020, registrácia je otvorená do 1. októbra 2019.

Kategórie
Odborné poroty zložené z nezávislých odborníkov posudzujú prihlášky a následne vyberajú víťazov v nasledujúcich štyroch kategóriách.
 
1. Pamiatková ochrana
Výnimočné úspešné projekty v oblasti pamiatkovej ochrany – inovatívne a zlepšené využitie kultúrneho dedičstva.
 
2. Výskum
Výnimočné projekty zamerané na výskum a vedomosti s reálnymi výsledkami v oblasti pamiatkovej ochrany a zdokonaľovania európskeho kultúrneho dedičstva.
  
3. Mimoriadne úsilie
Cena pre jednotlivcov ale aj organizácie, ktoré dlhodobo preukazujú významný prínos v oblasti ochrany, zachovania a zveľaďovania kultúrneho dedičstva v Európe.
 
4. Vzdelávanie, odborná príprava a osveta
Výnimočné iniciatívy týkajúce sa vzdelávania, odbornej prípravy a osvety s hmotnými alebo nehmotnými výsledkami, ktoré udržateľný rozvoj životného prostredia buď propagujú alebo k nemu iným spôsobom prispievajú.
 

Podrobnosti

Dátum uverejnenia
17. júla 2019