Prejsť na hlavný obsah
Zastúpenie na Slovensku
Novinový článok26. októbra 2016Odhadovaný čas čítania: 4 min

Prečo EÚ (toľko) reguluje?

paragraphs.jpg
© EU
Väčšina z nás sa zhodne na tom, že členstvo v Európskej únii ako aj EÚ samotná má pre stredoeurópsku malú a otvorenú ekonomiku, akou Slovensko je, viac pozitív ako negatív. Oceňujeme mier a stabilitu, vnútorný trh s vyše 500 miliónmi obyvateľov a s ním otvorené hranice pre tovary, služby, kapitál či pohyb osôb, euro, možnosť štúdia v zahraničí alebo lacný roaming. Prečo tá EÚ však toľko reguluje a prináša toľko byrokracie, pýtajú sa mnohí.  Komentár Lívie Vašákovej

Koľko regulácie k nám prichádza z EÚ?

Koľko legislatívy v členských štátoch ovplyvňuje Brusel, nie je jednoduché zistiť. Napríklad nemecká Spolková rada sa domnieva, že približne 36 % všetkých predpisov, ktoré prijala v rokoch 1980 a 2005 mala svoj pôvod v EÚ.  Napriek tomu dánsky údaj za rok 2007 je len 10 %.  Relatívne nízky podiel európskej legislatívy potvrdzujú aj rôzne štúdie, ktoré skúmala London School of Economics - 15,5 % v Spojenom kráľovstve, 14 % v prípade Dánska, 10,6 % v Rakúsku, od 3 do 27 % vo Francúzsku, od 1 do 24 % v prípade Fínska a 39,1 % v Nemecku. Podiel teda nevyzerá byť hrozivý. Nová komisia pod vedením J.C.Junckera navyše výrazne zredukovala objem predkladanej legislatívy; v rokoch 2015 a 2016 spustila len niečo vyše 20 nových prioritných iniciatív a balíkov, čo je o 80 % menej iniciatív ročne než za minulé päťročné obdobie. Pre porovnanie slovenská vláda mala v roku 2015 vo svojom legislatívnom pláne 92 úloh a v tomto roku, v skrátenom období od júna do decembra, dokopy 80 úloh.  

Dôležité je však aj to, čo EÚ reguluje. Veľká časť EU legislatívy sa vzťahuje na tieto oblasti: vytváranie vnútorného trhu, ochrana spotrebiteľov a sociálne a environmentálne štandardy.  Ich dôležitosť posúďte sami.

Vnútorný trh

Dokonca aj pre euroskeptikov je obrovský vnútorný trh EÚ výrazné pozitívum, ale málokto si uvedomuje, že na jeho vytvorenie je paradoxne potrebná regulácia. Ako by bolo inak možné, aby sa odstránili národné bariéry vstupu na miestny trh, aby boli rovnaké štandardy na všetkých 28 národných trhoch a výrobky nemuseli prechádzať zdĺhavým a časovo náročným národným schvaľovaním? Aj regulácia týkajúca sa zakrivenia uhoriek nevznikla z rozmaru európskych byrokratov, ale preto, že kvôli obchodovaniu bolo jednoduchšie mať rovnaké štandardy pre všetky členské štáty. Navyše Európska únia zakrivenie uhoriek už od roku 2009 nereguluje. A prečo je potrebné regulovať stále ďalšie a ďalšie oblasti? Ekonomika aj spoločnosť sa vyvíjajú, vznikajú nové trhy, produkty a služby a pravidlá vnútorného trhu treba prispôsobovať meniacemu sa prostrediu. Dobrým príkladom môže byť napríklad dynamicky sa rozvíjajúca oblasť digitálnej agendy.

Vyššie sociálne a environmentálne štandardy

Ďalšou oblasťou regulácie v rámci EU sú sociálne a environmentálne štandardy. Možno sa mnohým z nás zdá, že v EÚ sme až príliš sociálni a ryby či divá zver prosperujú lepšie ako naše ekonomiky. EÚ je sociálna trhová ekonomika, a preto máme viac environmentálnych či sociálnych regulácií ako iné časti sveta. Tieto regulácie prinášajú obrovské výhody nielen dnes pre nás, ale aj pre ďalšie generácie. Veď kto by chcel žiť pri továrni vylučujúcej toxický odpad do neďalekej rieky, nosiť rúško na tvári pri bežnej prechádzke alebo pracovať 60 hodín týždenne prípadne mať 1 týždeň dovolenky ročne?

Ochrana spotrebiteľských práv

Regulácia spotrebiteľských práv prináša garanciu toho, že výrobky, ktoré kupujeme na európskom trhu sú bezpečné. Bezpečnostné normy nám už pomohli stiahnuť z trhu napríklad nebezpečné hračky, elektroniku alebo nevyhovujúce potraviny. Vďaka európskej smernici o označovaní potravín presne vieme, koľko je vo výrobku sladidiel či konzervačných látok. Cez leto určite oceníme aj kompenzácie pre meškanie letov, ktoré len svojím zavedením tlačia letecké spoločnosti k väčšej dochvíľnosti.

O zmysluplnosti európskej legislatívy môže svedčiť napríklad aj fakt, že v súťaži byrokratický nezmysel organizovaný Združením podnikateľov Slovenska nenájdete ani jeden nezmysel z dielne Európskej komisie.

 

Lívia Vašáková, ekonomický radca, Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku

Článok vyšiel v denníku Hospodárske noviny 24.októbra 2016.

Podrobnejšie vysvetlenie k uhorkám

Normu upravujúcu zakrivenie uhoriek si vyžiadali malo- a veľkoobchodníci. Regulácia pomohla napríklad tomu, že do prepravky sa zmestí presný počet uhoriek; pokiaľ sú zakrivené je ich tam menej a môžu sa poškodiť/obiť. EÚ vlastne žiadne uhorky nezakázala, iba ich rozdelila do akostných tried, aby sa s nimi lepšie pracovalo. Na rokovaní Rady ministrov poľnohospodárstva v roku 2008 sa vzniesla požiadavka na zrušenie normy. Európska únia zakrivenie uhoriek už od roku 2009 nereguluje.

Podrobnosti

Dátum uverejnenia
26. októbra 2016