Skip to main content
Logo Európskej komisie
Zastúpenie na Slovensku
Novinový článok25. októbra 2019

Predbežné oznámenie o výberovom konaní

istock-11932986.jpg
© EU
Poskytovanie služieb kontaktného centra pre všeobecné otázky občanov o fungovaní a politikách EÚ a nevyhnutného logistického zabezpečenia.

Toto oznámenie sa vzťahuje len na predbežné informácie.

Názov: Poskytovanie služieb kontaktného centra pre všeobecné otázky občanov o fungovaní a politikách EÚ a nevyhnutného logistického zabezpečenia
Referenčné číslo: COMM/2019/OP/0037

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu v rámci tejto výzvy na predkladanie ponúk hľadá služby dodávateľa, ktorý bude prevádzkovať kontaktné centrum Europe Direct (EDCC). Účelom EDCC je odpovedať na otázky občanov o Európskej únii. Informácie sa poskytujú telefonicky, e-mailom alebo prostredníctvom aplikácií vo všetkých 24 úradných jazykoch EÚ. Cieľom je poskytovať priamu a spoľahlivú odpoveď občanom na otázky súvisiace s EÚ, a tým prispievať k jej lepšiemu pochopeniu a fungovaniu. Ďalším cieľom je kontrola nákladov Komisie a znižovanie administratívnej práce úradníkov v útvaroch Komisie.

Požadované služby sú pokračovaním existujúcich kontaktných centier. Informácie o existujúcich EDCC nájdete tu.

Opis verejného obstarávania: verejná výzva na predkladanie ponúk, ktorá má za následok jedinú rámcovú zmluvu na obdobie 5 rokov.

Odhadovaný dátum uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania: 15. decembra 2019.

Odhadovaná celková hodnota bez DPH: 20 000 000,00 EUR.

Viac informácií nájdete tu.

Podrobnosti

Dátum uverejnenia
25. októbra 2019