Prejsť na hlavný obsah
Zastúpenie na Slovensku
Novinový článok2. júna 2023Zastúpenie na SlovenskuOdhadovaný čas čítania: 10 min

Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová navštívila Bratislavu

Prečítajte si hlavný príhovor predsedníčky Európskej komisie na fóre GLOBSEC 2023 v Bratislave.

UVDL Globsec 2023

Vážení kolegovia,

dámy a páni,

vojna proti Ukrajine je pre Európu prelomovým momentom. Tomuto momentu sa musíme postaviť zoči-voči. Ide o očividný útok proti zásadám Charty OSN. Zásadám, ktoré sme sa spoločne zaviazali dodržiavať. Ide však aj o vojnu proti našim hodnotám a o vojnu proti myšlienke zjednotenej a slobodnej Európy. Prvýkrát v našej histórii bola nejaká krajina napadnutá, pretože si želá byť súčasťou európskej rodiny. Je zvrchovaným rozhodnutím Ukrajiny – a jasne vyjadrenou vôľou jej ľudu – prijať hodnoty našej Únie za svoje. Tento ľud popritom bojuje aj za našu slobodu i za naše hodnoty. Hodnoty, akými sú demokracia a právny štát, sloboda prejavu a sloboda vybrať si svoj vlastný osud. Presne za toto Ukrajina bojuje – a presne to sa prezident Putin snaží potlačiť. Prezident Putin sa snaží zničiť mier, ktorý sme spoločne vybudovali od konca druhej svetovej vojny a neskôr po páde železnej opony. A to, dámy a páni, je príčinou tejto vojny. Tu na konferencii Globsec, ako viem, ste diskutovali o príčinách tejto vojny.

Dovoľte mi, aby som to povedala jasne. Túto nevyprovokovanú a neodôvodnenú vojnu začalo Rusko. Bezdôvodne napadlo Ukrajinu, aby ju vymazalo z mapy sveta. A Rusko odmieta akceptovať Ukrajinu ako nezávislú krajinu. Vôľa Ukrajiny bojovať a jej túžba po slobode však prekvapila celý svet. So železnou istotou vedia, kam patria. Ukrajinský ľud už roky zohráva aktívnu úlohu v smerovaní Ukrajiny k Európskej únii a znovu a opäť preukázal svoju odvahu a odhodlanie. Obetavosti a statočnosti ukrajinského ľudu sa nikdy nevyrovnáme. No môžeme a musíme pevne stáť po jeho boku.

To, čo Ukrajina bezodkladne potrebuje – a vy to viete – je vojenská pomoc na udržanie úsilia ukrajinských ozbrojených síl. Presne preto sme práve navrhli akt na podporu výroby munície – nazývame ho ASAP (Act in Support of Ammunition Production). Chceme zatlačiť na náš obranný priemysel, aby zvýšil výrobu tak veľmi potrebných delostreleckých striel s kalibrom 155- a 152-milimetrov. A tí, ktorí môžu, by mali poskytnúť delostrelecké a zbraňové systémy s dlhým doletom, ktoré môžu Ukrajine pomôcť vyrovnať prevahu, ktorú majú v tejto oblasti útočné vojská. Naša podpora je nevyhnutná aj na vojenský výcvik ukrajinských síl. Členské štáty v tejto oblasti robia veľa a my – na európskej úrovni – takisto prispievame spravodlivým podielom. Do konca tohto roku vycvičíme 30 000 vojakov a vojačiek.

Po druhé, prebieha veľa diskusií o mierových plánoch a prímerí. Predovšetkým tu musí platiť zásada: žiadne rozhodovanie o Ukrajine bez Ukrajiny. Podobne ako Ukrajina, aj my chceme spravodlivý mier, ktorý nebude zvýhodňovať agresora. Naopak, chceme taký mier, ktorý rešpektuje zásady Charty OSN a právo ukrajinského ľudu byť strojcom svojej budúcnosti. Prezident Zelenskyj zastáva v tejto súvislosti veľmi jasný postoj. Prímerie vedúce k zmrazenému konfliktu neprinesie trvalý mier. Veď prímerie nastalo aj po roku 2014 a vieme, čo sa stalo s touto dohodou minulý rok vo februári, keď Rusko pristúpilo k útoku. Prímerie by bolo vo svojej podstate nestabilné a destabilizovalo by celý región pozdĺž kontaktnej línie. Nikto by neinvestoval ani nerekonštruoval a konflikt by sa mohol kedykoľvek znovu rozpútať. Nie. Spravodlivý mier musí mať podobu stiahnutia ruských síl a ich vybavenia z územia Ukrajiny. Prezident Zelenskyj predložil mierový plán, ktorý bezvýhradne podporujeme. Každý z jeho 10 bodov je založený na Charte OSN alebo rezolúciách OSN. Prezident Zelenskyj vyzval krajiny na celom svete, aby sa k mierovému plánu pripojili a stavali na ňom. A to tak, aby naším východiskovým bodom pre mier bol poriadok založený na pravidlách.

Spravodlivý mier pre Ukrajinu musí byť aj trvalý. Na to, aby bol pre Ukrajinu trvalým mierom, musí sa posilniť dvoma zásadnými spôsobmi: Prvým je zaistenie dlhodobej bezpečnosti Ukrajiny. Vítam prebiehajúce diskusie o tom, ako možno zaručiť bezpečnosť Ukrajiny. Existujú rôzne modely a historické príklady, ktoré možno použiť. Súbor takýchto záruk zo strany podobne zmýšľajúcich štátov môže ponúknuť riešenie, ktoré je známe aj ako „zásada odstrašenia nepriateľa od útoku“. Inými slovami, je potrebné Ukrajine poskytnúť vojenské vybavenie, aby sa zvýšila jej schopnosť odolávať ruským útokom v budúcnosti.

Dôležité je však to, že na konci budú jasné záruky. Jasné záruky, že priatelia Ukrajiny budú pri nej v záujme jej bezpečnosti stáť dlhodobo. Takúto dohodu s bezpečnostnými zárukami bude musieť sprevádzať širší rámec demokratických reforiem Ukrajiny. A v tejto súvislosti zohrá zásadnú úlohu aj úsilie Ukrajiny o pristúpenie k Únii. Hoci všetci vedeli, že sa vydávame na náročnú cestu, udelili sme Ukrajine štatút kandidátskej krajiny. A to oprávnene. Teraz musíme stáť na jej strane pri každom kroku. Faktom je, že aj počas bojov o vlastné prežitie prijímajú Ukrajinci zásadné reformy na posilnenie svojej demokracie. Navzdory všetkému Ukrajina naďalej napreduje k tomu, aby pristúpila k našej Únii. A my budeme naďalej plniť svoju úlohu, aby sme Ukrajinu oveľa rýchlejšie priblížili k spravodlivému a trvalému mieru.

V Európskej únii sme dospeli k novému poznaniu. Konečne si uvedomujeme, že nestačí len čakať na to, že sa k nám naši priatelia mimo Únie priblížia. Nestačí len povedať, že dvere sú otvorené. My musíme prevziať zodpovednosť aj za to, aby sa k našej Únii ašpirujúci členovia ešte viac priblížili. Šokové vlny, ktoré vyslala Putinova útočná vojna, sa dostali aj k našim šiestim partnerom zo západného Balkánu. To nás však len zblížilo. Rovnaké opatrenia, aké sme prijali vnútri našej Únie, sme rozšírili aj na západný Balkán. Podporili sme zraniteľné domácnosti, aby sme ich ochránili pred vysokými nákladmi na energiu. Budujeme novú infraštruktúru, aby sme znížili závislosť západného Balkánu od ruských fosílnych palív. A táto praktická spolupráca prebieha súbežne s pokrokom na ceste do EÚ. Súčasné napätie je samozrejme znepokojujúce. Všetkým stranám adresujem výzvu, aby upustili od konfrontácie a prijali opatrenia na obnovenie pokoja. S cieľom využiť tento dôležitý moment v regióne chcem dnes predstaviť novú iniciatívu. Ide o nový plán rastu pre západný Balkán. Chceme stavať na pokroku, ktorý sa dosiahol v uplynulých mesiacoch. Ale takisto chceme ľuďom západného Balkánu už dnes priniesť niektoré výhody členstva v EÚ. Plán rastu, ktorý dnes navrhujeme, je postavený na štyroch pilieroch: Po prvé, priblížiť západný Balkán k jednotnému trhu EÚ. Po druhé, prehĺbiť regionálnu hospodársku integráciu. Po tretie, urýchliť zásadné reformy. A po štvrté, zvýšiť predvstupovú pomoc. Pre Európsku úniu ide do určitej miery o nový prístup: nežiadame našich partnerov, aby len oni podnikli nové kroky smerom k nám. Ale aj my podnikáme veľký krok smerom k nim. Naším spoločným cieľom je urýchliť ich cestu do EÚ, a preto my približujeme Úniu k západnému Balkánu. Dovoľte mi stručne predstaviť uvedené štyri piliere. Pre všetky krajiny, ktoré vstúpili do EÚ v posledných dvoch desaťročiach, bol prístup na jednotný trh hlavnou hnacou silou hospodárskeho rastu. Krajiny, ktoré už sú na sľubnej ceste do EÚ, by však takisto mali mať prospech z nášho jednotného trhu. Západný Balkán by sa napríklad mohol pripojiť k nášmu digitálnemu jednotnému trhu v oblastiach, ako je elektronický obchod alebo kybernetická bezpečnosť. Mohli by sme uľahčiť naše obchodovanie v oblasti tovarov a platieb. Chcem, aby náš jednotný trh bol hnacou silou zmien, a to nielen pre krajiny, ktoré už sú členmi našej rodiny, ale aj pre krajiny, ktoré sú ešte stále na ceste k tomuto členstvu.

Toto užšie prepojenie s naším jednotným trhom by malo ísť ruka v ruke so spoločným regionálnym trhom. Spoločný regionálny trh má zásadný význam pre uvoľnenie hospodárskeho potenciálu tohto regiónu. Je nevyhnutné, aby sa západný Balkán stal atraktívnejším miestom pre európskych investorov. A ak sa tento spoločný regionálny trh bude opierať o pravidlá a normy EÚ, môže tiež pomôcť urýchliť pristúpenie k Únii. Západnému Balkánu chceme ponúknuť niektoré výhody členstva už vopred. To však znamená, že aj niektoré požiadavky na členstvo budú musieť byť splnené vopred. Niektoré reformy, ktoré sú súčasťou prístupového procesu, sú kľúčové pre dôveru investorov. Mám na mysli budovanie nezávislého a efektívneho súdnictva, zabezpečenie spoľahlivého verejného obstarávania a zintenzívnenie boja proti korupcii. Alebo aj trh s energiou. Región západného Balkánu má obrovský potenciál zbaviť sa dodávok ruských fosílnych palív. Musí však zvýšiť energetickú efektívnosť, zintenzívniť diverzifikáciu a urýchliť zavádzanie väčšieho množstva obnoviteľných zdrojov energie. Západný Balkán môže dosiahnuť obidva ciele: energetickú nezávislosť od Ruska i väčší súlad s Európskou úniou v záujme urýchlenia pristúpenia.

Môj posledný bod je priamočiary. Sme pripravení podporiť západný Balkán zvýšením predvstupovej pomoci. Na západnom Balkáne sú naliehavo potrebné investície. Vďaka týmto investíciám sa zlepší život ľudí. A cesta do našej Únie bude vďaka nim plynulejšia. Preto by sme mali zvýšiť zdroje určené pre západný Balkán. V týchto turbulentných časoch je tento štvorbodový plán tou správnou ponukou pre západný Balkán. Dámy a páni, dejiny sú v pohybe. Putin chcel uchmatnúť Ukrajinu pre Rusko. Rátal s tým, že Európska únia to nechá len tak. Ukrajina však odvážne odoláva a odráža útoky. A my v Európe oprávnene a neochvejne stojíme na strane Ukrajiny. Stojíme zoči-voči tomuto prelomovému momentu našich dejín. A musíme zotrvať v nastavenom kurze. Ukrajina vyjde z tejto vojny silnejšia. Obrovské davy ľudí mávajú európskou vlajkou v Moldavsku i Gruzínsku, kde pevne horí túžba stať sa súčasťou Európskej únie. Západný Balkán a Únia sa k sebe čoraz viac približujú. Túto príležitosť treba využiť a vybudovať jednotnejšiu Európu!

Ďakujem a nech žije Európa!

Podrobnosti

Dátum uverejnenia
2. júna 2023
Autor/autorka
Zastúpenie na Slovensku