Prejsť na hlavný obsah
Zastúpenie na Slovensku
Denné spravodajstvo27. júna 2024Zastúpenie na SlovenskuOdhadovaný čas čítania: 4 min

Predsednícke kormidlo v Rade EÚ preberá Maďarsko

Od 1. júla začne Maďarsko svoje šesťmesačné rotujúce predsedníctvo v Rade EÚ.  

Maďarské predsedníctvo v Rade EÚ
Zdroj: FB Hungarian Presidency of the Council of the European Union 2024

Maďarsko preberá predsedníctvo v Rade Európskej únie po Belgicku. Úlohou predsedníckej krajiny je zabezpečiť kontinuitu práce v Rade, a to v úzkej spolupráci s Európskym parlamentom a Európskou komisiou.  

Medzi priority maďarského predsedníctva patria tieto oblasti: 

 • nová európska dohoda v oblasti konkurencieschopnosti;   
 • posilnenie európskej obrannej politiky;   
 • konzistentná politika rozširovania založená na zásluhách;   
 • zastavenie nelegálnej migrácie;   
 • budúcnosť politiky súdržnosti;   
 • poľnohospodárska politika EÚ zameraná na poľnohospodárov;   
 • riešenie demografických výziev.  

Maďarsko bude klásť veľký dôraz na zlepšenie konkurencieschopnosti EÚ prostredníctvom technologicky neutrálnej priemyselnej stratégie, rámca na podporu produktivity, otvoreného hospodárstva a medzinárodnej hospodárskej spolupráce, ale aj flexibilného trhu práce, ktorý vytvára bezpečné pracovné miesta s rastúcimi mzdami. Kľúčovou prioritou je preto prijatie nového európskeho dohovoru o konkurencieschopnosti. 

Počas svojho predsedníctva sa Maďarsko zameria na zlepšenie európskych obranných spôsobilostí, ako aj reakcie na medzinárodné krízové riadenie. Osobitný dôraz bude kladený na posilnenie technologickej a priemyselnej základne vrátane inovácií v oblasti obrany. 

Bude tiež presadzovať konzistentnú politiku rozširovania založenú na zásluhách, pričom sa zameria na integráciu západného Balkánu, ktorá je pre EÚ prínosná z hospodárskeho, bezpečnostného a geopolitického hľadiska. 

Maďarské predsedníctvo chce venovať osobitnú pozornosť vonkajšiemu rozmeru migrácie vrátane efektívnej spolupráce s tretími krajinami, účinnejších návratov a inovačných riešení pravidiel  azylovej politiky, ako aj na ochranu vonkajších hraníc EÚ a príslušného financovania. 

Okrem toho sa predsedníctvo plánuje venovať strategickej diskusii na vysokej úrovni o budúcnosti politiky súdržnosti, jej úlohe pri podpore konkurencieschopnosti a zamestnanosti a riešení demografických výziev. 

Ďalšou z priorít maďarského predsedníctva je podpora poľnohospodárstva so zameraním na formulovanie pravidiel poľnohospodárskej politiky po roku 2027, a to v záujme konkurencieschopného poľnohospodárstva, ktoré bude odolné voči krízam a priaznivé pre poľnohospodárov. Podpora udržateľného poľnohospodárstva je kľúčovou prioritou pri nájdení rovnováhy pokiaľ ide o strategické ciele Európskej zelenej dohody, stabilizáciu poľnohospodárskych trhov a dôstojnú životnú úroveň poľnohospodárov. 

Predsedníctvo sa bude tiež intenzívne venovať problematike starnutia populácie, neudržateľných systémov sociálneho zabezpečenia a nedostatku pracovnej sily v Európe. 

Maďarské predsedníctvo v Rade EÚ
Zdroj: FB Hungarian Presidency of the Council of the European Union 2024

Vedeli ste o Maďarsku, že...   

 • Balaton, niekedy označovaný ako maďarské more, je najväčším sladkovodným jazerom v strednej Európe? 

 • Rubikovu kocku vynašiel v roku 1974 Ernő Rubik? Rubikova kocka, celosvetovo obľúbená hlavolamová hra, je taktiež inšpiráciou pre logo maďarského predsedníctva v Rade EÚ? 

 • Budapešť je známa aj ako „Hlavné mesto kúpeľov“, pričom v Maďarsku je viac ako 1 500 kúpeľov? 
 • V Budapešti sa nachádza tretí najväčší parlament na svete, v jeho interiéri je 691 miestností a 20 kilometrov schodov? 

Čo znamená predsedať Rade EÚ?      

Predsedníctvo v Rade Európskej únie prislúcha jej členským krajinám, ktoré sa pri tejto úlohe striedajú každých šesť mesiacov. Predsedníctvo rokuje v mene Rady a plánuje, organizuje a vedie zasadnutia členských krajín v Rade EÚ a príslušných prípravných orgánoch. Medzi krajinami sa snaží o dosiahnutie zhody pri prijímaní novej legislatívy a hľadá zhodu aj s ostatnými európskymi inštitúciami prostredníctvom trialógov a rokovaní.  

Dôležitou úlohou je zabezpečiť kontinuitu agendy EÚ. Prispieva k tomu úzka spolupráca predsedníckych krajín v trojčlenných skupinách, tzv. triách. Predsedajúce trio krajín si stanovuje dlhodobé ciele a pripravuje spoločný program, v ktorom určuje témy a hlavné otázky, ktorými sa bude Rada EÚ zaoberať počas najbližších 18 mesiacov. Každá predsedajúca krajina zodpovedá za prípravu vlastného 6-mesačného programu.     

Súčasné trio predsedajúcich krajín tvorí Belgicko, Maďarsko a Poľsko. Slovensko predsedalo Rade EÚ v roku 2016 a najbližšie ho takéto predsedníctvo čaká v prvej polovici roku 2030. Po Maďarsku preberie predsednícku štafetu od januára 2025 do konca júna 2026 trio v poradí Poľsko, Dánsko a Cyprus. 

Podrobnosti

Dátum uverejnenia
27. júna 2024
Autor/autorka
Zastúpenie na Slovensku