Prejsť na hlavný obsah
Zastúpenie na Slovensku
Novinový článok14. septembra 2016Odhadovaný čas čítania: 3 min

Prejav o stave Únie 2016 – smerom k lepšej Európe

soteu_2016_juncker_web.jpg
© EU
Predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker počas svojho tradičného prejavu o stave Únie vyhlásil, že je potrebné vytvoriť Európu, ktorá chráni a zachováva európsky spôsob života, posilňuje postavenie občanov EÚ a obraňuje ich doma i v zahraničí.

Jean-Claude Juncker v stredu 14. septembra 2016 v Európskom parlamente v Štrasburgu predniesol prejav o stave Únie 2016. Juncker stanovil priority na budúci rok takto: „Ak chceme našu Úniu znovu zjednotiť, bude nasledujúcich dvanásť mesiacov rozhodujúcich. Európa, povraz upletený z mnohých vlákien, je silný len vtedy,  ak všetci ťaháme rovnakým smerom – či už inštitúcie EÚ alebo národné vlády a parlamenty. A vo vybraných oblastiach, kde sú spoločné riešenia najviac naliehavé, musíme opäť preukázať, že sa to dá. Preto navrhujem pozitívny program konkrétnych európskych opatrení na najbližších dvanásť mesiacov.“ Predseda Juncker ďalej vyzval k pochopeniu naliehavosti súčasnej situácie a k jednote pri riešení potrieb občanov.

Juncker vo svojom prejave zdôraznil tieto skutočnosti:

 

7 najdôležitejších vyhlásení počas prejavu o stave Únie

 

• Zamestnanosť a rast: „Európa musí výrazne investovať do mládeže, do uchádzačov o zamestnanie, do začínajúcich podnikov. Dnes navrhujeme zdvojnásobiť trvanie Európskeho fondu pre strategické investície a zdvojnásobiť aj jeho finančnú kapacitu.“

• Prepojenosť: „Navrhujeme, aby bolo do roku 2020 každá európska dedina a každé európske mesto vybavené bezplatným bezdrôtovým internetovým pripojením v blízkosti hlavných centier verejného života.“

• Autorské práva: „Chcem, aby novinári, vydavatelia a autori boli za svoju prácu spravodlivo odmeňovaní bez ohľadu na to, či ju vykonávajú v štúdiách alebo domovoch, či sa šíri offline alebo online a či sa zverejňuje prostredníctvom kopírovacích zariadení alebo na webe.“

• Únia kapitálových trhov: „Hospodárstvo, ktoré je takmer úplne závislé od bankových úverov, je zlé pre finančnú stabilitu. Je zlé aj pre podnikanie, čo sa prejavilo aj počas finančnej krízy. Preto je naliehavo potrebné, aby sme urýchlili našu prácu na únii kapitálových trhov. Komisia vám dnes v tejto súvislosti predkladá konkrétny plán.“

• Migrácia: „Dnes začíname ambiciózny investičný plán pre Afriku a krajiny európskeho susedstva, ktorý má potenciál podnietiť investície vo výške 44 miliárd eur. Táto suma môže narásť až na 88 miliárd eur, ak sa do toho zapoja aj členské štáty.“

• Bezpečnosť: „Budeme brániť naše hranice s pomocou novej európskej pohraničnej a pobrežnej stráže. Chcem, aby na bulharských vonkajších hraniciach od októbra pôsobilo aspoň 200 ďalších príslušníkov pohraničnej stráže a ďalších 50 vozidiel.“

• Obrana: „Na to, aby sme mohli mať silnú európsku obranu, sa musí európsky obranný priemysel inovovať. Preto do konca roka navrhneme vytvorenie Európskeho fondu na obranu, ktorý v obrovskej miere podporí výskum a inovácie.“

 

Súvislosti

Prejav o stave Únie predsedu Junckera a sprievodné iniciatívy predstavujú príspevok Komisie k neformálnemu stretnutiu 27 hláv štátov a vlád, ktoré sa uskutoční v piatok 16. septembra 2016 v Bratislave.

Prejavom o stave Únie sa začína dialóg s Európskym parlamentom a Radou, ktorý je súčasťou príprav pracovného programu Komisie na budúci rok. 

Viac informácií o prejave o stave Únie nájdete na www.ec.europa.eu/soteu.

Podrobnosti

Dátum uverejnenia
14. septembra 2016