Prejsť na hlavný obsah
Zastúpenie na Slovensku
Novinový článok16. októbra 2020Odhadovaný čas čítania: 4 min

Prichádza nová generácia energetických štítkov EÚ

p045972-560085_s.jpg
© EU
Známe energetické štítky EÚ na elektrických spotrebičoch sa odejú do nových šiat. Budú ešte prehľadnejšie a lepšie prispôsobené na súčasné spotrebiče, ale aj na ich nové generácie, ktoré už klopú na dvere. Vysvetlíme vám aké zmeny nás čakajú.   

Využívaním menšieho množstva energie na realizáciu rovnakej činnosti môžeme ušetriť veľké množstvo energie a znížiť aj množstvo vyprodukovaného odpadu. Ide o základnú zásadu energetickej hospodárnosti a jeden z najdôležitejších spôsobov, akým sa EÚ môže odkloniť od využívania fosílnych palív a do roku 2050 tak dosiahnuť svoj ambiciózny ciel v podobe uhlíkovej neutrality. Zvýšením energetickej účinnosti sa znížia nielen emisie a naša závislosť od dovozu energie, ale aj energetické náklady domácností a podnikov v celej EÚ. 

Energetický štítok EÚ

Energetický štítok EÚ – a stanovené minimálne požiadavky na ekodizajn – stoja za doterajším úspechom pri zlepšovaní energetickej účinnosti každodenných elektrických spotrebičov, akými sú svietidlá,  radiátory, chladničky, mrazničky a televízory, ale aj výrobky, ako sú kotly, pneumatiky a klimatizácie. 
Už od svojho zavedenia v roku 1994 pomáha spotrebiteľom vyberať si výrobky, ktoré spotrebujú menej energie, a teda sú z pohľadu životnosti aj lacnejšie.  Podľa osobitného prieskumu Eurobarometra 49293 % spotrebiteľov vie, čo je to energetický štítok a 79 % ho zohľadňuje pri nákupe nových elektrických spotrebičov. Štítok sa stal vzorom pre podobné označenia na budovách, automobiloch a potravinových výrobkoch a bol zdrojom inšpirácie aj pre zákonodarcov pôsobiacich mimo EÚ. 


Späť k pôvodnej stupnici od A po G

Vďaka energetickým štítkom EÚ výrobcovia neustále inovujú a vyvíjajú čoraz energeticky účinnejšie produkty. Pri istých kategóriách produktov už označenie „A“ na opis energeticky najúčinnejších výrobkov nepostačovalo, preto sa do hodnotiacej stupnice pridali štítky A+, A++ a dokonca A+++. Nižšie triedy (E, F, G) boli v určitých kategóriách produktov postupne vyradené, či už z dôvodu minimálnych požiadaviek na ekodizajn, alebo preto, že boli príliš zriedkavé, a teda zbytočné.
Spotrebiteľom je potrebné aj naďalej pomáhať rozumne nakupovať nové energeticky účinné výrobky a podporovať priemysel vo vývoji výrobkov s nižšou spotrebou energie. Súčasnú stupnicu uvedenú na energetických štítkoch EÚ preto treba zjednodušiť.
Pred tromi rokmi bolo prijaté aktualizované rámcové nariadenie EÚ o energetickom označovaní [nariadenie (EÚ) 2017/1769], v ktorom sa stanovuje opätovné zavedenie jednoduchšej stupnice s písmenami od A po G. Prepracovanie stupnice umožní aj lepšie rozlišovanie výrobkov, ktoré sú v súčasnosti označené rovnakou, najvyššou kategóriou.

Napríklad chladnička označená štítkom A+++ bude v novej stupnici zaradená do triedy C, aj keď je rovnako energeticky účinná ako predtým. Umývačka riadu triedy A++ bude teraz v triede E. Základným princípom je, aby zo začiatku neboli v triede A žiadne produkty a v triedach B a C bolo len niekoľko výrobkov, čím vznikne priestor na zaradenie nových, energeticky účinnejších výrobkov, ktoré sú práve v štádiu vývoja. 

 

p045972-333226_s.jpg
© EU

 

Európska komisia v marci 2019 oznámila, že prvé nové energetické štítky sa na umývačkách riadu, práčkach, chladničkách a elektronických displejoch objavia už 1. marca 2021 a na svietidlách 1. septembra 2021. V praxi to znamená, že stupnica používaná na štítkoch pre tieto skupiny výrobkov sa od marca alebo septembra 2021 zmení a staré štítky budú po krátkom dvojtýždňovom prechodnom období nahradené novými. Výnimkou budú napríklad modely stiahnuté z výroby. Tie, ktoré sa už nachádzajú v regáloch obchodov, si môžu ponechať staré označenie. 

Čo sa zmení? Vysvetlíme vám nové štítky

Zmenu k lepšiemu nepocítia len spotrebitelia v EÚ, ktorí vďaka zmenenej stupnici značne ušetria energiu, ale aj odborníci z priemyslu, dizajnéri a inštalatéri systémov, ktorým pomôže jasnejšie označovanie.

  • Nové štítky budú založené na jednoduchšej stupnici (od A po G), čo uľahčí porovnávanie energetickej účinnosti rôznych výrobkov. 
  • Energetický štítok EÚ je jazykovo univerzálny, čo je na vnútornom trhu s 24 úradnými jazykmi priam nevyhnutné. 
  • Naskenovaním QR kódu v pravom hornom rohu môžu spotrebitelia zistiť viac informácií o produkte, budú presmerovaní do Európskej databázy výrobkov s energetickým označením (EPREL). Táto databáza bude verejnosti sprístupnená koncom roka 2020. Databáza EPREL pomôže vnútroštátnym orgánom dohľadu nad trhom overiť, či výrobok spĺňa požiadavky energetickej účinnosti.
  • Nové štítky môžu obsahovať aj ikony zobrazujúce informácie užitočné pre spotrebiteľa, akými sú napríklad kapacita alebo rozmery výrobku, úroveň hluku alebo spotreba vody.

 

energeticke_stitky_eu_s1.jpg
© EU

 

Inovácie a vývoj ešte energeticky účinnejších a udržateľnejších výrobkov pokračujú. V budúcnosti, keď sa kategórie A a B vo veľkej miere zaplnia, budú nepochybne potrebné ďalšie úpravy stupnice. 
 

Podrobnosti

Dátum uverejnenia
16. októbra 2020