Prejsť na hlavný obsah
Zastúpenie na Slovensku
Novinový článok24. septembra 2015Odhadovaný čas čítania: 3 min

Priority Komisie v otázke migrácie pre najbližšie mesiace

map-slovakia_0.png
© EU
Európska komisia (EK) predstavila 23. septembra 2015 plán priorít, ktoré by sa mali realizovať v najbližších 6 mesiacoch. Predseda Komisie Jean-Claude Juncker prezentoval tieto priority premiérom a hlavám štátov na septembrovom neformálnom samite v Bruseli.

Čo sa podarilo dosiahnuť

EÚ strojnásobila svoje nasadenie na mori, a to tak pokiaľ ide o zdroje, ako pokiaľ ide o materiálne zabezpečenie operácií Poseidon a Triton. Podarilo sa zachrániť 122 000 ľudských životov. To je 250% nárast oproti minulosti.

EÚ zmobilizovala finančné zdroje na podporu krajín, ktoré sú najviac vystavení utečeneckej vlne. Vyčlenilo sa 70 mil. eur na núdzové financovanie nad rámec už vyčlenených 7 mld. eur., ktoré sa v rokoch 2014-2020 využijú na ochranu vonkajších hraníc a migračnú politiku.

Zintenzívnilo sa úsilie v boji proti prevádzačským sieťam . Podstatne sa sťažilo používanie prevádzačských lodí v Stredomorí. Vďaka tomu menej ľudí riskuje svoje životy v nebezpečných vodách a na chatrných lodiach. Vďaka tomu sa podarilo zastabilizovať stredomorskú cestu, ktorá v auguste 2015 bola na úrovni predchádzajúceho roka. Ani s tým sa však EÚ neuspokojí a boj proti prevádzačom bude naďalej pokračovať.

Komisia zmobilizovala 4 mld. eur na pomoc pre Sýriu a krajiny v jej susedstve (Libanon, Jordánsko, Turecko, Egypt a Irak). Tieto zdroje smerujú do humanitárnej, rozvojovej a ekonomickej pomoci.
EK zriadila Fond pre Afriku v objeme 1,8 mld. eur, ktorý sa použije na riešenie príčin ilegálnej migrácie priamo v krajinách pôvodu a tranzitu.

Krajiny EÚ sa zaviazali presídliť 160 000 utečencov z krajín prvej línie v Európe. Okrem toho prijali záväzok presídliť 22 000 utečencov priamo mimoeurópskych krajín.

 
Priority na najbližších 6 mesiacov

  • Zvýšenie pomoci pre sýrskych utečencov

Komisia v najbližšom čase navrhne posilnenie Európskeho nástroja pre susedstvo o 300 mil. eur, ktoré budú použité na pomoc pre utečencov v Sýrii i v prospech krajín, ktoré prijali sýrskych utečencov. Spolu s príspevkami členských štátov bude mať tento fond objem 1 mld. eur. Ani to však nemusí stačiť, súčasné zdroje postačia na vykrytie 38 % potrieb. Tento nedostatok financií je dramatický. UNICEF avizoval, že 5 miliónov ľudí, z toho polovica sú deti, nemá pravidelný prístup k vode. EÚ vynaloží maximálne úsilie na  mobilizáciu ďalších zdrojov.

  • Pomoc pre ďa lšie krajiny čeliace enormnému prílevu utečencov

EÚ vyčlení 1 mld eur pre Turecko, ktoré prijalo vyše 1,8 mil. utečencov. Pomoc EÚ bude smerovať aj do Srbska a FYROM (spolu 17 mil. eur).

  • Dohľad nad dodržiavaním spoločných pravidiel

EÚ spustila 40 nových konaní o porušení zmluvy (infringements). Solidarita musí ísť ruka v ruke so zodpovednosťou a rešpektovaním pravidiel. Je len 5 krajín EÚ, ktoré v oblasti azylu prevzali všetky pravidlá EÚ.  Slovensko je jednou z týchto krajín. Osobitný dôraz bude kladený na zlepšenie situácie v Grécku, ktoré prerušilo transfery podľa Dublinského nariadenia. Grécko bude musieť zabezpečiť dostatočný personál na pokrytie azylového konania a prvotných prijímacích centier.

  • Príprava hlbšej reformy

Posilnenie mandátu Frontexu (EK predloží legislatívny návrh do konca roka) tak, aby sa mohol stať plnohodnotnou službou na ochranu hraníc EÚ. Posilnenie návratovej politiky. Otvorenie možností pre legálnu migráciu – EK do marca 2016 prinesie revíziu systému modrej karty, ktorý umožňuje prijatie kvalifikovaných pracovníkov z tretích krajín. 

 

Utečenecká kríza: okamžité prevádzkové, rozpočtové a právne opatrenia v rámci Európskeho programu o migrácii

Podrobnosti

Dátum uverejnenia
24. septembra 2015