Prejsť na hlavný obsah
Zastúpenie na Slovensku
Novinový článok13. júna 2023Zastúpenie na SlovenskuOdhadovaný čas čítania: 10 min

Prvý rok stratégie REPowerEU

Cenovo dostupná, bezpečná a udržateľná energia pre Európu. 

repowereu

REPowerEU v skratke 

Európska komisia spustila plán REPowerEU v máji 2022 ako reakciu na ťažkosti na trhoch s energiami spôsobených inváziou Ruska na Ukrajinu. REPowerEU pomáha EÚ energiou šetriť, vyrábať čistú energiu a efektívne diverzifikovat dodávky. Vďaka tomuto plánu EÚ ochránila svojich občanov a podniky pred nedostatkom energie, podporila Ukrajinu oslabením ruskej vojnovej sily a urýchlila prechod na čistú energiu. Toto spoločné úsilie pokračuje a Európa je teraz lepšie pripravená a jednotnejšia ako kedykoľvek predtým. Putinov pokus vydierať Európu pomocou energie zlyhal. 

Kľúčové úspechy 

Spoločným postupom EÚ dosiahla: 

 • zníženie svojej závislosti od ruských fosílnych palív, 

 • ušetrila takmer 20 % svojej spotreby energie, 

 • zavedenie stropu pre ceny plynu a globálny strop pre ceny ropy, 

 • zdvojnásobnenie  dodatočného využívania obnoviteľných zdrojov energie. 

Diverzifikácia dodávok energie 

Po napadnutí Ukrajiny sa ešte jasnejšie ukázalo, že EÚ potrebuje alternatívne spôsoby zabezpečenia dodávok energie. Je síce pravda, že niektoré členské štáty v minulosti dovážali viac ruského plynu ako iné, ale následky prípadného prerušenia dodávok by znášali všetci spoločne. Preto je nevyhnutné, aby všetky členské štáty postupovali spoločne a v prípade potreby boli pripravené podeliť sa o plyn so svojimi susedmi. 

repowereu

Od septembra 2022 predstavuje ruský plyn len 8 % všetkého plynu dovážaného do EÚ potrubím v porovnaní so 41 % dovozu z Ruska do EÚ v auguste 2021. 

Vďaka plánu REPowerEU sa nám darí diverzifikovať dodávky energie najmä prostredníctvom: 

 • uzatváraním dohôd s inými tretími krajinami o dovoze plynovodmi, 

 • investovaním do spoločného nákupu skvapalneného zemného plynu (LNG), 

 • zabezpečením strategických partnerstiev s Namíbiou, Egyptom a Kazachstanom s cieľom zabezpečiť bezpečné a udržateľné dodávky vodíka z obnoviteľných zdrojov, 

 • podpísanie dohôd s Egyptom a Izraelom o vývoze zemného plynu do Európy. 

Infraštruktúra, ktorú dnes používame na transfer plynu, sa môže v budúcnosti využívať na čistý vodík. Dnešné investície sú zároveň investíciou do budúcej dekarbonizácie nášho hospodárstva. 

Zabezpečenie cenovo dostupných dodávok energie 

Energetická platforma EÚ, ktorá bola spustená v apríli 2022, zohrávala kľúčovú úlohu pri diverzifikácii našich dodávok energie. Platforma pomáha koordinovať opatrenia a rokovania EÚ s externými dodávateľmi plynu s cieľom zabrániť tomu, aby si krajiny EÚ navzájom konkurovali. Platforma takisto využíva silu jednotného trhu EÚ na dosiahnutie lepších podmienok pre všetkých spotrebiteľov v EÚ. 

Po invázii Ruska na Ukrajinu navrhla EÚ spoločný nákup plynu s cieľom zabezpečiť, aby Európania mali prístup k cenovo dostupnej energii, pričom sa tiež zabráni akémukoľvek prerušeniu dodávok energie. Tento systém Európe umožnil začať nakupovať časť svojich potrieb plynu spoločne. Členské štáty viac nemusia medzi sebou súťažiť o obmedzené dodávky. 

V máji 2023 sa EÚ podarilo získať ponuky od celkového počtu 25 dodávateľských spoločností, čo zodpovedá viac ako 13,4 mld. m3 plynu. To pohodlne prevyšuje 11,6 mld. m3 spoločného dopytu, ktorý spoločnosti EÚ predložili v rámci prvého výberového konania (v rámci mechanizmu AggregateEU). Podniky z EÚ teraz budú môcť rokovať o podmienkach zmlúv o dodávkach priamo s dodávateľskými spoločnosťami. Do konca roka 2023 budú nasledovať ďalšie štyri verejné súťaže. 

Nové pravidlá skladovania plynu 

Aby sa predišlo výpadkom a nedostatku energie, krajiny EÚ sa dohodli, že pred zimou naplnia svoje zásobníky plynom. Cieľom EÚ bolo naplniť podzemné zásobníky plynu na 80 % kapacity do 1. novembra 2022. Spoločným postupom krajiny EÚ tento cieľ prekročili a dosiahli naplnenie zásobníkov plynu na 95 %. Cieľom na nasledujúce zimy bude každoročne do 1. novembra naplniť zásobníky na 90 % ich kapacity.  

Úspora energie 

Úspora energie je najlacnejší, najbezpečnejší a najčistejší spôsob, ako znížiť našu závislosť od dovozu fosílnych palív z Ruska. Prispeli k tomu európski občania, podniky a priemysel. Na úrovni EÚ, členské štáty minulú zimu súhlasili s návrhmi Komisie na dobrovoľné zníženie spotreby plynu v celej EÚ o 15 %. Od augusta 2022 do marca 2023 klesol dopyt po plyne o 18 %, čím sa prekročil pôvodne stanovený cieľ. Členské štáty predĺžili dobrovoľný cieľ zníženia dopytu po plyne o ďalší rok v marci 2023, ako bolo navrhnuté zo strany Komisie. Viac informácii o  kľúčových opatreniach na úsporu energie nájdete tu. 

repowereu

Intervencia v oblasti cien plynu 

Ceny plynu v Európe sú dnes nižšie ako pred ruskou inváziou na Ukrajinu, a to aj vďaka koordinovanej európskej reakcii v rámci projektu REPowerEU. Európa teraz investuje do čistých energií a energetickej nezávislosti ako nikdy predtým. 

Napriek tomu sa krajiny EÚ dohodli na obmedzení prudkého nárastu cien plynu, aby pomohli chrániť scojich občanov a hospodárstvo. Cenový strop pre transakcie s plynom sa bude uplatňovať vtedy, keď ceny plynu dosiahnu výnimočnú úroveň. Tento mechanizmus korekcie trhu je dočasný a platí do februára 2024. Viac informácií o korekčnom mechanizme nájdete tu

Investovanie do obnoviteľných zdrojov energie 

Obnoviteľná energia je dobrá pre klímu, energetickú nezávislosť EÚ, bezpečnosť dodávok a vytvára pracovné miesta v EÚ. Plán REPowerEU urýchľuje ekologický prechod a podporuje masívne investície do obnoviteľných zdrojov energie. 

repowereu

Za posledný rok sme v EÚ vyrobili viac elektriny z veterných a solárnych zdrojov ako z plynu a dosiahli rekordný výkon inštalovania  41 GW novej solárnej energie. Rovnako sme zvýšili kapacity veternej energie o 16 GW. Zabezpečili sme tak, že 39 % našej elektrickej energie teraz pochádza z obnoviteľných zdrojov. EÚ plánuje pokračovať v zavádzaní obnoviteľných zdrojov energie. Očakáva sa, že v roku 2023 sa naša kapacita bude naďalej zvyšovať a obnoviteľné zdroje nahradia ďalších 12 miliárd m3 plynu. 

V marci 2023 sa EÚ dohodla na prísnejších právnych predpisoch na zvýšenie kapacity obnoviteľných zdrojov energie, čím sa záväzný cieľ EÚ na rok 2030 zvýšil na 42,5 % s ambíciou dosiahnuť 45 %. To by znamenalo takmer zdvojnásobenie súčasného podielu energie z obnoviteľných zdrojov v EÚ. 

Na podporu tohto čistého prechodu sa musíme zlepšiť v starostlivosti o náš vlastný priemysel - od vodíka po chemikálie, od biotechnológií po nanotechnológie. Na dosiahnutie tohto plánu EÚ vo februári 2023 navrhla Priemyselný plán Zelenej dohody

Financovanie  REPowerEU 

Plán REPowerEU si vyžiadal rozsiahle investície a reformy. Mobilizujeme takmer 300 miliárd eur, a to približne 72 miliárd eur bude vo forme grantov a približne 225 miliárd eur vo forme pôžičiek. Ústredným prvkom tohto financovania je Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti. Ďalšie zdroje financovania nájdete tu

Ďalšie kroky 

Pokrok, ktorý sme dosiahli za posledný rok, pomohol ukončiť túto zimu v dobrej kondícii. EÚ môže začať ďalšiu sezónu dopĺňania zásob s istotou a z polovice naplnenými zásobníkmi. Na druhej strane sú stále pred nami ešte náročné mesiace, pokiaľ bude Rusko pokračovať vo svojej brutálnej invázii proti Ukrajine a využívať svoje dodávky energie ako zbraň.  

EÚ sa zameria na pokračovanie realizácie plánu REPowerEU prostredníctvom: 

 • nových vnútroštátnych kapitol plánu REPowerEU v rámci aktualizovaného Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti, 

 • podpory dekarbonizácie priemyslu, 

 • schválenia a vykonávania nových právnych predpisov na rýchlejšie zavádzanie obnoviteľných zdrojov energie, 

 • investícií do energetickej infraštruktúry a prepojení, 

 • regulačných opatrení na zvýšenie energetickej efektívnosti,  

 • moderného regulačného rámca pre vodík. 

Časová os 

 • 14. decembra 2022 - Európsky parlament a Rada dosiahli politickú dohodu o financovaní plánu REPowerEU a umožnili členským štátom zaviesť kapitoly plánu REPowerEU do svojich plánov obnovy a odolnosti. 

 • 9. december 2022 - Vznik novej priemyselnej aliancie na posilnenie slnečnej energie a energetickej bezpečnosti EÚ. 

 • 9. november 2022 - Komisia zintenzívňuje zelenú transformáciu od ruského plynu urýchlením povoľovania obnoviteľných zdrojov energie. 

 • 26. júl 2022 - Rada na základe návrhu Komisie dosiahla dohodu o zabezpečení riadneho a koordinovaného zníženia spotreby plynu v celej EÚ s cieľom pripraviť sa na nadchádzajúcu zimu. 

 • 20. júl 2022 - Šetrite plynom pre bezpečnú zimu: Komisia navrhuje plán na zníženie dopytu po plyne s cieľom pripraviť EÚ na zníženie dodávok. 

 • 18. júl 2022 - EÚ a Azerbajdžan podpísali nové memorandum o porozumení o strategickom partnerstve v oblasti energetiky, ktorým sa položia základy dlhodobého partnerstva v oblasti energetickej účinnosti a čistej energie. 

 • 15. júl 2022 - Komisia schvaľuje projekt IPCEI Hy2Tech, ktorý je vôbec prvým dôležitým projektom spoločného európskeho záujmu v odvetví vodíka. 

 • 27. jún 2022 - Prijatie nových pravidiel skladovania plynu. Pravidlá posilnia bezpečnosť dodávok plynu do EÚ vzhľadom na nadchádzajúce zimy. Nové pravidlá budú od členských štátov EÚ vyžadovať, aby do novembra tohto roku naplnili zásobníky na 80 % kapacity a v nasledujúcich rokoch na 90 %.  

 • 23. jún 2022 - Dohoda medzi EÚ a Nórskom o prehĺbení svojho partnerstva s cieľom zvýšiť krátkodobé a dlhodobé dodávky plynu, riešiť vysoké ceny energie a posilniť spoluprácu v oblasti čistej energie vrátane vodíka. 

 • 17. jún 2022 -  EÚ, Spojené štáty americké a 11 ďalších krajín spustili globálny energetický záväzok o metáne s cieľom urýchliť znižovanie emisií metánu v ropnom a plynárenskom odvetví, čím sa prispeje k pokroku v oblasti klímy a energetickej bezpečnosti.  

 • 15. jún 2022 - EÚ, Egypt a Izrael podpísali trojstranné memorandum o porozumení týkajúce sa vývozu zemného plynu do Európy. Zemný plyn z Izraela, Egypta a iných zdrojov sa bude prepravovať do Európy cez egyptskú infraštruktúru pre skvapalnený zemný plyn.  

 • 25. máj 2022 - Komisia zriaďuje pracovnú skupinu energetickej platformy EÚ na zabezpečenie alternatívnych dodávok. 

 • 18. máj 2022 – Komisia predstavuje plán REPowerEU

Podrobnosti

Dátum uverejnenia
13. júna 2023
Autor/autorka
Zastúpenie na Slovensku