Prejsť na hlavný obsah
Zastúpenie na Slovensku
Novinový článok15. januára 2019Odhadovaný čas čítania: 2 min

Rumunsko bude stáť najbližších 6 mesiacov na čele EÚ

rumunska_vlajka1.jpg
© EU
V Európskej únii nezáleží na tom, či je členský štát malý alebo veľký, všetci majú rovnakú šancu vyjadriť svoj názor. Aj preto preberajú každých 6 mesiacov jednotlivé štáty post predsedníckej krajiny, vďaka čomu sa na polroka stanú lídrami celej Európskej únie a snažia sa ju posunúť dopredu.

V roku 2016 malo svoju šancu ukázať sa pred kolegami aj Slovensko, keď sme sa úspešne ujali predsedníckej pozície v Rade Európskej únie. Od 1. januára 2019 Európsku úniu vedie Rumunsko.

Čo ste o Rumunsku možno nevedeli?

Aj tento členský štát sa môže pochváliť viacerými zaujímavosťami. Nielenže svojou rozlohou prispieva do celkovej rozlohy Európskej únie až 5,3 %, ale vďaka 19,5 miliónom obyvateľov tvorí aj 3,8 % z jej celkovej populácie. Rumuni obľubujú bývanie vo vlastnom, a tak až 96,8 % tamojších obyvateľov vlastní svoju nehnuteľnosť, čo je číslo, ktoré neprekonala žiadna iná členská krajina Únie.

Ženy sa v Rumunsku v priemere vydávajú skoro, dokonca najskôr z Európskej únie, pretože manželský sľub priemerne uzatvárajú vo veku 27 rokov. Oveľa starší sa v priemere nesobášia ani muži, do manželstva vstupujú vo veku 30,4 roka.

Zaujímavo vyznieva aj fakt, že Rumunsko sa môže pochváliť veľkým množstvom študentiek v sektore informačných technológií (30,9 %), čo sa samozrejme odráža aj na vysokom podiele ženských odborníčok v tejto oblasti (26,7 %).

Plány a priority rumunského predsedníctva

Rumunsko chce Európsku úniu zjednocovať a chrániť. Dôraz bude klásť aj na zvyšovanie medzinárodného kreditu Únie a podporovanie našich spoločných hodnôt. Svoje priority preto rozdelilo do štyroch pilierov: Európa v znamení konvergencie, bezpečnejšia Európa, Európa ako silný globálny aktér a spoločné hodnoty Európy.

Súčasná predsednícka krajina sa plánuje zamerať na vyjednávanie o budúcom európskom rozpočte, zlepšovanie sociálnych práv občanov a zanedbať nechce ani prehlbovanie európskej integrácie v oblastiach hospodárskej a menovej únie.

Medzi rumunské priority patrí bezpečnosť. Rumunsko bude bojovať proti terorizmu, poskytovať platformu na zreformovanie migračných mechanizmov v Únii, pričom diskutovať sa bude aj o konsolidácii Schengenu či kybernetickej bezpečnosti.

Zabúdať netreba ani na priority týkajúce sa zlepšovania medzinárodného postavenia Európskej únie. Rumunsko nielenže plánuje prehlbovať vzájomnú spoluprácu členských štátov v sektore bezpečnosti a koordinovať prístup k jej budúcemu rozširovaniu, ale medzi svoje priority rovnako zaradilo snahu o celistvý postoj k tretím krajinám v našom susedstve, čo je kritickou súčasťou riešenia migračnej situácie.

Rumunsko do svojich priorít zaradilo ochranu spoločných európskych hodnôt. Rasizmus, xenofóbia, antisemitizmus či populizmus podľa predsedníckej krajiny nemajú v Európskej únii čo hľadať . Za hrozbu táto krajina označila najmä šírenie dezinformácií a propagandy.

Priestor medzi prioritami Rumunska si našli aj zlepšovanie sociálnej rovnosti, znižovanie platových rozdielov medzi mužmi a ženami alebo podpora pracovných príležitostí pre zdravotne znevýhodnených občanov.

Viac informácií o rumunskom predsedníctve nájdete na stranke http://www.presidency.ro/en

Podrobnosti

Dátum uverejnenia
15. januára 2019