Prejsť na hlavný obsah
Zastúpenie na Slovensku
Novinový článok1. apríla 2016Odhadovaný čas čítania: 2 min

Slovensko je najviac naviazané na obchod v rámci Európskej únie

shutterstock-123618109_1.jpg
© EU
Podľa najnovšej správy Eurostatu bol pre väčšinu členských štátov EÚ v roku 2015 hlavným dovozným aj vývozným partnerom iný členský štát Únie. Mimo hraníc EÚ boli najväčšími obchodnými partnermi Únie Spojené štáty s objemom 619 miliárd eur (18 percent celkového zahraničného obchodu s tovarom) a Čína (15 percent, 521 miliárd eur).

Za USA a Čínou nasledovali Švajčiarsko (253 miliárd eur, čo predstavuje 7 percent celkového obchodu tovarov v EÚ) a Rusko (210 miliárd eur, 6 percent ).

Čo sa týka vývoju obchodu EÚ s najväčšími obchodnými partnermi, tie sa za posledné roky vo výraznej miere menili. Po tom, čo podiel Spojených štátov na celkovom obchode s tovarmi výrazne poklesol a takmer nepretržite padal až do roku 2011, začal napokon opäť rásť, až dosiahol minulý rok 18 percent. Naopak, podiel Číny sa od roku 2002 zdvojnásobil a narástol zo 7 na 15 percent. Podiel Ruska na celkovom obchode tovarov EÚ od roku 2013 výrazne poklesol na súčasných 6 percent v roku 2015. Len podiel Švajčiarska ostáva so 7 percentami takmer nezmenený.

V roku 2015 boli hlavným exportným a importným artiklom EÚ stroje a dopravné zariadenia, ktoré sa na celkovom vývoze mimo EÚ podieľali mierou 42 percent a tvorili 31 percent dovozu. Kategória ostatné výrobky (23 percent celkového vývozu mimo EÚ a 26 percent celkového vývozu) ako aj chemikálie (18 percent celkového exportu mimo EÚ a 11 percent dovozu) zohrávali minulý rok tiež dôležitú úlohu pri celkovom obchode EÚ. Nerastné palivá sa na celkovom exporte mimo EÚ podieľali síce len v minimálnej miere (5% celkového exportu), ale za to tvorili až 20 percent celkového importu.

Slovenský import a export

V prípade Slovenska boli v roku 2015 najdôležitejšími exportnými partnermi Nemecko (23 percent), Česká republika (12 percent) a Poľsko (9 percent). Hlavnými dovoznými partnermi pre Slovenskú republiku boli uplynulý rok Nemecko (19 percent celkového dovozu tovarov), Česká republika (17 percent) a Rakúsko (9 percent).

"Najnovšia štatistika Eurostatu ukázala, že 85 percent slovenského vývozu smeruje do členských štátov EÚ a 79 percent  dovozu pochádza z členských štátov EÚ. Slovensko je tak krajinou, ktorá je najviac naviazaná na obchod v rámci Európskej únie. Európsky trh pre Slovensko predstavuje hlavný motor ekonomického rastu,“ uviedol Vedúci Zastúpenia Európskej komisie Dušan Chrenek.

Údaje zverejnil Eurostat vo svojej najnovšej správe.

Podrobnosti

Dátum uverejnenia
1. apríla 2016