Skip to main content
Logo Európskej komisie
Zastúpenie na Slovensku
Novinový článok1 apríl 2016

Slovensko je najviac naviazané na obchod v rámci Európskej únie

shutterstock-123618109_1.jpg
© EU
Podľa najnovšej správy Eurostatu bol pre väčšinu členských štátov EÚ v roku 2015 hlavným dovozným aj vývozným partnerom iný členský štát Únie. Mimo hraníc EÚ boli najväčšími obchodnými partnermi Únie Spojené štáty s objemom 619 miliárd eur (18 percent celkového zahraničného obchodu s tovarom) a Čína (15 percent, 521 miliárd eur).

Za USA a Čínou nasledovali Švajčiarsko (253 miliárd eur, čo predstavuje 7 percent celkového obchodu tovarov v EÚ) a Rusko (210 miliárd eur, 6 percent ).

Čo sa týka vývoju obchodu EÚ s najväčšími obchodnými partnermi, tie sa za posledné roky vo výraznej miere menili. Po tom, čo podiel Spojených štátov na celkovom obchode s tovarmi výrazne poklesol a takmer nepretržite padal až do roku 2011, začal napokon opäť rásť, až dosiahol minulý rok 18 percent. Naopak, podiel Číny sa od roku 2002 zdvojnásobil a narástol zo 7 na 15 percent. Podiel Ruska na celkovom obchode tovarov EÚ od roku 2013 výrazne poklesol na súčasných 6 percent v roku 2015. Len podiel Švajčiarska ostáva so 7 percentami takmer nezmenený.

V roku 2015 boli hlavným exportným a importným artiklom EÚ stroje a dopravné zariadenia, ktoré sa na celkovom vývoze mimo EÚ podieľali mierou 42 percent a tvorili 31 percent dovozu. Kategória ostatné výrobky (23 percent celkového vývozu mimo EÚ a 26 percent celkového vývozu) ako aj chemikálie (18 percent celkového exportu mimo EÚ a 11 percent dovozu) zohrávali minulý rok tiež dôležitú úlohu pri celkovom obchode EÚ. Nerastné palivá sa na celkovom exporte mimo EÚ podieľali síce len v minimálnej miere (5% celkového exportu), ale za to tvorili až 20 percent celkového importu.

Slovenský import a export

V prípade Slovenska boli v roku 2015 najdôležitejšími exportnými partnermi Nemecko (23 percent), Česká republika (12 percent) a Poľsko (9 percent). Hlavnými dovoznými partnermi pre Slovenskú republiku boli uplynulý rok Nemecko (19 percent celkového dovozu tovarov), Česká republika (17 percent) a Rakúsko (9 percent).

"Najnovšia štatistika Eurostatu ukázala, že 85 percent slovenského vývozu smeruje do členských štátov EÚ a 79 percent  dovozu pochádza z členských štátov EÚ. Slovensko je tak krajinou, ktorá je najviac naviazaná na obchod v rámci Európskej únie. Európsky trh pre Slovensko predstavuje hlavný motor ekonomického rastu,“ uviedol Vedúci Zastúpenia Európskej komisie Dušan Chrenek.

Údaje zverejnil Eurostat vo svojej najnovšej správe.

Podrobnosti

Dátum uverejnenia
1 apríl 2016