Prejsť na hlavný obsah
Zastúpenie na Slovensku
Novinový článok16. mája 2023Zastúpenie na SlovenskuOdhadovaný čas čítania: 2 min

Slovensko na ceste k izolácii. Prečo (ne)chceme byť v Európe cudzincami?

Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku v spolupráci s občianskym združením DEMDIS otvára diskusiu na tému Prečo (ne)chceme byť v Európe cudzincami.

Demdis

Diskusia Prečo (ne)cheme byť v Európe cudzincami reaguje na rastúce trendy negatívnych postojov k EÚ v slovenskej spoločnosti. Konsenzus však existuje. A je na dosah. Prispejte k nachádzaniu spoločných riešení!

Zimný Eurobarometer totiž ukazuje stúpajúci trend podpory názoru, že krajina by dokázala lepšie čeliť budúcnosti mimo EÚ. Tento trend spolu so zvýšenou kritikou diktátu Bruselu a pocitom odcudzenia vyvoláva otázky o úlohe Slovenska v Európe a o podobe našej aktívnej účasti v európskom dianí.

Vstupom do EÚ získalo Slovensko výhody, ako je sloboda pohybu, podnikania a investícií, čo pozitívne ovplyvnilo ekonomiku a životnú úroveň. Napriek tomu sa často zdá, že spoločnosť vníma viac negatívnych stránok, než pozitív nášho členstva. Diskusia sa preto zameria na objasnenie, či sú obavy oprávnené a či je pre Slovensko vhodnejšia rola pozorovateľa či aktívneho hráča v európskom projekte.

DEMDIS vyzýva aktívnych občanov, Slovákov a Európanov, aby sa zapojili do diskusie na ich webovej stránke. Cieľom je zistiť, či je odcudzenie len dočasným javom, spôsobeným nedostatočnou informovanosťou, alebo ide o dôsledok reálnych problémov a obáv.

Predbežný konsenzus sa v úvodnej fáze diskusie medzi rôznymi tábormi črtá v tom, že „Slovensko by sa malo viac zapájať do politiky EÚ”, či v tom, že nám „chýba vízia slovenskej „hry” a stratégie v politike EÚ”. Účastníci zároveň vnímajú problém nedostatočnej kvality slovenských politikov, ktorí nie sú schopní adekvátne participovať na európskej politike.

Demokracia je diskusia. Prostredníctvom férovej a otvorenej diskusie dokážeme nielen priniesť slušnosť do verejného diskurzu, ale aj nachádzať zhodu.

Pre viac informácií o DEMDIS a možnostiach zapojenia sa do diskusie navštívte demdis.sk. DEMDIS je občianske združenie, ktoré nachádza konsenzus a porozumenie v rozhádanej spoločnosti. Diskusia a iniciatíva sa zameriava na hľadanie riešení a odpovedí na otázku, či Slováci preferujú izoláciu pred aktívnou účasťou v európskom dianí.Live report z diskusie môžete sledovať na tomto linku.

 

Podrobnosti

Dátum uverejnenia
16. mája 2023
Autor/autorka
Zastúpenie na Slovensku